Categorie: Essay

Wilders I

De voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak beklaagde zich in De Volkskrant van 18/2/11 in een twee bladzijden groot artikel. over het afbladderende gezag van zijn beroepsgenoten.