Het saneren van banken

De financiële wereld is de afgelopen decennia dusdanig verknoopt geraakt dat het saneren van banken geen nationale aangelegenheid meer kan zijn.