DE WERELD NU

Verkiezingen, democratie en de inhoud van woorden

Roofdieren, PKN

Een van de meest bizarre problemen van de huidige democratie is dat gevestigde partijen tegenwoordig direct NA verkiezingen proberen te beslissen waarover die verkiezingen eigenlijk gegaan zijn. Ook als dat gaat om zaken die niet in debatten of verkiezingsprogramma’s ter sprake kwamen.

Zo kwamen we er in Nederland pas eind 2017 achter dat volgens premier Rutte de verkiezingen van maart 2017 vooral over de dividendbelasting waren gegaan. Ook blijkt sinds het aantreden van zijn kabinet dat de verkiezingen van 2017 óók gingen over een Klimaatakkoord dat honderden miljarden gaat kosten, waarvan de implementatie al een heel eind op streek is en waarover nooit een woord is gewisseld tijdens de aanloop naar de verkiezingen. Met diezelfde tactiek werd ook het Nederlandse gasnetwerk alvast verboden – het kan beter denkt men onterecht.

In het UK maakt de regering-May het nog bonter, door leden van het Lagerhuis te verwijten dat ze ‘Brexit willen stelen’ toen een meerderheid aan gaf meer invloed te willen hebben op de deal die Theresa May af zou sluiten. Sindsdien is het volstrekt duidelijke dat dit een zeer verstandige ingreep van het Britse parlement was, omdat dit haar regering inzake Brexit inderdaad niet volledig blijkt te kunnen vertrouwen.

Zweden is ook een land war dergelijke problemen spelen. Het land met de meest nijpende immigratievloed in Europa (Griekenland en Italië niet uitgezonderd) hield in september verkiezingen voor de Rikstag, waarbij de immigratiekritische ZwedenDemocraten 17,5% van de stemmen haalden. Tijdens de verkiezingen zelf mocht het nauwelijks over immigratie gaan, maar direct na de voor de (midden-)rechtse partijen uiterst teleurstellend verlopen verkiezingen gedoogden twee van de rechtse partijen opnieuw een linksige regering. En niet voor het eerst:

This year, before the 2018 years election in September, the Alliance had sworn not to repeat the same mistake. In the September election, however, the new anti-immigration SD, grew from 12.9% to 17.5%, mostly due to ever more people getting fed up with Sweden’s extremely high immigration.

Opnieuw: totale onbetrouwbaarheid naar het electoraat is troef. Zweden gaat u af op nieuwe verkiezingen, maar wanneer is nog onzeker.

In principe is de kern van een vertegenwoordigende democratie dat de mensen die je kiest ook daadwerkelijk zullen uitvoeren wat je van hen wilt, en de standpunten die ze uitdroegen tijdens de verkiezingen ook daadwerkelijk zullen propageren. Dat niemand tot het onmogelijke gehouden is en compromissen onvermijdelijk zijn is de smoes die veel kiezers in West-Europese landen tot nog toe rustig hield – omdat men de waarheid er van beseft.

Dat neemt niet weg dat wie zich in de zaken verdiept steeds vaker tot de conclusie komt dat je bedot wordt waar je bij staat. Wat dan maar weer weinigen geloven kunnen. Oorlog is Vrede, schreef Orwell in 1984. Rutte bewees vervolgens dat Vrede ook Oorlog is. Woorden betekenen nog slechts wat de spreker het beste uitkomt. Vroeger heette dat liegen, maar het NRC betoogde vandaag dat Rutte de natuurlijke Politicus van het Jaar is. Het kan verkeren.

9 reacties

 1. Voight-Kampff schreef:

  Het verhaal is duidelijk. De opdracht die hieruit naar voren komt is dat ook: hoe realiseren we directe afvaardiging van volksvertegenwoordigers?

  De realisatie ligt voor de hand op basis van herkenbaarheid, bereikbaarheid en aanspreekbaarheid van onze volksvertegenwoordigers. We gaan hierbij uit van de huidige situatie met 12 provinciën en 150 volksvertegenwoordigers. Hieraan voegen we een districtenstelsel toe. Dit betekent dat iedere provincie in 12,5 districten dient te worden ingedeeld (150 vertegenwoordigers : 12 provincies). Ieder district heeft dus zijn eigen vertegenwoordiger. De bevolkingsdeler komt in deze tijdelijke situatie neer op 113.333 burgers per 1 volksvertegenwoordiger (17 mio inwoners : 150 volksvertegenwoordigers).

  Op deze wijze worden dus alle politieke partijen omzeild die momenteel toch al ongrondwettelijk opereren. Het politieke partijstelsel is daarmee in een enkele klap teniet gedaan.

  Daarna kunnen de nieuwe volksvertegenwoordigers werken aan de opzet van een parlement met 500 volksvertegenwoordigers teneinde de directe vertegenwoordiging te verhogen. Dit levert dan het beeld op van 41,6 districten per provincie (500 volksvertegenwoordigers : 12 provincies) en met een bevolkingsdeler van 34.000 burgers per 1 volksvertegenwoordiger (17 mio. Burgers : 500 volksvertegenwoordigers).

  We moeten hierbij natuurlijk nog een partij oprichten en een partijprogramma schrijven. Het oprichten van een partij is een formaliteit. Het schrijven van een partijprogramma is niet moeilijk. Het uitgangspunt is het soevereine individu met de doelen van veiligheid en vrijheid. De staatsvorm wordt een Constitutionele Republiek op basis van wetten. De strategie zal bestaan uit een twee stappen plan:

  * Opheffen negatieve factoren =
  nieuwe grondwet, grondwettelijk hof, nationale wetten domineren internationale verdragen, zes machten, gekozen president, opheffen senaat, opheffen klimaatverdrag/ migratiepact/ eurozonebegroting etc.

  * Introduceren positieve factoren =
  opheffen loonbelasting, overheidsfinanciering via belasting op verkopen (nu btw), indeling in economische regio’s, kernkracht van MKB, eigen grenzen, eigen munt etc.

  Tijd. Moet te doen zijn voor 1 maart 2019.

  Risico. Het Nederlandse volk is natuurlijk een risico, omdat het zich prettig voelt in de positie van slaaf en gedomineerd door een stel low-IQ ambtenaren. Daarnaast bestaat natuurlijk het risico van infiltratie dat een verminderde slagkracht met zich meebrengt in het parlement.

  Echter, indien dit plan kan worden uitgevoerd dan zullen we nog een hoop lol gaan beleven met het aan de kant schuiven van de huidige antidemocratische en anti-rechtstatelijke krachten in het staatsbestel.

 2. Bob Fleumer schreef:

  Deze woorden zijn geschreven met prikkeldraad “Rutte ga heen”

 3. Cool Pete schreef:

  Als politieke partijen en hun vertegenwoordigers, zich – om te beginnen ! –
  hielden aan de inhoud van hun partij-programma’s,
  heeft de democratie nog kans van overleven.

  Politici worden op grond van hun programma’s gekozen – en nergens anders op !!!

 4. Carthago schreef:

  Deep state exposed,thnx juvenalis.

 5. Voight-Kampff schreef:

  @Fleumer & @Juvenalis.

  Mijn advies: Leer eens in machtstermen te denken!

  Wellicht begrijpen jullie dan dat de inzet van het spel is om te overheersen en te onderwerpen. En zodoende bij de poen van de belastingbetaler te komen.

  Jullie denken toch niet werkelijk dat een redelijk verhaal van redelijke mensen met dito commentaar inkeer bij jullie meesters te weeg brengt?

 6. Juvenalis schreef:

  @Voight-Kampff

  U denkt in machtstermen als De Generaal – https://nl.wikipedia.org/wiki/De_Generaal_(strip). Macht en de werking daarvan zijn een heel wat subtieler kwestie dab u zich blijkbaar realiseert. Als u machthebbers als meesters beschouwt, maakt u uzelf tot slaaf.

  Sterkte.

 7. Voight-Kampff schreef:

  Ik denk in democratische machtstermen; meerderheid in parlement en hoe dit te bereiken.

  Al die analyses zonder een conclusie, laat staan een strategie zijn zinloos.

  Waar u dus uw conclusie vandaan haalt m.b.t. mijn perceptie van macht is me een raadsel!

  Effe serieus; denkt u werkelijk dat er een machthebber is die naar u luistert?? En zo, ja noem eens iemand.

  Kortom, louter meerderheid in parlement geeft de macht om tot actie over te gaan.

  Graag gedaan.

 8. Voight-Kampff schreef:

  @Juvenalis.

  Overigens; ik geef een ijzersterke en praktischse (eerste) reactie op uw artikel en u behandelt mij neerbuigend en hautain. Alsof ik uit de poppenkast gevallen bent.

  U reageert op een bijzaak en gaat voorbij aan de hoofdzaak; zie mijn eerste reactie.

  Zo wordt het nooit wat op rechts.

 9. Voight-Kampff schreef:

  @Juvenalis.

  Prettig dat u aan de discussie deelneemt. Jammer dat u ongefundeerde opmerkingen maakt aan mijn adres. Betreurenswaardig dat u vervolgens een open einde laat door eenvoudigweg niet te reageren.

  Peace out.