Auteur: Hannibal

Hannibal

Historicus (Oudheid), bedrijfskundige, politiek analist. Heeft ook nog een jaar Scheikunde gestudeerd. Adjunct bij Veren of Lood Hoofdredacteur Artikel7 (tot 2012). Columnist bij Artikel7 (tot 2012), Pluspost (tot medio 2012) en Dagelijkse Standaard (tot medio 2013). Speciale aandacht voor (int.) politiek, economie, praktische sociologie & massapsychologie en dagelijkse waanzin. Welwillend islamkritisch. Schaken, bridge en turn-based strategy games. Op twitter: @HannibalPim

        

Wat ze doen met uw pensioen

Afgelopen maandag was het weer eens zover. En ja hoor! Om 2 minuten voor 5 werd wereldkundig gemaakt dat: Tussen de zestig en de zeventig pensioenfondsen zullen de pensioenen volgend voorjaar verlagen. Dagen als...

Waarom de markten hebben gefaald – voorlopig

Eigenlijk is het tamelijk bizar, de manier waarop de officieel beleden ideologie van het handelsblok EU in botsing kwam met de werkelijkheid. Want officieel zijn vrijhandel en de dictatuur van de (financiële) markten de...

De EU doet niet aan kwaliteit of gelijkheid

De EU doet niet aan gelijkheid. Niet alleen zijn sommigen onder haar bewind aantoonbaar gelijker dan anderen, maar de gedachte aan gelijkheid alleen al miskent de basisbenadering van de Brusselse Eurocraten. De wereld is...

De Kersttoespraak 2012

Op Kerstavond 21.00 uur lekte de jaarlijkse Kersttoespraak van de Koningin der Nederlanden weer eens op knullige wijze uit. Anne Jan Roeleveld schaalde de link van vorig jaar op, en viel in de prijzen....

Kerstoverpeinzing – Geen groei, geen bloei

Europa zit in de hoek waar de klappen vallen. Niet alleen hebben we daar zelf de meeste schuld aan, maar we zijn er voorlopig ook nog niet uit. Wàt de Eurocraten ons ook geruststellend...

We kijken vooruit!

Elk jaar zijn er zowel prettige als onprettige politiek-economische gebeurtenissen die grote gevolgen hebben voor de wereldvrede en -welvaart. Om uw eetlust voor de Kerstdagen alvast te bederven, volgt hieronder een rijtje scenario’s die...

De toekomst van de Bankenunie

De Bankenunie die de EU vorige week overeenkwam lijkt de ergste problemen van de Eurozone te hebben opgelost. De reactie van de financiële markten weerspiegelt echter niet de onderliggende werkelijkheid, doch hoogstens de vooruitzichten...