DE WERELD NU

Politiek en de hoop op beter

hoe een parlement de democratie af schaft

Vandaag publiceerde Syp Wynia een stuk waar ik het grotendeels mee eens was, over de neiging van christelijk opgevoede mensen om politiek naar links af te dwalen. Een sterk stuk dat echter een fundamenteel punt miste.

Met de analyse was op zich niets mis. De basis van het stuk is de observatie dat van een kabinet met de ChristenUnie een weinig realistischer politiek te verwachten valt dan van een kabinet met GroenLinks als het gaat om asielmigratie en nivelleringsgedachten. Wynia liet uitputtend zien dat christelijke partijen èn organisaties in de afgelopen veertig, vijftig jaar vrij vaak steeds linkere trekjes begonnen te krijgen. Hij constateert droog:

De oprichters van de Evangelische Omroep zouden zich een hoedje schrikken als ze zouden zien wat er tegenwoordig door hun omroep wordt uitgezonden. Zoals Abraham Kuyper, die in de negentiende eeuw eigenhandig de gereformeerde zuil uit de grond stampte, zich in zijn graf zou omdraaien als hij de door hem opgerichte Vrije Universiteit zou zien, nu zo’n beetje de meest islamitische van Nederland.

Zo waar. Maar daarna zwaait Wynia naar mijn smaak af naar een simpele rebranding door de voorgangers van het christelijke deel van de bevolking als leidende reden voor deze politieke veranderingen. Dat zal best een reden zijn, maar zelf ben ik er van overtuigd dat de basis dieper zit. Er bestaat resonantie tussen christendom en de progressieve gedachtewereld, die zich het meest eenvoudig laat omschrijven met het woord hoop. Zowel het christendom als de progressieve gedachte kennen hoop als hoogste goed, en die hoop an sich is vaak zelfs belangrijker dan de hoop waarop. Ergo, het mechanisme gaat vaak met de linksgelovigen op de loop. Wat ik als een uitstekend bewijs voor mijn eigen gelijk in deze zou willen aanbevelen. Om mezelf te citeren:

Teruggebracht tot de essentie is hoop altijd de basis van een links politiek programma. Maar grappig genoeg is de hoop waarop minder belangrijk dan het nastreven van die hoop. Nu stralen alle partijen die het goed doen een zeker optimisme uit, maar dat is niet precies wat ik bedoel. Waar het om gaat is wat die partijen te bieden hebben, en altijd is de basis van een links programma de hoop op verbetering. Vaak concreet sociaal-economisch, maar ook door te willen ingrijpen in de sociale verhoudingen.

Hoop hangt ook samen met een wereldbeeld, met de gedachte van eeuwige vooruitgang. Het is een element dat tot onze maatschappelijke wortels behoort. Wie die hoop niet heeft is dan ook een vijand van de vooruitgang, die ook zo diep zit in de gedachte waarmee Karl Marx Das Kapital schreef. Het is daarom ook geen wonder dat linkse mensen agressief worden als ze in hun hoop gefnuikt worden, maar dat voert te ver om hier in een korte column verder uit te werken.

Dat dit alles ook nog samengaat met een intens zelfmedelijden zou het grappig maken als niet zoveel mensen er diep mee doordrongen zouden zijn.

Dat brengt me overigens weer terug op een stelling die Wynia zijn stuk meegaf: De Linkse Kerk bestaat echt. Daar valt niets op af te dingen.

 

 

11 reacties

 1. Erik schreef:

  Voor diegenen die dachten dat er geen achteruit op de evolutie zat, even een ontnuchtering, die bestaat wel degelijk en heet islam, gesteund door de fellowtravelers van de zogenaamde progressie betekent die dat de zwartste reactie de kans krijgt de verworvenheden van de verlichting Te vernietigen.
  Resultaat: onvrijheid ,geweld, armoede, ellende en ziektes.

 2. carthago schreef:

  De hoop van de linkse kerk is gefaciliteerd vanuit het louter gemakzuchtig en blind volgmij orakel van idealistische tirannetjes ,zelfs tot in waterloo.

 3. Anoniem schreef:

  @Claude
  Ik heb een e-mail met bijlagen gestuurd naar HannibalPim@hotmail.com
  Misschien kunt U het gebruiken in een artikel?

 4. Ad schreef:

  Dank voor deze aanvullende analyse en het attenderen op die ‘hoop’. Goed dat daar nu licht op schijnt, ik keek er altijd overheen.

 5. Karina schreef:

  Het probleem met de “echte” Christenen is dat ze op het gedeelte verlichting/Nieuwe Testament helemaal doordraaien.
  Met hun houding kunnen ze het Oude Testament in de prullenbak gooien. En juist dat boek concentreert zich op de vermeerdering van christelijke volgelingen en brute veroveringen voor bestaansrecht. De huidige christenen laten hun medegelovigen liever uitmoorden dat één fout ding zeggen van de grootste vijand van de christenen.

 6. D. G. Neree schreef:

  Ik denk dat er nog iets voor de hand ligt wat niet genoemd is en dat is het begrip van naastenliefde en in tweede instantie het schuld/zondebegrip.

  Om met het eerste te beginnen: Het is links dat opkomt voor de “verschoppelingen der aarde” en dat sluit goed aan bij het Christelijke “charitas”. Hoe beter dit bekeken wordt, hoe meer kruisverbanden tussen links en christelijk naar voren komen.

  Het tweede is het schuld/zondebegrip in de Christelijke kerk. Doordat Adam en Eva van de vrucht van goed en kwaad aten, zijn al hun nakomelingen (u en ik dus|) belast met deze erfzonde. Hierdoor is het leven in feite niets meer dan een strafkamp, waar je je best voor moet doen, anders brand je voor eeuwig in de hel. Verder kun je niets aan je enorme schuld doen, behalve geloven in JC, waardoor je automatisch gevangen wordt gezet binnen dat systeem.

  Die erfzonde wordt nu door Links uitgebuit in een nieuw jasje. waar er verschoppelingen der aarde zijn, daar zijn namelijk ook degenen die schoppen en dat zijn wij, de blanke geprivilegeerde, vrouwonderdrukkende en racistische mannen, de erfgenamen van slavendrijvers en jodenverraders.

  Heerlijk dat schuldmechanisme. Het voorkomt dat iemand zijn leven ten volle kan leven en zichzelf gaat haten. Schuld en angst, zijn er betere manieren om een bevolking onder de duim te houden?

  De tirannie van de filantropie, zo zouden we het huwelijk tussen kerk en socialisten kunnen noemen. Dat de socialisten ooit de grootste vijanden waren van de kerk schijnt ondergesneeuwd te zijn in hun ijver om hun schullden af te lossen en goed te doen.

  Nederlands socialisme: het godloze Calvinisme

  Maar

 7. D. G. Neree schreef:

  O ja, en natuurlijk moeten we ons schuldig voelen over ons bestaan zelf, onze vervuilende voetafdruk en het feit dat door te ademen we de atmosfeer met CO2 vergiftigen. Men moet zich schuldig voelen als men in een auto rijdt en men moet zich schuldig voelen omdat men oud wordt en niet meer produceert. Verder moet men overal bang voor zijn. Is het niet voor de hel of de dominee, dan is het wel voor de komende zeespiegelstijging of voor wiet of voor terrorisme… Schuld en angst, wat een schitterende combinatie! Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat mag men vernederd worden en men praat het nog goed ook, want men verdient als zondaar niets beters. Het is een duivels plot.

 8. D. G. Neree schreef:

  Lees de kranten en zie de films Alles is gebaseerd op het opwekken van angstgevoelens

 9. D. G. Neree schreef:

  Als alles zondig is, dan kweekt dat stiekeme en achterbakse mensen.

 10. Rotterdam schreef:

  Het is vooral de top van de kerken, die het mea culpa, mea maxima culpa begrip uitdragen. De gewone gelovigen kijken nuchterder naar de werkelijkheid en zien massaimmigratie en islamisering niet als verrijking, maar als gevaar. Maar in de meeste kerken horen ze, dat dat wel erg fout is. Dus het is weer het oude verhaal, dat de top de gewone gelovigen oplegt hoe te denken. Toch begint hier voorzichtig protest tegen te komen. Veel christenen stemmen Wilders. Het is nog lastig daar in de kerk voor uit te komen, maar er zijn ook dominees, die theologisch onderbouwen dat naastenliefde niet betekent , dat de hier in dit land levende mensen de dupe moeten worden van ongebreidelde immigratie. En dat het heel goed mogelijk is om christen te zijn en toch PVV of FvD te stemmen. Ik geef toe, het is een minderheid, maar ze zijn er wel.

 11. D. G. Neree schreef:

  Misschien kunnen de christenen beseffen dat je anderen niet kunt helpen door jezelf te vernietigen.