DE WERELD NU

De verzorgingsstaat

zorg, verzorgingsstaat

René Cuperus, een Fries van de Wiardi Beckmanstichting, vindt dat de PvdA zich meer hoort te vereenzelvigen met de verzorgingsstaat.

Cuperus wijt de verkiezingsverliezen vooral daaraan en aan de veracademisering van het partijkader. Te veel mensen als hij zelf met andere woorden en als wijlen Bart Tromp.

Dat het teloorgaan van de verzorgingsstaat door de bevolking aan de PvdA wordt verweten, dat geloof ik wel. Ze hebben het krediet ervoor geoogst en krijgen nu het debiet.

Toch, dat de verzorgingsstaat wordt afgebroken, daar kan niemand iets aan doen. Ook als de SP in de regering zou zitten zou dat proces doorgaan. Het hangt samen met de globalisering van de wereld. Er zijn teveel immigranten. De verzorgingsstaat kost te veel en de kosten blijven groeien. De kabinetten Kok en Balkenende en nu de kabinetten Rutte hebben op dit punt gedaan wat ze konden, maar door de gebrekkige kwaliteit van het Nederlandse overheidsapparaat is de afslanking met meer uitglijers gepaard gegaan dan nodig zou zijn geweest.

Daarom ligt er nu meer de nadruk op wat er allemaal fout is gegaan dan op het feit dat we nog steeds een verzorgingsstaat hebben. Van het tekortschieten van de overheid profiteren de SP en de partij van Wilders. Het Nederlandse publiek heeft genoeg van wat Wilders de elite noemt en ook van de media die zich met de overheid vereenzelvigen. Het kijkt desperaat naar vervanging en zolang die niet komt gedoogt het Rutte c.s. als het minste kwaad.


Dit artikel verscheen eerder ook op het Blog van Toon Kasdorp

2 reacties

  1. Philippine schreef:

    Daar aanhalingstekens ontbreken kan ik niet begrijpen wie wat zegt.

  2. Johan P. schreef:

    Gewoon onzin.
    Wijlen de heer Kasdorp legt wel de vinger op de zere plek; er zijn te veel immigranten. Iedere studie wijst uit dat die vervolgens buitensporig veel gebruik maken van zorg maar feitelijk nooit echt betalen.
    De oplossing is dus eenvoudig : haal alleen immigranten binnen die waarlijk wat toevoegen aan de samenleving en stuur de anderen retour.