De wereld nu Site

Corona 10

Nieuwe Corona-records – wij melden ze niet meer

Corona-records omtrent leeftijd of aantallen worden voortaan niet meer als zodanig door VoL gemeld. De lol ook daarvan is er nu echt wel af.

Iran arrangeert meer sancties 6

Iran – in de Corona-luwte werkt EU USA tegen

De Corona-crisis zal er wel voor zorgen dat het geen directe consequenties heeft, want niemand heeft er nu veel tijd voor. Maar de wijze waarop de EU de Amerikaanse politiek tegenover Iran doorkruist krijgt...

strafrecht 7

Zijn we te beschaafd geworden in het strafrecht?

Dat men in strafrecht het recht om niet mee te werken als een hoogstandje in juridisch denken beschouwt, ontslaat de rechter niet van de plicht het te beschouwen als een strafverzwarende factor.

SCP, 5

Het SCP, relatieve misleiding en serieuze vragen

Driemaandelijks brengt het SCP een rapport uit over hoe men in Nederland over de EU denkt – er is er dus altijd een recent beschikbaar.

recht en publiciteit 4

Publiek en rechters, recht en publiciteit

Zijn recht en publiciteit een gelukkige combinatie? Dat valt nogal eens tegen, zo liet Toon Kasdorp in dit artikel zien.

Hongarije 7

Hongarije, Corona en EU – wat je zegt, ben je zelf

Hongarije en de EU (met name het EUP, ditmaal) botsen opnieuw stevig. Politieke hysterie of terechte bezorgdheid? Laten we eens kijken.

kinderombudsvrouw 7

Kinderombudsvrouw, Corona, fiasco goede bedoelingen

De aandacht die we de laatste dagen hebben gegeven aan de kinderombudsvrouw in tijden van Corona brengt meer boven tafel.