Tags: ramadan

Zwakzinnig

Autobrand

Afgelopen maanden zien we in het nieuws steeds meer verhalen over autobranden. Tientallen, als u er even op googlet.

Ramadan watch … 07

Na twee weken ramadanwatch gaan de bokken zich langzamerhand van de schapen scheiden. Met andere woorden: het leven is weer bijna normaal. Dat zal de laatste week – als de uitputting haar tol gaat...

Ramadan watch … 06

De ramadan komt op stoom. Niet alleen heeft de burger last van Marokkies die zich tijdens deze maand gerechtigd voelen zich extra te misdragen, maar ook meer dodelijk gerichte aanslagplegers zijn op pad. Alles...

Ramadan watch … 05

Het heeft een week geduurd, maar nu komen de verhalen over de zegeningen van ramadan2016 eindelijk in grote getale los.

De ramadan verdient geen respect, maar minachting

Wat zou het hoogste doel moeten zijn voor een mens in dit leven op aarde? Stelt u zich voor dat u kunt kiezen tussen aan de ene kant zelfopoffering, lijden en onderwerping. En aan...

Ramadanwatch – 03 –

Ramadan in het Westen gaat niet alleen nog over moslims die vasten en daardoor ietwat kribbig worden, maar gaat evenzeer over moslims die niemand vanwege die kribbigheid voor het hoofd wil stoten. Want dan...

Ramadanwatch – 02 –

Kenmerkend aan het begin van de ramadan is de enorme aandacht van de Nederlandse media voor het gebruik. Minstens zo op vallend als het kennelijke gebrek aan kennis van eenzelfde soort feest in de...