DE WERELD NU

Bizarre Haagse leugens – asielmigratie via een omweg

Italië, asielmigratie, heen-en-weer

Ook vanuit de ambtelijke ondersteuning van de Nederlandse politiek wringt men zich in de vreemdste kronkels om de asielmigratie maar te kunnen steunen. Het maandag uitgekomen rapport van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) is een combinatie van drogredeneringen en smoesjes met maar één doel: meer migratie toestaan.

Het verhaaltje op Teletext geeft al aan hoe de wind waait. Er is geen verband aangetoond, maar het is beter dan botweg weigeren, zo lijkt men te denken. Waarom? Omdat botweg weigeren weer zo bot is, en dan begint het binnenlandse janken weer. Meer verantwoording ontbreekt.

ASIELMIGRATIE

Door meer werkvisa te verstrekken aan migranten uit landen die als veilig worden aangemerkt, kan Nederland illegale migratie ontmoedigen.

Dit is een heel vreemd verhaal, en hoe meer je er over nadenkt des te vreemder wordt het. Wat zei de ACVZ precies?

‘Als je mensen een legaal alternatief biedt, neem je deels de wanhoop weg bij potentiële migranten die weinig toekomst zien in hun eigen land’, zegt ACVZ-voorzitter Koos Richelle. ‘Tegelijkertijd heeft het voor Nederland economische voordelen als we de mensen selecteren die we nodig hebben op de arbeidsmarkt.’

Ah. Ja. Aha. En welke mensen heeft Albanië te bieden waarom men in Nederland zit te springen? Het land behoort tot de meest analfabete in Europa, de rare staatjes in de oostelijke Oost-Europese periferie inbegrepen, en heeft evenmin een reputatie dat het veel bedreven handwerkslieden levert. Dan krijg je dus dat dit wordt beschouwd als een realistisch perspectief:

Duitsland verzorgt al beroepsopleidingen in Albanië voor sectoren die kampen met tekorten, zoals de bouw. De taal komt daar ook aan bod. Na afronding komen de Albanezen op een tijdelijk werkvisum naar Duitsland. Sinds deze route bestaat is het aantal illegaal in reizende Albanezen afgenomen, al is nog niet aangetoond dat dit werkelijk verband houdt met het aanbod van werkvisa.

Eerst opleiden, dan pas invoeren. Dus er is totaal geen behoefte aan deze mensen, maar men zoekt een smoes hen hierheen te kunnen halen. Aanpak: elders opleiden en dan hier binnenhalen onder het mom dat ze daarro van die geweldige ter zake kundige mensen beschikbaar hebben? Je moet wel ambtenaar zijn om er zo naar te kijken. En het realistisch te vinden.

Mensen die we echt nodig zouden kunnen hebben zijn zeldzaam aan het worden – want het bulkt hier na de laatste ‘vluchtelingengolf’ van de lieden die potentieel zouden kunnen werken, maar het niet doen (uitkering) of te stom zijn voor wat wij nodig hebben. Er kwamen er honderdduizenden binnen – waarvan ook nog eens minstens 70+% mannen in de werkzame leeftijd – en nooit eerder vernam ik het verhaal dat we zo rond 2010 verlegen zaten om een paar honderdduizend extra laagopgeleide arbeidskrachten. Ergo: een smoes, gelul en erger.

Smoes
Zou het een remmend effect kunnen hebben? Ook dat is hoogst dubieus. Wat men hier in feite voorstelt met die tijdelijke werkvisa is een herleving van het vroegere Zwitserse model van arbeidskrachten die geen recht hebben op gezinshereniging, en bij gebrek aan werk weer de grens over kunnen worden gekieperd. Hetzelfde model dat onder Europese druk werd afgeschaft als onmenselijk, dus u weet wat er komen gaat als het janken weer een slinger krijgt. Die mensen mogen uiteindelijk gewoon blijven en hun hele families alsmede complete dorpen van herkomst laten overkomen naar ons land als de commotie over immigratie weer iets vermindert.

Weet men dat bij die ACVZ niet? Je verbaast je nergens meer over, maar mij lijkt het een verhaal uit de categorie ‘Apothekers uit Aleppo’. Gezien de achtergrond van die ACVZ is dat het meest waarschijnlijke verhaal, hetgeen inhoudt dat je bedrogen wordt waar je bijstaat. Dat was dan ook herkenbaar in de zinsnede (zie citaat boven): Als je mensen een legaal alternatief biedt, neem je deels de wanhoop weg bij potentiële migranten die weinig toekomst zien in hun eigen land.

Gelul
Waarom zouden mensen waaraan wij behoefte hebben wanhopig zijn? De EU ziet altijd wegen die mensen binnen te halen, en je hoort er nooit klachten over dat bedrijven weer een roedel informaticadeskundigen hebben ingevlogen. Maar over het algemeen mag je er van uitgaan dat dat nette, goed opgeleide mensen betreft, en anders dumpt zo’n bedrijf iemand wel alvorens een definitieve verblijfsvergunning in de sterren staat.

Maar vallen Albanezen in deze categorie? De praktijk van hier instromende types suggereert dat het vooral struikrovers of hun nakomelingen zijn. Èn minder bedreven met hun telefoon dan de gemiddelde Afrikaan die in Ceuta over een hek geklommen is om de EU binnen te komen. De echte aap komt dan ook pas wat verderop uit de mouw:

Aan samenwerking kan de voorwaarde worden verbonden dat het land van herkomst soepel meewerkt aan de gedwongen terugkeer van afgewezen asielzoekers die illegaal in reisden. Landen als Albanië en Georgië doen dit al, maar bijvoorbeeld de Marokkaanse en Algerijnse overheid dwarsbomen terugkeer vaak. Door een legale migratieroute in het vooruitzicht te stellen, kunnen deze overheden wellicht worden verleid tot het terugnemen van afgewezen asielzoekers, meent de ACVZ.

Het voorstel van de ACVZ is bedoeld als lokkertje van wisselgeld om andere landen zo ver te krijgen dat ze hun illegaal uit (bij ons in) gereisde uitschot terug nemen. Waarom zouden landen als Albanië en Georgië trouwens meewerken? Niet vanwege dit type maatregelen, maar vanwege het geld dat ze ook via andere wegen al van de EU krijgen.

Erger
Het is de volkomen ongefundeerde aanname dat andere landen ook wel tot koehandel bereid zijn als we een deel van hun koeien zouden willen overnemen. Waarom het hun goed zou uitkomen dat wij uiteindelijk de beste koeien mogen uitzoeken is me een raadsel, maar de Haagse (en de Brusselse, onvermijdelijk!!) ambtenarij lijkt het te denken. Tegen de tijd dat we beter weten zijn er weer een kwart miljoen (hoopvolle lage schatting) overgestoken en verdwenen in de smeltkroes die de EU schijnt te moeten worden. Terwijl het geen helderziendheid vereist om te zien hoezeer dit rammelt. Je moet wel bijna een Kamerlid van een regeringspartij (of GL) zijn om hier in te geloven. Zelfs de Volkskrant was licht kritisch:

De vraag is wat deze mensen drijft. Asielverzoeken van migranten uit een van de zestig bestemmingen op de ‘veiligelandenlijst’ kunnen immers in een snelle procedure van tien dagen worden beoordeeld en afgewezen. Toch lijkt dit beleid in de praktijk niet te werken, stelt de ACVZ: de procedures nemen vele malen meer tijd in beslag. Gezien de relatief hoge aantallen gaat er kennelijk ook weinig afschrikkende werking vanuit.

‘Het probleem is dat er in Europa een lappendeken bestaat van als veilig beschouwde landen’, zegt Richelle. Dit nodigt volgens de ACVZ uit tot ‘asielshoppen’. Zo beschouwt Nederland Marokko als veilig, terwijl in de rest van Europa alleen Bulgarije dit ook zo ziet.

De staatssecretaris komt binnen drie maanden met een reactie op de voorstellen van de ACVZ.

En met deze laatste alinea’s is het beeld compleet. Het huidige beleid werkt niet, en je moet toch een beleid hebben. En dan in ieder geval een beleid dat acceptabel is voor jankende Kamerleden, en dat ook de Brusselse Eurocratie niet al te opzichtig tegenstreeft. Want dat men denkt met die ‘werkvisa’ wel toestemming van Brussel te kunnen  verwerven is alles zeggend: iedereen weet hoe die haas lopen zal. Voor die zijn eerste stapjes zet is hij al geschoten, en tegen dat het serieus zou moeten worden is hij erg adellijk en klaar voor de braadpan.

Het EU-narratief
Maar ouderwets grenzen stellen, en bij de poort handhaven dan? Húúúúú, dat mag niet van de EU. Mer valt er niet over te zeggen, al krijgen we nog een staatssecretaris die er over (binnen??) een paar maanden op terug komt. In die tussentijd gaat alles vrolijk op de oude voet verder, en wandelt half Albanië hierheen om persoonlijk de eigen oprotpremie te komen cashen.

Maar de EU gaat wel onderhandelen om Turkije binnen Schengen te halen? En Timmermans denkt dat dat een goed idee is??

De Turkse regering is bereid om de strenge terreurwetten te versoepelen, om in aanmerking te komen voor de Schengenzone. Woensdag nam vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, een Turkse beleidsnota in ontvangst. ‘Waarschijnlijk keurt de EU dit goed.’

We moeten er zo snel mogelijk uit, uit die EU. Beter vandaag nog dan gisteren.

6 reacties

 1. Carthago schreef:

  De eussr uit nederland, vandaag nog.
  Opvallend is dat het FNV en CNV in alle Oost europeesche talen zwijgen als het graf.Hoeveel ” leden ” zouden ze nog hebben?

 2. Cool Pete schreef:

  De ‘OMVOLKING’ MOET doorgaan:
  – “EU’-konstrukt zoekt rechteloze consumenten
  – multinationals zoeken goedkope slaven
  – koningshuizen zoeken domme onderdanen
  – “links” zoekt afhankelijke kiezers en profiteerders
  – de islam wil monddode onderworpenen
  Daarom werken ze allemaal samen.
  Zo zullen de Europese landen, worden als ……………… Pakistan.

  Hoe zouden de elites / regenten ANDERS aan de MACHT kunnen blijven ??? ……………..

 3. Bob Fleumer schreef:

  Rutte speelt kapiteintje op ons schip van staat terwijl hij er niets over heeft te zeggen, het is de EU die de koers bepaalt en die koers laat ons op de klippen lopen want de EU kapitein weet niets over navigatie behalve naar de bodem van zijn fles. Het lijkt wel of Rutte en Co denken dat het een spelletje is terwijl de islam ons van binnen opvreet debatteren zij alsof er niets aan de hand is, zij plegen verraad aan onze grondwet en wij staan er bij en kijken ernaar, mensen stem ze naar de gallemiezen bij de verkiezingen dat is in elk geval iets wat we echt kunnen doen!

 4. Hans van den Broek schreef:

  Asielverzoek is een methode om voor een langere periode onder dak te zijn in een aangenaam land. Een gratis vakantie. Je krijgt huisvesting, verzorging en zakgeld, alles voor niets, en je hebt de vrijheid om “dingen” te doen.
  Als nu een asielzoeker uit een veilig land om asiel komt vragen dan kun je zeggen: “Nee, u komt niet in aanmerking voor asiel, maar daar en daar kunt u een tijdelijke werkvergunning krijgen, veel succes!”.

  Geen onderdak, geen verzorging, geen zakgeld voor de asielzoeker uit een veilig land. De veilige land asielzoeker vraagt wellicht een werkvergunning aan, maar heeft geen geld voor onderdak, vindt geen werk en kan hooguit op het criminele pad gaan om in zijn levensonderhoud te voorzien. En dat doen ze nu toch ook al.
  Ook voor asieladvocaten valt er niets te verdienen aan deze asielzoeker. “Hij mag toch blijven? Dus wat zeurt u?” Gevolg? Alleen mensen die wat kunnen melden zich, de rest blijft weg.

  Of het zo bedoelt is weet ik niet, maar het is bijna Machiavelliaans.

 5. Cool Pete schreef:

  @Hans van den Broek: komt u wel eens in de echte wereld ?
  – het zijn geen “asielzoekers”, maar illegale immigranten
  – ze komen niet voor een periode, maar worden gehaald: om te blijven
  – dat “EU”-konstukt wil dat ze zich hier vermengen en voortplanten
  – vandaar: grotendeels jongemannen
  – ze hebben geen opleiding, en hebben nog nooit gewerkt
  – ze komen uit een cultuur, waar niet gewerkt wordt
  – door ze alles te geven, blijven ze hulp-behoevend
  – ze zullen nooit terug gaan
  – vaak hangen ze de ideologie van de islam aan: zij hebben alle rechten,
  “de ongelovigen” hebben geen enkel recht.
  enz, enz, enz.

 6. Hans van den Broek schreef:

  @ Cool Pete: Ik geloof dat u mijn reactie niet helemaal goed begrepen hebt. Asielaanvraag is inderdaad een comfortabele manier van immigreren. Je krijgt onderdak enzovoorts, en een levenslange uitkering als je aanvraag gehonoreerd wordt.

  Wat het systeem van werkvergunning voor asielaanvragers uit veilige landen in zou kunnen houden is:

  Je aanvraag voor asiel wordt niet in behandeling genomen.
  Je krijgt geen huisvesting en geen zakgeld,
  Je hebt geen recht op een uitkering.

  Wat je wel krijgt is het recht om werk te zoeken, wat in de meeste gevallen niet zal lukken vanwege de zaken die u zelf al noemt. Je asielverzoek word dus niet beloond en dat zou ontmoedigend kunnen werken naar landgenoten met dezelfde plannen..