Tags: integratie

Witte man 24

NOS koos de term ‘witte man’ bewust

De Witte Man is wat het NOS-journaal betreft al ingeburgerd. Maar zoals Peter Louter hier laat zien s het een diversificerende (verdeeldheid zaaiende) term.

Messenverbod 10

Messenverbod – onmacht maakt krankzinnig

Drachten krijgt een messenverbod. Het is treurig te moeten constateren dat het de burgemeester van die gemeente klaarblijkelijk in de bol geslagen is.

individualisme, integratieprocessen 2

Integratieprocessen – kruisende groepen

Integratieprocessen werken vaak onder invloed van mechanismen die contra-intuïtief zijn. Toon Kasdorp legt het goed uit.

Praktijkervaring, integratie 4

Integratie – de winterrede van onze koning

Toon Kasdorp kwam nog even terug op de Kersttoespraak van de koning in 2016 die ook over integratie ging. En plaatste enige keiharde voetnoten.

http://verenoflood.nu/?s=+Immigratie+en+integratie 2

Immigratie en integratie – Nederlandse misvattingen

De historische fouten in het Nederlandse beleid ten aanzien van immigratie en integratie zijn terug te voeren op herkenbare misvattingen.

Integratie 4

Integratie: geen woorden, maar daden

Integratie van immigranten zou door de overheid heel belangrijk moeten worden gevonden, maar daar merk je niets van, en dat is een gemis.

realiteitszin

Realiteitszin is verdacht – Joris Luyendijk over Wilders

Realiteitszin is verdacht, zo zou je de attitude van veel stukken over Wilders en de PVV kunnen kenschetsen. Toon Kasdorp gaf als voorbeeld een artikel van Joris Luyendijk in de NRC.