Progressief of conservatief?

Anders dan U wellicht geneigd bent te denken is politiek conservatisme niet het tegengestelde van progressiviteit. Progressief en conservatief zijn twee zijden van dezelfde medaille.