Corona, humor en angst – Pieter Stuurman, Paul Smit

Hoe om te gaan met Corona, het Corona-beleid en de dagelijks veranderende situatie om ons heen? Dat is meer dan een filosofisch probleem.