Tags: emancipatie

woke

Woke en stereotype zelfvernietiging

Een gesprek over woke en veel dat daarbij kijken komt. Hoe de maatschappij zichzelf verscheurt. Een gesprek met sociaal wetenschapper (UvA) en auteur Laurens Buijs.

Emancipatie, PvdA

Emancipatie – Vrouwen uit de linkse Kamerfracties

De emancipatie heeft veel incompetente mensen naar de politiek gedreven, toont dit stukje van Toon Kasdorp over een vorige affaire.

vrouwenquotum, emancipatie

Emancipatie, en leven in een veranderende wereld

Er is door de emancipatie in een relatief korte tijd maatschappelijk heel veel veranderd, al lijken weinig mensen dat goed te beseffen.

echtscheidingsrecht

Verouderd echtscheidingsrecht en emancipatie

Het echtscheidingsrecht is sterk achtergebleven bij de emancipatie constateerde Toon Kasdorp. De wil daar iets aan te doen ontbreekt eigenlijk.

Bedreigingen, eenheid van prijs, een land van deugers, Academisch tuig, Stalinisme, Duitsland, Applestore overval, Olympische Spelen, Rechters, wereldregering, Oekraïne, Therapeutenangst, Qatar, Cultuur en politiek, Onveilig, basis, Politiek, Zwart, Overlast

Feminisme, emancipatie & de realiteit

Vrijwel alles dat tot in extremis wordt doorgevoerd blijkt op termijn onhoudbaar. Feminisme en het streven naar totale gelijkheid zijn er een prachtig voorbeeld van.

Emancipatie – het is eenzaam aan de top

Als het gaat over emancipatie van vrouwen wordt ik vaak een beetje droevig. Niet omdat ik me als man achtergesteld zou kunnen gaan voelen. Daarvoor is mijn ego niet klein genoeg.

Alleen rechts feminisme kan emancipatie doen slagen

Alexander van Gouwen richt zijn pijlen op het hedendaagse feminisme, trekt een paar pijnlijke conclusies en bouwt vervolgens naar een – vanuit het huidige discours gezien – verrassend welwillende conclusie. Geen gemakkelijk verhaal maar...