Tags: Orwell

Totalitaire regimes 3

Totalitaire regimes – overheid en bureaucratie

We hebben een vaag idee van totalitaire regimes, maar dat de overheidsbureaucratie daar ook een vorm van is beseft niet iedereen.

staatsomroep

Voorheen Free speech

Het meest iconische voorbeeld van Vrije Meningsuiting is wellicht de Speaker’s Corner in het Londense Hyde Park, waar Free Speech ooit geacht werd werkelijk vrij te zijn. Maar dat Free speech stervende is kun...

Orwelliaanse geschiedvervalsing

Op pagina 30 van “1984” schrijft George Orwell: ‘Who controls the past,’ ran the Party slogan, ‘controls the future: who controls the present controls the past.’ Dat staat in dit fragment: The Party said...