DE WERELD NU

Pensioenakkoord – FNV vecht zonder duidelijke koers voor toekomstige relevantie

Pensioenakkoord 6

De ledenpeiling die de FNV nu houdt over het bereikte Pensioenakkoord is om heel veel redenen van groot belang. Het bereikte akkoord is daarvan wel de minste.

Over de pensioenakkoorden kunnen we eigenlijk kort zijn. Het is geen kwestie van geld dat er niet is, maar van wie er over besluiten mag. Alle discussies over geldoverheveling tussen de generaties ten spijt is het werkelijke issue in hoeverre de regering er met zijn vingers aan zou mogen komen. Daarvoor heeft ze diverse middelen, en dat is wat de FNV dwong het voorliggende akkoord voorlopig te accepteren. Op de achtergrond spelen nog diverse andere zaken een rol, die ik ook kort aanstippen zal.

Pensioenakkoord

De hoge opkomst laat zien dat de FNV voor het eerst sinds jaren iets bij de hand heeft waarover veel leden zich druk maken, en dat ze daarop eigenlijk niet voorbereid was. Het is kenmerkend voor een instituut dat jarenlang de eigen geloofwaardigheid te grabbel gooide door haar slagkracht in te zetten voor de politieke doeleinden van veel vakbondsbestuurders. Dat haar leden dat verder wel geloofden of andere politieke meningen bezaten waarvan die vakbondsbestuurders juist over hun nek gingen verklaart mede de neergang van de vakbeweging. Als de FNV faalt op dit punt haar positie veilig te stellen is het lidmaatschap van de FNV definitief gedegradeerd tot een donatie aan politiek gemiauw in de marge. In hoeverre ze zich dat bewust is lijkt niet duidelijk, maar dat het opzeggingen zal regenen als de leden niet tevreden zijn met de aanstaande uitkomst is geen gewaagde voorspelling. De toekomst is dan definitief aan kleine nieuwe vakbonden zoals de recent opgerichte politievakbond MV2 en is de tijd van de grote koepels voorbij.

De druk op de FNV wordt uitgeoefend met de wijze waarop het kabinet kan ingrijpen in de korting op de pensioenen. Daardoor begint zich een eigen agenda vanuit de politiek af te tekenen waarover te weinig wordt gezegd, maar die een eigen logica heeft. Het gaat hierbij om de tegenstellingen tussen gepensioneerden met een ruim pensioen en de toekomst van de huidige werkenden waarvan vast staat dat die nooit eenzelfde niveau zullen bereiken. De koers van de overheid is nu die verschillen te verkleinen om in de toekomst te kunnen wijzen op relatief kleine verschillen,terwijl die ooit groter waren maar kunstmatig zijn verkleind. Dat zal de bereidheid om deel te nemen aan grote maatschappelijke protesten verminderen, en tevens gewenning kweken. Bij een voortgaan op de oude voet zouden die verschillen wel heel pregnant worden, en dat wil men voorkomen.

U vindt dit een complottheorie? Wellicht niet onterecht, maar ik wijs graag op de enorme begrotingsoverschotten van de Nederlandse staat, die desondanks niet worden ingezet in sectoren waar de nood wel degelijk groot is, zoals ouderenzorg en Jeugdzorg. De koers is duidelijk: we moeten er maar aan wennen. Dat wordt ons onder andere via de pensioenen door de strot gewurmd. Dat er met ongefundeerd opgehaald geld gesmeten wordt als het gaat om klimaatdoelen waarvan niemand mag weten wat er aan wordt uitgegeven is een tweede argument dat bovenstaande ondersteunt. Deels wordt het pensioengeld via sluipwegen in de ondersteuning van de EU en euro gestopt. Over de bedragen die beschikbaar worden gemaakt voor de massa-immigratie hebben we het dan nog niet eens – overigens een typisch voorbeeld waar de FNV voor haar eigen leden grotelijks verstek heeft laten gaan de afgelopen decennia.

Wat het ledenparlement van de FNV zal besluiten als het akkoord afgewezen wordt? De slagkracht door grote stakingen en demonstraties is aan het einde van de jaren 80 verloren gegaan door onoordeelkundige inzet op deelbelangen. Veel keus heeft ze niet, want dat er 10.000 gepensioneerden naar Den Haag zullen komen om te demonstreren is al onwaarschijnlijk, terwijl om indruk te maken er zeker 150.000 duizend nodig zullen blijken.

6 reacties

 1. D. G. Neree schreef:

  Ik las met steeds grotere verwarring het artikel tot ik besefte dat het over de FNV ging en niet over het FvD, lol.

  Kun je zie hoe:
  1: ik veel te snel lees soms
  2: irrelevant de vakbonden zijn geworden.

 2. Peter Louter schreef:

  Het idioot grote verschil tussen de voorgeschreven rekenrente en de feitelijk hoge jaaropbrengsten van de pensioenfondsen (zo’n 7%) is niet uit te leggen. In alle omliggende landen ligt de rekenrente hoger.
  Er moeten onderliggende redenen zijn die verborgen worden gehouden

 3. carthago schreef:

  @Peterlouter.De beheerskosten worden nml. bewust nooit gepubliceerd ,de werkelijke goudmijn dus

 4. carthago schreef:

  Het FNV is een belangrijk vehikel van het kartel geworden .Sinds het vertrek van kok is daar ook het kwartje gevallen.

 5. karton schreef:

  @ carthago.
  Kort voordat Kok vertrok griste hij, samen met boevenkoning Lubbers, nog snel ff een paar miljard uit de pensioenpot van het ABP. Daarna is mogelijk het kwartje van Kok óók daar gevallen, maar helaas……….te laat.
  Hoorde trouwens dat enkele jongeren zeggenschap willen hebben over onze pensioenpotten !!!!!
  Jongeren die nog geen klap werk hebben verricht !! Ze zullen welwillend worden beluisterd door de Haagse Boevenbende en ik verwacht dat die kleine dramneuzen gewoon hun zin gaan krijgen.
  ’t Is toch allemaal niet te bevatten wat er heden ten dage in dit armzalig landje gebeurt ?
  Veel van de huidige gepensioneerden werkten vanaf hun 16 of 17de jaar tot 65.
  De jongeren van vandaag, “studeren” tot hun 25 of 26ste, geen een jaar op wereldreis om “zichzelf te ontdekken” en proberen dan een baantje te vinden, moet wel 100 % naar hun zin zijn natuurlijk anders doen die verwende apenkoppen het niet.
  Maar wel zeiken over het door de ouderen zélf gespaarde pensioen !
  Wat een stelletje zeikneuzen ! Gatver. !!!!

 6. LT schreef:

  Goede, grote vakbonden zijn m.i.in de huidige tijd juist hard nodig. Met de keuze van de derde weg heeft links het indertijd richting vakbonden laten afweten. Aan een vakbond die zijn tijd verdoet met klimaatprotesten en andere derde-weg geloven heeft een vakbondslid niets. FNV laat zich nog steeds voor dit soort karretjes spannen. Helaas heeft FNV niet tijdig de bakens verzet. Niet tijdig verzetten van de bakens betekent krimp en geleidelijke afsterving.

  Jaaropbrengsten van 7% kan alleen bij risicovol beleggen. Dat kan alleen bij mensen die nog jong zijn. Hoe ouder hoe minder risicovol je als pensioenfonds/verzekeraar kunt beleggen. Toch doen kan natuurlijk wel, maar dan kun je geen enkele garantie op de hoogte van de pensioenuitkeringen bieden. In die zin begrijp ik het nu voorgestelde pensioenakkoord wel. De QE experimenten van de centrale banken maken het noodzakelijk het pensioenstelsel aan te passen. Kies je voor globalisering en derde wegen, dan zijn dit de gevolgen.

  Daarnaast moeten we ook stoppen met roken; want stinken en de kinderen. Dan gaat voor iedereen de gemiddelde leeftijd met een jaar of 2-3 omhoog. Dat gezeur over niet willen meeroken op de werkplek in cafe’s e.d. gaat de niet-roker nu ook betalen. Terecht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.