DE WERELD NU

Moslims zijn een probleem

Moslims

Zijn allochtonen als groep of als individuen problematisch? En hoe moet je in dat verband moslims bezien?

Wanneer iemand  aan een doorsnee Nederlander vraagt wat hij van Marokkanen vindt, krijgt hij vaak een negatief gekleurd antwoord. Vraag je iemand of hij een hekel heeft aan individuele Marokkanen, aan Marcouch bijvoorbeeld of aan Aboutaleb, of vraag je hem over mensen die hij van dichtbij kent, van zijn werk bij voorkeur, dan ligt dat opeens heel anders. Aan Aboutaleb niet bijvoorbeeld en aan Marcouch wel. Dat zou kunnen.Groepen en mensen uit die groepen, dat zijn kennelijk twee verschillende categorieën

Op het kantoor waar ik een tijd lang wekelijks kwam was de meerderheid van de secretaresses allochtoon en niemand lette daarop. De meeste kantoorgenoten zouden denk ik niet eens weten hoeveel allochtonen en autochtonen er waren op dat kantoor. Het was geen item en het maakte in de praktijk geen verschil. Er werd ook geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende soorten allochtonen. Als ze hun werk maar goed deden. Dat laatste is natuurlijk ook belangrijk. Maar dat gaat min of meer vanzelf op zo’n kantoor. Wie niet goed is wordt niet aangenomen of verdwijnt weer na korte tijd. Wat resteert is geen representatieve selectie meer; niet van allochtonen, trouwens ook niet autochtonen.

In de praktijk van het openbare leven lijkt er wel een groot verschil te worden gemaakt, niet alleen tussen autochtonen en allochtonen maar ook tussen allochtonen onderling. Surinamers zijn een ander soort mensen dan Antillianen. Turken beledig je door ze voor Marokkanen te houden. Er is bij onze nieuwe landgenoten duidelijk sprake van discriminatie tussen etnische groepen, maar alweer, zonder dat dit noodzakelijk negatieve gevolgen hoeft te hebben voor de relatie tussen individuen. Als mensen als individu en regelmatig met elkaar te maken hebben, dan blijken de persoonlijke eigenschappen zwaarder te wegen dan de groepsinvloeden.

Dat is de reden waarom werk zo’n goede integrator is. Dat neemt niet weg dat maar weinig mensen zich aan groepsinvloed kunnen onttrekken en dat deelname aan etnische conflicten onvermijdelijk lijkt als je die eenmaal de kans geeft om te ontstaan. De geschiedenis van het voormalige Joegoslavië kan daarvan als voorbeeld dienen. Daarom is het ook zo belangrijk dat etnische groepsvorming in de kiem wordt gesmoord.

Overheden als de onze die op dat punt nalatig zijn begaan een belangrijke fout. Etnische tegenstellingen zijn menselijk en onvermijdelijk. Als duidelijk te onderscheiden groepen op het zelfde territorium naast elkaar leven, dan krijg je tegenstellingen. Tegenstellingen en vijandschap zijn zusje en broertje.

De Nederlanders in het voormalige Nederlands Oost Indië hadden vaak een sterke persoonlijke band met hun huispersoneel en verwachtten geen moment dat die met de opstandelingen gemene zaak zouden maken. Maar in de kampong heerste de opstand en het huispersoneel dat daar geboren was en woonde deed mee, dat kon niet anders. Groepsinvloeden zijn dominant en de humanistische leer die hier geldt en die deze invloeden van de hand wijst, is in dit opzicht gebrekkig. Wij lijden op dat punt aan zelfbedrog.

De problemen ontstaan overal waar we etnische groepen de kans geven zich als zodanig te organiseren. Hoe meer men er afwijkende normen en waarden op na houdt, hoe groter het probleem. Maar ook: hoe meer een etnische groep zich tegen andere afzet, hoe groter het probleem. En tenslotte: hoe slechter de groep of delen van de groep zich gedragen, hoe groter het probleem. Wie wil weten hoe dit werkt  zou zich met de historie van het Ottomaanse rijk moeten bezig houden. Het Midden Oosten maakte daar onderdeel van uit en de Balkan. In de geschiedenis van het Ottomaanse rijk kan iedereen het ontstaan en de gevolgen van etnische conflicten in ‘Reinkultur’ bestuderen.

Het is duidelijk dat we de laatste decennia in Nederland een allochtonenprobleem hebben gekregen. Een moslimprobleem vooral.

Zondagmiddag was er een demonstratie van moslims op het Museumplein. Ze waren, schat ik, met zestig man of zo. Ongewapend, maar voorzien van spandoeken waar in het Arabisch opstond dat Allah groot is en Mohammed zijn profeet. Daarmee wilden ze richting Amerikaans consulaat, maar de burgemeester had dat verboden, zeiden ze en ze gehoorzaamden aan het gezag. Ik weet dat van die spandoeken, niet omdat ik Arabisch lezen kan maar ik ben het gaan vragen, Daarbij werd mij eerst boos verteld dat Nederlanders en Amerikanen dieven waren en dat zij juist hard werkten: ‘hier mijnheer, met deze twee handen’, zei er een; maar na een minuut of zo koelde het af en had ik een interessant gesprek. Ik bedoel maar, ik was geen groep en geen bedreiging.

De politie was door de burgemeester op de demonstratie afgestuurd met een grote overmacht van honderden ME’s en overvalauto’s op alle hoeken van het plein en de omgeving. Wel goed voor de relaties met Amerika misschien, maar ook een beetje ridicuul. Dat moslimprobleem is er wel maar de overheid laat al te duidelijk zien dat ze van de aard ervan niet veel begrijpt.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

12 reacties

 1. Jubbe Feenstra schreef:

  Het enige dat mij aan mensen dwars zit is als ze een religie hun leven laten bepalen zonder rekening te houden met wat anderen over bepaalde zaken denken. Moslims zijn meesters in het negeren van andere opvattingen.
  Hún idee is goed. Dat is ook niet zo verwonderlijk want het staat in de Koran. Wordt iedere vrijdag in de moskee voorgehouden. ‘Die’ anderen zijn ongelovigen en doen er niet toe.Ze zijn de vijand. Dit probleem zal dus blijven bestaan zolang er moslims in je midden zijn. Ik heb nog nooit een moslim gehoord die iets water bij de religie wijn doet.

 2. hans schreef:

  Moslims, het paard van Troje.

 3. Johan P schreef:

  Men blijft proberen een verschil te maken tussen islam en moslims.
  Ja, er is een verschil, moslims zijn mensen, islam is een ideologie. Het probleem is dat het niet de mensen zijn die de ideologie maken, maar de ideologie die moslims maakt en wat dat betreft is er feitelijk weinig verschil meer tussen islam en moslims.
  Islam vereist dat de volgelingen de kinderen al vanaf zeer jonge leeftijd volkomen hersenspoelen tot niet zelfstandig, logisch nadenkende wezens maar tot volgelingen die nooit een vraagteken zetten bij wat hun geestelijke leiders beweren. Zo is het van buiten leren van de quran een grote prestatie, maar aangezien de versie die van buiten wordt geleerd vaak in het oud-arabisch is weten de meesten niet eens wat ze van buiten leren.
  Zo zullen er ook maar weinig moslims zijn die de quran echt lezen en bestuderen en al helemaal de absurditeiten die erin staan zullen proberen te verklaren.

  Het probleem hiermee is dat islam -mede dankzij de doodstraf die er staat op het verlaten ervan hoewel die in het westen soms wordt teruggebracht tot sociale verbanning door familie en de hele moslim gemeenschap, moslims over het algemeen altijd de islam zullen steunen boven alle andere zaken. En de ‘gematigde moslim’ zal zich altijd aansluiten bij de meer orthodoxe, agressieve minderheid omdat ze weten dat die -in de ogen van allah en de gemeenschap- betere moslims zijn dan zijzelf aangezien ze veel meer van de geboden volgen dan ze zelf doen. Dit is dan ook de reden dat er vanuit de moslimgemeenschap NOOIT en NERGENS een groot algemeen protest zal worden georganiseerd tegen aanslagen en acties van zogenaamde extremisten. Het is dan ook van een onvoorstelbare domheid te denken dat deze ‘gematigde moslims’ zich zullen roeren en de westerse waarden zullen accepteren. Hoe groter het aantal moslims, hoe kleiner de kans dat dat gebeurt.
  Overigens is het idee van ‘extremistische moslims’ zoals het wordt gebruikt belachelijk. Orthodox, ja, extremistisch nee. Ze volgen gewoon de opdrachten zoals hun geloof hen die heeft gegeven. Als je doet wat volgens jouw geloof normaal en wenselijk is, is dat niet extremistisch. Dat het westen weigert dat in te zien geeft al aan hoe weinig het begrijpt van het islamitische gedachtengoed.

  Het westen kan alleen maar voortbestaan indien dit eindelijk eens doordringt en de enige actie wordt genomen die dit fenomeen kan stoppen. Islam verbieden en geforceerd alle moslims, ongeacht nationaliteit, geboorteplaats, leeftijd, was of wat dan ook uitzetten naar islamitische landen.
  Iedere andere actie is alleen maar uitstel van de volledige onderwerping van het westen aan islam.

 4. Rinus schreef:

  Volledig mee eens de moslims hebben ons niks gebracht alleen ellende toen ze pas hier waren door den Uil plunderden ze de kinderbijslag met kinderen van een broer of zus daarna ikke pijn kan nie werken.

 5. Rinie schreef:

  Moet je de koran is lezen aleen maar dood en verderf. Nu aanpakken anders is het telaat.

 6. Fredjohan schreef:

  Als we nu eens beginnen met het intrekken van alle subsidies aan die zgn. sociale moslim organisaties die alleen maar hun ideologie verbreiden , dan is er tenminste een begin gemaakt.

 7. hendrikush schreef:

  Als je de gedragingen van “het beste volk op aarde” bekijkt dan stelt hun god ook niet veel voor.

 8. Ludo schreef:

  Waarom wordt er naar deze reacties geen gehoor gegeven door de “leiders” van dit land??????

 9. Tarik schreef:

  Lachwekkend hoe iedereen doet alsof ze alles begrijpen qua islam en moslims, terwijl ze zelf niet eens een moslim kennen en persoonlijk hebben gevraagd hoe het nou zit..

 10. Hannibal schreef:

  @Tarik
  Veel moslims weten zelf niet goed hoe het zit. Anders zouden er ook een stuk minder moslims zijn. Dat geldt zelfs voor een aantal imams, maar evenzeer voor christelijke gelovigen tav het christendom. Het vragen aan moslims is alleen om die reden al een loterij met lage kansen.

 11. Corine schreef:

  @Tarik ik wil heel graag van jou lezen hoe jij hier tegen aan kijkt. Wil je je gedachten/overtuiging delen? Gewoon ter lering en wil democratisch samen leven.

 12. Johan P schreef:

  @Tarik.
  Typisch moslim reactie: oh jullie begrijpen het niet.
  Zelf heb ik de quran gelezen, meer nog, bestudeerd onder leiding van een imam. En hoe er in dat studiegroepje over joden, christenen of atheisten werd gesproken daar lusten de honden geen brood van.
  Naast de quran kwam ook de sira aan bod, zonder welke de quran feitelijk onbegrijpbaar is omdat die niet in chronologische volgorde is samengesteld.
  En uiteraard de 3 grootste verzamelingen van de hadith.

  Dus hou aub een keer op met onzin uit te kramen en islam te verontschuldigen. Islam bevat niets goeds, leert niemand iets goed en brengt niets goeds voort.
  Het is een oorlogszuchtige, moorddadige, barbaarse ideologie, gegrondvest op de grootheidswaanzin van ene mohammed de woestijnrover.