Tags: macht

NGO's 1

Vergaderen

Vergaderen. Sommigen vinden dat spannend klinken, anderen worden bij het woord al zenuwachtig. Maar de ene vergadering is de andere niet.

NGO's 3

Kracht, gezag & macht

Gezag en machtsuitoefening zijn voor een overheid essentieel. De kracht van het gezag is echter mede verbonden aan de wijze waarop die machtsuitoefening plaats vindt. Vertoon van kracht geeft niet automatisch gezag,

de macht

Link naar de macht – Connecting to power

Bedrijven hebben graag contact met de zittende macht. Invloed op de powers that be vergemakkelijkt zaken doen. Maar vanaf de andere kant wordt het zelden bekeken.

NGO's

Vervanging van elites

Revolutionairen hebben het graag over de vervanging van elites, waarmee zij bedoelen dat de zittende elite hen teveel in de weg zit. Kloppen doet dat eigenlijk nooit.

NGO's

Macht

Het is opmerkelijk te moeten constateren dat moderne onderzoekers in Nederland weinig meer begrijpen van internationale verhoudingen, en hoe het daarin toegaat.

MSM

Het politieke midden

Het is een bekend fenomeen onder politieke analisten: om verkiezingen te winnen en regeermacht te veroveren moet je in staat zijn het politieke midden te bereiken. Maar om in de positie van uitdager te...

Macht en Media

Het is een mooi gehoor, het aangeheven gehuil van de EU-machthebbers en hun lokale aanhang over de ontwikkelingen in Polen. Hun klacht dat onze Europese democratische waarden hier in het geding zijn is niet...