Tags: Democratie

Erdal Balci

Recensie – Welke democratie?

Welke Democratie? van Jan Storm houdt het midden tussen een analyse en een pamflet. De omstandigheden zijn er dan ook naar.

Vrijheid en democratie

Vrijheid of democratie

Westerse samenlevingen kenmerken zich al eeuwen (ja, ja) door een op mondiale schaal gezien grote mate van vrijheid. Ja, en ook al in de tijden dat er geen democratie was zoals we die nu...

Geert Wilders bashen

Wilders contra een elitaire en blinde overheid

Geert Wilders staat overal in het buitenland in een slecht blaadje. Men beschouwt hem als ultra rechts.

democratie

Democratie – het democratisch deficit

Het herstel van onze democratie is hèt onderwerp van het jaar. Boeken, TV., radio en internetdiscussies hebben inmiddels heel wat ideeën opgeleverd zoals de oprichting van GeenPeil.

Polen, regeerders, wonen

De democratie in Polen

De EC in Brussel vindt dat het de hoeder is van alle regeringen binnen de EU, en bemoeit zich daarom rücksichtslos met regeringen die haar niet aanstaan. Dat gaat nu van kwaad tot erger.

Onverdraagzaamheid: grondslag van elke beschaving

Het optreden van de president van de Hoge Raad is niet zonder bedenkelijke kantjes.

democratie

Democratie

Op 1 juli 1863 begon de bloedigste slag uit de Amerikaanse Burgeroorlog, de driedaagse slag bij Gettysburg.