Censuur op internet een veelkoppig monster

Het modereren van social media staat inherent gelijk aan censuur, maar de dilemma’s die dat levert worden onvoldoende onderkend.