Auteur: Hannibal

Hannibal

Historicus (Oudheid), bedrijfskundige, politiek analist. Heeft ook nog een jaar Scheikunde gestudeerd. Adjunct bij Veren of Lood Hoofdredacteur Artikel7 (tot 2012). Columnist bij Artikel7 (tot 2012), Pluspost (tot medio 2012) en Dagelijkse Standaard (tot medio 2013). Speciale aandacht voor (int.) politiek, economie, praktische sociologie & massapsychologie en dagelijkse waanzin. Welwillend islamkritisch. Schaken, bridge en turn-based strategy games. Op twitter: @HannibalPim

        
Wit Rusland, migranten 9

Migranten wegjagen wordt EU-normaal

Het wegjagen van asielzoekende migranten van de grenzen wordt het nieuwe EU-normaal. Deze pushbacks zijn nu genormaliseerd.

Splitsing SP 1

Splitsing SP wordt serieus

De splitsing SP lijkt serieus te worden. In Rotterdam is nu een heuse parallelpartij opgericht in de aanloop naar GR2022: Socialisten 010.

sociale voorzieningen, sociale zekerheid 4

EU-brede sociale zekerheid – Nederland is huiverig

Brussel wil graag een EU-brede sociale zekerheid doorvoeren, maar Nederland en enige westelijke staten gaan vol op de rem.

Geen nieuws, Corona 2

Corona – koude is het nieuws

Feitelijk is er vandaag vrijwel geen nieuws. Mensen die er niet toe doen en zijn overleden. Voorts was het koud: blijf binnen! Ook vanwege Corona.

natiestaten, four horsemen, crisis, recensie, Dedecker, Unorthodox,, Recensie, Haagse Schilderswijk, immigratie 1

Te laat voor een tribunaal – over de Haagse Schilderswijk

Over de Haagse Schilderswijk schreef Maaike van Charante – oud-bewoner – een analyse en tegelijk terugblik waar je soms koud van wordt.

Mali 4

Mali – Inzet Russische huurlingen maakt EU woest

De regering van Mali heeft – naast de ineffectieve EU-troepen – nu ook Russische huurlingen ingezet. In Brussel is men nu woest!

rijk, troonrede, Kabinetsformatie2021 2

Kabinetsformatie2021 en de kleuterklas

Kabinetsformatie2021 had mogelijk korter geduurd als de koning zijn rol behouden had in het spel om de bestuurlijke knikkers, aldus Rutte.