DE WERELD NU

Gecoördineerde media-actie om kalifaatkinderen terug te halen

kalifaatkinderen

Wat betreft het ‘terughalen’ van kalifaatkinderen wijst Peter Louter er op dat het algemeen belang weer eens ondergesneeuwd raakt.

Het AD en de Volkskrant van vandaag geven verschillende perspectieven op het lot van kalifaatkinderen. In de Volkskrant gaat het om de positie van de in Nederland verblijvende ouders die hun kinderen en kleinkinderen terug willen en van de Nederlandse overheid actie eisen. Een vertederend kinderportretje siert het artikel. In het AD komt Tineke Ceelen van de Stichting Vluchteling aan het woord. Ze beschrijft het lot van kinderen in de treurig te noemen situatie van overvolle vluchtelingenkampen onder Koerdisch beheer. EenVandaag besteed er ook al aandacht aan. Citaat van geïnterviewde:”Het kinderrechtenverdrag bepaalt dat Nederland een zorgplicht heeft als de ouders in gebreke blijven. Dat wordt nu met voeten getreden.”

Het AD-artikel waarin Ceelen aan het woord komt geeft in feite legitimatie aan het perspectief dat de Volkskrant schetst en waarin de wanhopige achterblijvers aan het woord komen. Geen toeval, denk ik. Het is op elkaar afgestemd. Er is over nagedacht wat in welke krant aan de orde komt. Het zal me dan ook niet verbazen als vandaag of morgen dezelfde perspectieven bij Jinek en anderen aan de orde komen. In dat verband zijn de krantenartikelen de opwarmers.

Het doel van de artikelen is de Nederlandse bevolking over te halen om in te stemmen met de terugkeer van de kinderen en zo de Nederlandse regering onder druk te zetten. Als je de kinderen terug laat komen is er ook een wettelijke verplichting de moeders terug te nemen. En dan zijn er ook nog de vaders.

Van een actie via de media kan succes worden verwacht. Bij Howick en Lili en de kerkasielkinderen ging het om het argument dat ze hier geworteld waren. Kinderen naar voren schuiven doet het. Het eindigde in een algemeen kinderpardon dat door de Tweede Kamer werd afgedwongen met een zwaai van het CDA. Nu gaat het om niet gewortelde kinderen en zal het argument zijn dat het onmenselijk is om ze daar te laten. Wortelen zullen ze hopelijk wel. Over de moeders niets dan goeds. Ze bleven de hele dag thuis, kookten en zorgden voor de kinderen.

Uit andere berichtgeving ontstaat wel een ander beeld. Ze hadden slavinnen voor het werk, namen deel aan extremistische acties en hielpen de oudere kinderen voor te bereiden op terrorisme. Dat beeld moet natuurlijk worden weggemoffeld in de media-actie. Dat de kinderen de genen van hun kalifaatouders hebben geërfd is ook al zo’n onderwerp dat in de mediadiscussie zal worden gemeden. Het parool zal zijn: ze zijn zielig, dus haal ze terug.

In feite gaat het om een probleem waarvoor geen bevredigende oplossing bestaat. Het passieve beleid van de regering is niet bevredigend. Ze daar laten is niet bevredigend. Ze terughalen is ook niet bevredigend. Ook al is de hereniging van de kinderen met hun grootouders een humane daad, verstandig is die niet. Vergelijk het met adoptiekinderen. De adoptie loopt maar al te vaak slecht af.

Het lijkt erop dat de grootouders zich laten leiden door emoties en niet door koel verstand. Ze kunnen alleen maar door hun emotionele bril kijken . Ze hebben een stichting opgericht die argumenten bij de emotie zoekt en emotie vindt altijd wel rechtvaardiging. Die emotie is er bijvoorbeeld ook bij ouders van afvallige kinderen. Niet zelden volgt verstoting omdat de eer van de familie is aangetast. Met de kalifaatkinderen en kleinkinderen speelt dat kennelijk geen rol. De eer is niet aangetast en dat zou tot nadenken moeten stemmen.

Als de emotie zich verzet tegen het regeringsbeleid, blijkt de laatste de zwakste te zijn en kan gemakkelijk tot capitulatie worden gedwongen. Hard beleid ontmoet breed verzet. Als de media hun publicaties hebben gedaan, volgen de ‘open brief schrijvers’ met hun appèl op humaniteit. Politici zijn daar gevoelig voor. Zo werd ook de actie voor het kinderpardon een succes terwijl in het coalitieakkoord het nog pertinent werd afgewezen. Wie maar lang genoeg particuliere belangen nastreeft en de hulp van de media krijgt, trekt altijd aan het langste eind.

Hard beleid is mogelijk. Dat heeft ook signaalwaarde. Trek het Nederlanderschap in wegens deelname in vreemde krijgsdienst. Verklaar ze tot ongewenste vreemdeling. Vraag islamitische landen langs diplomatieke weg of ze opvang willen bieden. Als het grootouders er veel aan gelegen is om bij hun (klein)kinderen te verblijven zullen ze daar naar toe willen verhuizen.

Maar hard zijn, is niet populair al schijnt dat in Oostenrijk en Italië een succes te zijn. Als mijn inschatting over de afloop klopt zitten we voor jaren opgescheept met mensen die we hier eigenlijk niet willen hebben en die voor het overgrote deel alleen maar voor problemen zullen zorgen.

Het algemeen belang verliest omdat het niet erg fatsoenlijk wordt geacht daar de nadruk op te leggen.


Dit artikel verscheen eerder op Harde Woorden

8 reacties

 1. karton schreef:

  Onbegrijpelijk als het terughalen zou gaan gebeuren.
  Op de Duitse tv werd vanmiddag een filmpje vertoond waarin was te zien dat IS-vrouwen/meisjes, volledig bedekt m.u.v. hun ogen, een Kalashnikov hanteerden tijdens een aanval van IS, zij hanteerden dat geweer met hetzelfde gemak als onze echtgenotes een braadpan.
  Niet terughalen die zooi.
  Ze zullen denken : In Syrië is het kalifaat niet gelukt, maar in west-Europa lukt het vast wel, met het huidige soort “sufferds” aan de leiding.

 2. Ad Rek schreef:

  Inderdaad; waarom is de eer wel aangetast wanneer kinderen het geloof verlaten en niet wanneer ze als jihadist gaan strijden en doden? hetgeen een logische uitkomst is van hun geloof maar wat ze ondanks alles bestrijden en/of ontkennen. Interessant om het ‘cognitieve dissonantie’te noemen. Maar dit is toch wel van het soort waar wat anders mee moet gebeuren dan zo’n plaatje plakken zou je zeggen.
  Onderstaande vind ik een scherpe opmerking. Hier zou veel meer op gewezen moeten worden en aandacht aan besteedt moeten worden.
  “Die emotie is er bijvoorbeeld ook bij ouders van afvallige kinderen. Niet zelden volgt verstoting omdat de eer van de familie is aangetast. Met de kalifaatkinderen en kleinkinderen speelt dat kennelijk geen rol. De eer is niet aangetast en dat zou tot nadenken moeten stemmen.”

 3. Kees Bruin schreef:

  Uiteraard werd er gewacht tot ná de PS-verkiezingen om een charme-offensief voor de terugkeer van al die lieve IS-kindertjes én hun moeders (en strakjes hun vaders) te lanceren. Zo leep zijn de drijvende krachten daarachter (types GL, D66, links, links-liberaal, ‘humaan’, ‘weldenkend’ etc.) ook wel weer.
  Ik ga er zonder meer vanuit dat dat tuig terug gehaald zal worden, dat deed ik ook al voordat deze campagne, die je kon zien aankomen, gestart was. De mensen met macht, en een naar eigen idee superieure moraal, werken in die richting.
  Voor dat soort mensen is de autochtone, laag of middelbaar opgeleide Nederlander een minderwaardig geval, waar ze hun neus voor ophalen. Nee, allochtonen, moslims in het bijzonder, die zijn interessant, exotisch en horen bovendien tot een minderheid, zodat ze per definitie goed zijn.
  Enfin, maak je borst maar nat, die IS-idioten komen terug. Hun nakroost zal opgroeien tot crimineel, of jihadist, of beide. Dat laatste komt opvallend veel voor, zie ook de terrorist in Utrecht van de tramaanslag.
  Misschien is het een idee om de Tweede Kamer te laten stemmen over die terugkeer. Dan weten we wie t.z.t. bij de onvermijdelijke aanslagen en moorden die het gevolg zullen worden van deze terug gekeerde IS-figuren en hun kinderen, het bloed van de slachtoffers aan hun handen zullen hebben.

 4. Kees Bruin schreef:

  Toevoeging: ik noemde de ‘usual suspects’ van GL en D66 als drijvende krachten achter die terugkeerpropaganda voor IS-figuren hierboven.
  Voor de goede orde moeten we daar natuurlijk nog wel even de VVD aan toe voegen. Die zullen het wel weer een beetje achterbaks proberen te doen, door zich te beroepen op overmacht i.v.m. het internationale recht, of de EU, of de VN, of God weet wat.
  In de trant van “wij willen ze écht niet terug halen, maar we moeten wel”. Zo heeft de VVD er ook hordes ‘immigranten’ en ‘asielzoekers’ in gelaten. Enfin, ga rustig verder door met VVD stemmen, als u wilt dat ons lieve vaderland naar de Filistijnen gaat.

 5. Dick Orwell schreef:

  Op Radio 1 is men al een tijdje bezig om voorstanders van terughalen, kritiekloos een podium te geven.
  Het wordt nu pas door de rest van de deugmedia opgepakt.
  Om langzaam gillend gek van te worden.

 6. M.V. schreef:

  Ze hoeven niet teruggehaald te worden omdat ze zijn waar ze waar wilden zijn.

 7. Bennie schreef:

  De 5e colonne is al groot genoeg, alleen sukkels en landverraders willen dit geteisem naar ons land terug halen.

 8. SouthernComfort schreef:

  @ Dick Orwell:

  NPO, Radio 1, ether-propaganda in ontbinding. Schandalig, zoals je betoogt, maar welk percentage van de NL- bevolking luistert er nog naar de klassieke radio, en welk percentage daarvan naar Radio 1?

  Dergelijke oikofobe propaganda gaat weinig zoden aan de dijk zetten. We hebben meer te vrezen van de deugtafel van talkshow-miljonair Eva Jidrek.