Tags: MSM

MSM & islam

De media als politiek controle orgaan

De media die eigenlijk tot functie hebben om het publiek voor te lichten over wat er in hun samenleving gebeurt hebben zich in de loop van de tijd een andere functie toegeëigend, die van...

Mosterdgas? IS gebruikt het.

Vorig jaar werd voor het eerst sinds de val van Saddm Hoessein mosterdgas gebruikt in Irak. Nu is bekend door wie.

persvrijheid

Onafhankelijke media lachen uit, niet mee

Ik herinner me een populair radioprogramma, waarin op de late woensdagavond werd uitgelegd hoe iets wel moest, en hoe niet. Dat werd weinig subtiel met jingles ingeluid, maar over de inhoud bestond zelden een...

Peilingen & meningen

Gisteren was er weer een heerlijke variatie aan gepeilde meningen beschikbaar bij Maurice de Hond. Zoals vaak was wat me het meest trof, datgene wat tussen de regels door te lezen was.

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne

Duitsland, media, asielmigratie

De afgelopen twee weken heerste er een voorzichtig optimistische stemming onder islam- en immigratiecritici. Dat verbaasde mij nogal, want ik zie het niet. De hoop dat mensen die zichzelf oogkleppen hebben aangenaaid zelf willen...

Toeslagenaffaire, de macht

Macht en Media

Het is een mooi gehoor, het aangeheven gehuil van de EU-machthebbers en hun lokale aanhang over de ontwikkelingen in Polen. Hun klacht dat onze Europese democratische waarden hier in het geding zijn is niet...

islam

De ‘Arabische Lente’ was een perverse leugen

Valt het u ook op, dat we tegenwoordig vrijwel niets meer horen of lezen over de vijf jaar geleden alom bejubelde ‘Arabische Lente’?