Tags: globalisering

NL2021

NL2021 – Verkiezingsfraude? De verleidingen zijn groot

Vanuit het perspectief van alle wijzigingen ten opzichte van wat bij verkiezingen in Nederland normaal werd geacht, hield Frans Groenendijk gebruiken en nieuwigheden van NL2021 tegen het licht.

Institutioneel vermogensbeheer

Institutioneel vermogensbeheer is een landsbelang

Dat institutioneel vermogensbeheer steeds meer door buitenlandse bedrijven wordt gedaan ondergraaft de positie van Nederland.

zorg, verzorgingsstaat

De verzorgingsstaat

René Cuperus, een Fries van de Wiardi Beckmanstichting, vindt dat de PvdA zich meer hoort te vereenzelvigen met de verzorgingsstaat.

globalisering

Einde van de globalisering – Joost Niemöller met Karel van Wolferen

Het aantreden van president Trump markeert zonder twijfel het einde van de globalisering zoals we die de afgelopen vijftig jaar kenden.