DE WERELD NU

Integratie – etnisch politieke marketing van DENK en haar gevaren

Integratie

DENK als partij is een gevaar voor de integratie van hier in Nederland levende levende immigranten. Peter Louter toonde dat verbetering onwaarschijnlijk zal zijn.

“Wij hebben racisme en discriminatie op de kaart gezet”, liet DENK ons in een persbericht weten. Grootspraak natuurlijk, maar het laat wel zien waar de partij haar politieke aanhang zoekt. DENK wil de mensen die discriminatie en racisme een groot probleem vinden, politiek verenigen. Maar dat lijkt niet het enige.

Minderheden een stem en gezicht geven is in de politiek en in de media geen nieuw verschijnsel. Er zijn verschillende partijen als de PvdA en GroenLinks die daar ruim aandacht aan geven. Ook in de media krijgen ze een stem en een gezicht. Aan racisme en discriminatie wordt ruim aandacht besteed. Voor DENK is dat allemaal kennelijk niet voldoende. Het was de reden voor Öztürk en Kuzu om uit de PvdA te stappen.

Öztürk kreeg het royaal om de oren in de NRC en werd daar neergezet als een wat louche figuur die in een politieke functie voor de PvdA in Roermond aan touwtjes trok om zijn persoonlijke belangen te behartigen. Zijn reactie lijkt te zijn: ‘als het wettelijk niet is verboden, is het integer’. In de Volkskrant wordt hij neergezet als een ‘straatvechter die de grens opzoekt’. Ex-voorzitter van PvdA-Limburg, Marcel Kleinen, zegt dat hij de PvdA gewaarschuwd heeft toen de overstap naar Den Haag aan de orde was. “Marchanderen en cliëntelisme horen wat mij betreft niet bij de PvdA. Ik heb ze gewaarschuwd dat het mis zou gaan en dat is dus ook gebeurd.”

Het motto van DENK lijkt te zijn: als het niet strikt tegen de wet is, dan is het integer. Daarmee bevind je je moreel en ethisch op een glijbaan en daar wordt nu uitgerekend etnische steun voor gezocht.Het persoonlijke wordt politiek gemaakt. DENK geeft de verkeerde signalen af en Öztürk is bepaald geen rolmodel.

Dré Peters, politiek bondgenoot van Van Rey, vertelt dat hij samen met Öztürk is opgegroeid in een als niet zo goed bekend staande volksbuurt. “Dan groei je op met een stigma, en dan had hij ook nog een verkeerde achtergrond”. Öztürk heeft zich omhoog geknokt en dat verdient op zich respect. Op die weg heeft hij sterk geleund op een Turkse achterban die hem met (geritselde?) voorkeurstemmen steunden.

Öztürk heeft de taal leren spreken van zijn achterban, kent hun gedachtegoed en strijdt voor hun belangen. Dat doet hij nog steeds. Hij is tegen integratie en roept tegen autochtoon Nederland: wen er maar aan. In feite is hij tegen emancipatie.

Daar en precies daar gaat het mis. Met hem roepen ook Simons, Azarkan en Kuzu hetzelfde. En tegen minderheidsgroepen roepen ze: blijf jezelf en wie dat niet accepteert is een racist of discrimineert. Het is de verkeerde boodschap die ook door islamitische organisaties wordt uitgedragen. Diametraal tegenover de boodschap van DENK, staat het geluid van Celal Altuntas die de opgeblazen ballonnen van de rechtvaardiging om niet te integreren genadeloos doorprikt. De Turkse, of welke andere minderheidscultuur ook, past niet in Nederland. Wie gelukkig wil worden (en onderzoek bewijst dat) omarmt de Nederlandse cultuur en bewaart in familieverband de eigen tradities.

De cultuur die DENK voorstaat is er een waar de eigen cultuur met cliëntelisme, nepotisme, protectionisme, ritselen en sjoemelen als behorend tot het dagelijks leven wordt gezien en waar de brutaalsten het voor het zeggen hebben. Mannen als Öztürk die tegenover de buitenwereld de beschuldiging van racisme en discriminatie als wapen gebruiken. Mannen die door de bescherming van hun biotoop bijdragen aan de verharding. Iedereen die hen niet steunt is een vijand.

Het wordt tijd dat Nederland kiest. Dat politieke partijen, de regering en de media voor integratie kiezen. Dat zou een keuze moeten zijn tegen het gedachtegoed van DENK en een heldere keuze moeten zijn vóór integratie. Wie niet integreert wordt een loser. De feiten bewijzen het.


Dit artikel verscheen eerder op Peter’s Blogboek

Meer van Peter Louter op Veren of \lood vindt u hier.

13 reacties

 1. Gerrit Joost schreef:

  “Wie niet integreert wordt een loser.” Dit valt wel mee; levenslang recht op een uitkering en verzorging, betaalt door de “varkens”, waarop ze spugen en die ze minachten.

 2. Juanito schreef:

  “DENK geeft de verkeerde signalen af en Öztürk is bepaald geen rolmodel”.

  Voor de goedgelovige Nederlander die het beste voor heeft met iedereen die van ver komt en het heel belangrijk vindt dat buitenlanders inburgeren zodat zij goede burgers kunnen worden, geeft Denk idd. niet de juiste signalen af.

  Met groepen, zoals de achterban van Denk, is het utopie te denken dat zij op zullen gaan in de Nederlandse samenleving. De integratie-en inburgeringsgelden zijn weggegooid geld en de inspanningen zinloos. De integreerbaarheid van bepaalde, niet nader te noemen groepen in een Westers model is 0 of vrijwel 0. Inspanningen en gelden kunnen beter besteed worden aan remigratie.

  40 – 50 jaar geleden is dit al bepleit door Drees senior en Drees junior. Nu, een halve eeuw later is er nog steeds weinig progressie gemaakt bij de zichzelf progressief noemende partijen. Dit gaat hem, behalve praten, dicussiëren, praten en nog eens discussiëren en nog eens thee drinken en praten, ook niet meer worden.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  DENK = Erdogan = AKP = moslimbroederschap = kalifatisme = streven naar wereldwijde theocratie = onderwerping (=islam) van nederland, haar inwoners en alles wat zij mogen doen, denken en zeggen aan het zelfbenoemd gezag van sharia exegeten. We zouden ons om die reden wellicht kunnen afvragen of de aanwezigheid van DENK in de Tweede Kamer een grondwettelijke toets wel kan doorstaan.

 4. Johan P schreef:

  Het is altijd lastig, maar het is wel een feit dat het in vrije landen zo is dat ‘wat niet expliciet verboden is, is toegestaan’. Totalitaire systemen werken andersom via ‘wat niet expliciet is toegestaan is verboden’.
  Deze zinnen lijken op elkaar en zouden op het eerste zicht dezelfde betekenis kunnen hebben, maar er is wel een fundamenteel verschil.
  Ik heb niets met DENK, sterker nog, ik zie het als een uitermate rascistische partij die gebruik maakt van de vrijheden die hier gelden om diezelfde vrijheden af te schaffen. Precies wat verwach kan worden van een partij die uit de islam voortkomt.

  Dat wil niet zeggen dat ik hen direct verboden wil zien, maar de manier waarop iedere discussie wordt gesmoord door de PC-houding van vrijwel alle politici en daardoor ook alle onaangename feiten worden achtergehouden over het totalitaire, agressieve gedrag van islam doet de vrijheid geen goed.
  Niet dat dat verwonderlijk is, de EU kent al heel lang geen vrijheid meer, alleen zijn de meeste mensen niet bereid dit te erkennen.

 5. Henk Albarda schreef:

  Een enkele uitzondering daargelaten zijn er geen marokkanen, turken, afrikanen, MO’ers of Aziaten (Pakistan, India) die willen integreren en al helemaal niet in de 90 % moslims. Ze misbruiken sinds 1970 de linkse historische stommiteit tot gezinshereniging, misbruiken onze voorzieningen, misbruiken alle termen van de verlichting (ook een betekenis van boreaal) en blijven vasthouden aan hun middel-eeuwse cultuur.
  Kijk hoe de marokkanen complete Nederlandse wijken dichtgooien als de koning van marokko hier komt. Hieraan is ook truus zgn vz TK schuldig, trotser marokkaan te zijn, dan Nederlander. Turken zijn nog erger, 70 % van de turken in Nederland steunt openlijk dictator erdogan en echt niet omdat DENK daar over krijst.

 6. Rinske de Vries schreef:

  Islam=onderdrukking=haatcultuur=angst =terreur=dood en verderf zaaien,wereldwijd onder alle mensen, die NIET-moslim zijn. Dat weten we toch na 9/11 , en alle Islam-terreur daarna inmiddels wél!!!???

 7. J sloof schreef:

  Denk is net als de slang uit het paradijs, sluw en gevaarlijk en giftig. Maar kijk wij zien het wel, Maar rutten en zijn zootje daar in Brussel zien het wel maar zijn bang, bang voor de duivel, die al de normen en waarden te niet doen. Rutten zit in Brussel met zijn maatjes neem jij die stoel dan neem ik deze wel, weetje de ene stoel is meer waart dan de ander, begrijpje. Als je het dan op de tv ziet zijn het allemaal homo’s mekaar kussen, dat vind rutten wel lekker, hij is nog nooit met een vrouw gezien, maar hij heeft er een maatje bij iin de regering jette. We worden geregeerd door homo’s. Waar zijn de echte mannen. Dit zal de God van Israël niet langer toe staan de enige en waarachtige barmhartige God.

 8. René schreef:

  Interessant artikel

 9. Cees schreef:

  DENK doet mij denken aan de jaren 30 van de NSB

 10. Jh mannessen schreef:

  Ik heb moeite met de roep dat de islam Nederland overneemt. Er zijn 14000000 Nederlanders en maar 1 miljoen moslims. Dat we helder moeten zijn naar een ieder die denkt hier zijn eigen niet Nederlandse feest te bouwen en de democratie te ontkennen is helder. Dat geldt voor een ieder die een ander veracht of niet erkent als mens. Spreek hij of zij aan die hier niet wil zijn omdat dit zijn wereld niet is en dan spreek ik over extreem rechts en links over extreme geloven enzovoort

 11. Hans schreef:

  Jh mannessen, je hebt geen absolute meerderheid nodig om zeer veel invloed te hebben en een samenleving te veranderen in negatieve zin.

 12. Jeurisen schreef:

  Denk is een partij die provoceert en discrimineert. Zoals Gerrit Joost al aangaf. Wanneer ze de varkens afvalligen vinden, wat is, dan de reden dat je toch in dit land blijft? Natuurlijk. Een leven lang verzorgd en een uitkering. Velen spreken slecht of helemaal geen Nederlands. Gaat het om geld dan verstaan ze het wel. Integratie betekent voor mij: dankbaar zijn dat je opgenomen wordt in een gastvrij land, zo snel mogelijk de taal leert en je dienstbaar opstelt. In familie kring je normen en waarden delen is, prima. Echter de normen en waarden van je gast/geboorteland nief afdoen als racisme of discrimineren. Foei…..

 13. ME ter veer schreef:

  De Nederlanders zijn te goed van vertrouwen geweest Turken en Marokkanen op een enkele na integreren niet.
  Spreken de taal niet en dan word het moeilijk in plaats inburgeringscursussen verplicht te stellen wil men de mensen verleiden de cursussen te doen.
  Schijnt dat er in het verleden afspraken zijn gemaakt met turkije dat turkse immigranten geen inburgeringscursus hoeven te doen.
  En nu zitten wij met de problemen.
  D
  Dat is trekken aan een dood paard