Feminisme en de misogynie van rechts èn links

Het feminisme heeft het maar zwaar, op dit moment. Van links en rechts wordt aan haar verworvenehden geknabbeld, zonder dat men veel verweer geeft.