Tags: integratie

wereldregering migrantenstroom 4

Ideologische reflecties met betrekking tot de migrantenstroom

Is er over de migrantenstroom eigenlijk een objectief debat mogelijk, of staan argumenten tegenover een onderbuik van goede bedoelingen?

media 2

Media en samenleving

De media hebben steeds meer moeite met hun rol in de samenleving. Toon Kasdorp geeft voorbeelden en kritiek.

Troonrede 4

Troonrede: olie op de golven van onrust over migratie en integratie

In de Troonrede deed de koning gisteren traditiegetrouw kond va de staat van het land. Dit jaar was vooral veelzeggend wat verzwegen werd.

Multiculturele ideologie 5

Minister Stef Blok buigt diep voor multiculturele ideologie en islam

Gisteren boog minister Stef Blok diep voor de multiculturele ideologie, de islam en voor wie dat nog meer wensten.

klimaat 4

Integratie, islam & bijverschijnselen

Wie zich met integratie bezig houdt, dient te beseffen dat er twee gescheiden kwesties zijn die moeten worden aangepakt: er is de cultuur uit het land van herkomst , en er is de islam.

Denemarken 3

(Alweer) goed nieuws uit Denemarken

Er komt steeds meer goeds uit Denemarken. Ditmaal gaat het om de aanstaande vervolging van een imam die opriep tot moord op joden. Citeren uit de Koran is toegestaan, maar instemming dient beperkt te...

politie 4

Integratie? Ehhhmmm….

De gedachte achter integratie blijft dat de geïntegreerden voldoende van hun nieuwe gastmaatschappij weten om zich daar zonder veel moeite sociaal te bewegen. Aan integratie zit ook een stevig element van respect voor gezag...