Tags: Democratie

Politiek en geld 6

Klimaathoax en democratisch verval

Gisteren was er in de Tweede Kamer een debat over het akkoord rond de klimaathoax. Regering noch ondersteuners durven het echter te laten doorrekenen.

Olie en olieprijzen 4

Olie is de motor van de wereldeconomie

Na de Tweede Golfoorlog hoorde je veel mensen zeggen dat olie de reden voor die oorlog was geweest. Maar er waren meer redenen.

islam 6

Islam, verdraagzaam of niet?

Als we de islamitische verdraagzaamheid in Turkije bezien vanuit het perspectief van het westers humanisme, dan komt de islam er niet goed van af.

Frankrijk, Macron, 2

Brexit en Macron: a tale of two cities

Ik was al geen fan van Emmanuel Macron, de president van één op de vijf Fransen, met zijn afkeer van het gewone volk, zijn blinde Europese ambitie en zijn halfgare ‘transition écologique’, maar het...

Identificatie en kuddegedrag 3

Democratie en haar verschijningsvormen

Gisteren verscheen bij het schotschrift voor de schijnbaar denkende jeugd (De Correspondent) een beschouwing van de vroegere NRC-redacteur Marc Chavannes over het democratisch gehalte van politiek Nederland. De conclusies verrasten niet, wel het ééndimensionale...

Frankrijk en Duitsland, EUropa, democratie 5

Het probleem EU – democratie rafelt eerst in de periferie

De rafeling van een democratie valt als eerste te bespeuren aan haar randen. Terwijl het hart nog klopt kunnen de voeten al doods en koud zijn.

Democratische partij, democratie

Democratie, Hitler en de VS

Toen De Tocqueville in de dertiger jaren van de negentiende eeuw zijn La Democratie en Amérique schreef, bestond er nog geen democratie in de rest van de wereld.