DE WERELD NU

Ex-Al-Qaïda manager – alleen natiestaten zijn veilig

natiestaten

Alleen natiestaten kunnen zich succesvol verzetten tegen de religieuze infiltratie die de islam toe past, aldus een deskundig ex-terrorist.

Acht jaar werkte de thans 40 jarige Qatarees Aimen Dean zowel als manager en bommenmaker voor Al Qaida in Afghanistan als voor MI6. Hij is al jong met zijn criminele carrière begonnen: toen hij 15 was voegde Dean zich bij de mujahedeen in Bosnië. Zoals zoveel terroristen komt hij uit de gegoede middenklasse, hadden zijn ouders verschillende nationaliteiten en woonde hij als kind in verschillende landen.

Recent gaf hij in België een lezing. Zelden was ik zo goed beschermd; een paar dozijn soldaten en zelfs tanks voor de deur en rond de conferentiezaal. Maar ik zag geen persoonsbeveiligers; noch rond Dean, noch rond de aanwezige diplomaten, zodat binnen alles toch normaal leek. De lezing was een spannend jongensboek, maar de mensen die ik sprak waren – net als ik – meer geïnteresseerd in oplossingen.

Anders dan de gangbare mening bij westerse criminologen en psychologen kennen moslimjongeren volgens Dean wel degelijk het begrip ‘schuld’. Alleen gaan hun schuldgevoelens niet horizontaal richting medemens, doch verticaal jegens hun god omdat ze menen te hebben gezondigd door bijvoorbeeld drugs of alcohol te nuttigen. Die schuld kan – in hun denkwereld – het best worden afgekocht door bijvoorbeeld terrorist te worden.

Op een vraag uit het publiek of er samenwerking is c.q. zal komen tussen Al Qaida en ISIS antwoordde Dean dat dat hoogst onwaarschijnlijk is: Al Qaida lieden komen uit de middenklassen c.q. elite en ISIS is gewoon plebs. Het zullen dus parallelle organisaties blijven, maar wel met hetzelfde doel: de creatie van een Islamitische staat.

Veel jongelui verkeren volgens Dean in een identiteitscrisis, omdat het ontbreken van sterke natiestaten ze onzeker maakt. Dat geldt zelfs in dubbele mate voor de EU die de westerse landen verzwakt, zodat ze hun eigen grenzen niet meer kunnen bewaken. De EU-landen hebben ook hèt kenmerk van de natiestaat uit de handen laten glippen; het geweldsmonopolie is de facto verdwenen. Daar komt nog bij dat in hun ogen westerse landen überhaupt failed states zijn omdat het door god gegeven morele en religieuze gezag secundair is geworden. De ‘bemoeienissen’ van het westen met Irak, Syrië, Afghanistan, Libië en Mali hebben ook die staten ontdaan van de kenmerken van een natiestaat en verdienen dus geen respect meer. En als gevolg daarvan hoef je je in de meeste landen niets meer aan te trekken van waarden en wetten.

Volgens Dean hebben de Europeanen een grote fout gemaakt door het Amerikaanse immigratiebeleid na te volgen, omdat de V.S. vooral uit andere immigranten bestaat met dezelfde idealen, terwijl Europa vooral gewoon een tribaal continent is.

De twee bovenstaande alinea’s zijn vooral gebaseerd op een gesprek na afloop gedurende de borrel. Opvallend was dat het slechts een zestal mensen interesseerde om persoonlijk met hem verder te spreken. Wat ook erg opviel was dat Dean – anders dan gedurende de lezing – voortdurend (mij onbekende) koran-teksten citeerde om zijn beweringen te ‘staven’.


Dit artikel verscheen eerder op Polderland


Het met passende beelden verluchtigde interview dat VTW met Aimen Dean had ziet u hieronder:

2 reacties

  1. Cool Pete schreef:

    Heel belangrijk artikel.

    De islam accepteert de democratische rechtstaat niet. Vandaar hun jihad.

  2. Gerrit oost schreef:

    De Islam kent geen scheiding der machten! Hun sharia wetten zijn heilig. Hun godsdienst is heilig. Hun sharia rechtspraak is heilig. Alles in één, geen trias politica. In mijn ogen is de Islam geen godsdienst, het is veel meer. De Islam zou de voordelen van een godsdienst niet mogen hebben, omdat de godsdienst slechts een onderdeel is van het geheel.