Tags: multicul

Inburgering

Inburgering – allochtonen en moslims die niet meetellen

Een geslaagde assimilatie of inburgering  van immigranten betekent volgens de tegenstanders dat je deze mensen voortaan als autochtonen moet beschouwen? Frans Groenendijk kan er niet over uit.

publieke ruimte

Rond rennende ratten en de publieke ruimte

Ratten die gewoon rondrennen op straat en in portieken. In de publieke ruimte. Den Haag begint nu een groot programma van bestrijding en preventie. Dat zal niet mee gaan vallen.

christelijke politiek, vreemde culturen

De verschrikkelijke christelijke politiek – veel te laat en veel te laf

De Centrumpartij van wijlen Hans Janmaat: hoe reageerden de kleine christelijke partijen indertijd op hem? En de gehele christelijke politiek?