DE WERELD NU BLOG

Over een eend

“De aard van de overheid herkent men niet alleen aan zijn daden, maar tevens aan de mogelijkheden bepaalde daden te verrichten.” Geachte lezer, Als ik over tien jaar nog steeds op dezelfde toon over...