DE WERELD NU

De koers van Europa

Frankrijk en Duitsland, EUropa, democratie

Waar moet het met Europa naar toe? Wie de ontwikkelingen van de afgelopen vijftig jaar in ogenschouw neemt ontkomt niet aan die vraag.

Wie zijn de leiders van dit land? Is dat premier Rutte? Zijn dat de voorzitters van de oude partijen, die intussen allemaal partijtjes geworden zijn en weinig aanhang meer hebben onder de bevolking? Ik denk dat ons voornaamste probleem is, dat de bevolking nu het gevoel heeft dat er geen leiding is.

Het Nederlandse deel van ons land meent dat de Haagse elite, door miljoenen immigranten toe te staan in een land dat toch al overbevolkt was, haar plicht heeft verzaakt. Zonder dat de media er veel aandacht aan besteed hebben, is de laatste decennia de emigratie van jonge en competente mensen blijven groeien. We zitten nu met een bevolking die, voor wat de jongeren betreft, in de grote steden voor meer dan vijftig procent uit vreemdelingen bestaat. Die vreemdelingen willen niet integreren en doen dat ook niet. Ze hebben in de wijken waar ze wonen intussen de oorspronkelijke bewoners eruit gewerkt. Ze houden hun hand op en waar nodig vullen ze hun inkomen aan met roof en andere vormen van criminaliteit.

In de noordelijke buurlanden gebeurt hetzelfde. Het grote probleem daarbij is, dat al die emigranten in de landen waar ze vandaan komen een nog steeds groeiende bevolking hebben achtergelaten en dat ook die Afrikanen en Arabieren hun best zullen doen deze kant op te komen.

De progressieve ideologie, die deze immigratie toestaat en bevordert, heeft sterk aan populariteit verloren, maar er is niet echt wat voor in de plaats gekomen. Een alternatief voor de immigratie en opvang hier in Noord-Europa lijkt er niet te zijn en we lijken de kruik net zo lang te water te willen laten gaan tot hij barst.

Wat er zou moeten gebeuren is een bond van Noord-Europese landen die om te beginnen de immigratie stopt, door de zeewegen uit Afrika en Arabië te blokkeren. Verder zullen we twee met elkaar verbonden opvang centra moeten creëren in Noord Afrika. Een voor die migranten die we onderweg opvangen en een voor de niet geïntegreerde immigranten in onze eigen landen die we om een aantal redenen het land uit moeten zetten.

Mijn idee is dat we daarnaast schepen moeten bouwen waarop we armlastige en delinquente immigranten kunnen onderbrengen. Als zo ’n schip vol is kan het naar zo’n opvangcentrum varen en de opvarenden daar afzetten. De delinquenten voorlopig apart, maar wel met de bedoeling dat ze na afloop van hun detentieperiode daar in een nieuwe samenleving kunnen worden opgenomen. De Europese industrie moet werkgelegenheid voor de opvangcentra creëren en zorgen voor de afzet van de daar vervaardigde producten. Als het daar eenmaal goed loopt, kunnen de centra dienen als kerngebieden voor de industriële ontwikkeling van Afrika ten zuiden van de evenaar.

Voor Europa zal dit een enorme klus worden, industrieel en financieel, maar het zou wel erg de moeite waard zijn en het zelfrespect in dit deel van de wereld kunnen herstellen. Dat is hard nodig.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

5 reacties

 1. Jan schreef:

  Waarom hebben wij enig verantwoording voor die mensen?
  Volgens mij geen
  Dus kosten maken is lapje voor het bloeden
  Doe ze een voorstel wat ze niet kunnen weigeren
  Terug naar huis of opsluiten.
  Overtuig me van mijn ongelijk

 2. Gerrit Joost schreef:

  Mis Toon wel, zeker na het lezen van zijn verhaal. Iemand die schrijft zoals het is, drijvend op een jarenlange ervaring, is mooi om te lezen. Anders dan onze gelukzoekers van overzee, die niet drijven en dus verwachten gered te worden. De zak met ons zuurverdiende goud lonkend voor hun ogen. De stemmers op Mark, Lodewijk, Rob, Jesse, Sybrand en Gert Jan komen nog van een hele koude kermis thuis (ja, het klimaat veranderd) als ze erachter komen dat al de monden van de bootgangers gevoed moeten worden en dat dit ergens van moet worden betaald. Dat dit ONGEVRAAGD ten koste gaat van de oorspronkelijke Nederlanders, daar hoor je ze niet over. Het zijn in mijn ogen landverraders. Ze breken af rap af, wat onze voorouders met hard werken hebben opgebouwd.

 3. Benedict Broere schreef:

  Als je islam combineert met westerse verzorgingsstaat en linkse oikofobische zelfhaat, dan krijg je uiteindelijk een explosie van vreemdelingen die niet willen integreren en die leven van uitkeringen en criminaliteit, en die hun inkomsten delen met de moskeewereld, voor bevoordeling van de eigen geloofsgenoten, voor propagandadoeleinden, en voor de financiering van terreur. Om dan tegenin deze ontwikkeling alsnog tot een mobilisatie ter overleving te komen, vraagt een enorme omschakeling in denken. Een omschakeling die ook nog eens bijtijds moet plaatsvinden, want als de islam eenmaal de politiek heeft veroverd, dan zal je zien hoe rap de vrijheid van meningsuiting, de mensenrechten in het algemeen en de moderne rechtsstaat worden afgeschaft, om te worden vervangen door een totalitair terreurregiem, ‘ISIS in de polder’, zeg maar. Dit scenario zal zeker werkelijkheid worden als er niets tegen ondernomen wordt. Mogelijk dat de Amerikanen ons dan andermaal moeten redden van een genocidaal totalitarisme.

 4. Peter Klein schreef:

  “De progressieve ideologie, die deze immigratie toestaat en bevordert, heeft sterk aan populariteit verloren, maar er is niet echt wat voor in de plaats gekomen”.
  Die “progressieve ideologie” is schijn: is de ideologie van de NWO, de nieuwe wereld orde, die alle ongelijke systemen bij mekaar wil gooien, daarmee verdeel en heers creëert, een onrechtsstaat creeert want alles is relatief, waarvan de normale bevolking het slachtoffer wordt, en de superelite als maar rijker en vrijer .
  Tuin er niet in, zou ik willen zeggen

 5. hans schreef:

  Dit klinkt als muziek in mijn oren. Toon for president!