Tags: macht

Gelijkheid 4

Gelijkheid van macht, vermogen en inkomen?

Vaak zie je dat volgens de media en het internet een gelijkheid van macht, inkomen en vermogen ook meteen een rechtvaardiger verdeling zou zijn.

macht 3

Wat is macht, en wat is de sociale basis?

Macht is het vermogen om je wil aan andere mensen op te leggen. Als de wil of de middelen komen te ontbreken, verdampt de macht.

India

Vergaderen

Vergaderen. Sommigen vinden dat spannend klinken, anderen worden bij het woord al zenuwachtig. Maar de ene vergadering is de andere niet.

India

Kracht, gezag & macht

Gezag en machtsuitoefening zijn voor een overheid essentieel. De kracht van het gezag is echter mede verbonden aan de wijze waarop die machtsuitoefening plaats vindt. Vertoon van kracht geeft niet automatisch gezag,

de macht

Link naar de macht – Connecting to power

Bedrijven hebben graag contact met de zittende macht. Invloed op de powers that be vergemakkelijkt zaken doen. Maar vanaf de andere kant wordt het zelden bekeken.

India

Vervanging van elites

Revolutionairen hebben het graag over de vervanging van elites, waarmee zij bedoelen dat de zittende elite hen teveel in de weg zit. Kloppen doet dat eigenlijk nooit.

India

Macht

Het is opmerkelijk te moeten constateren dat moderne onderzoekers in Nederland weinig meer begrijpen van internationale verhoudingen, en hoe het daarin toegaat.