Tags: College voor de Rechten van de Mens

mensenrechten, College van de Mensenrechten, 2

College voor de Mensenrechten in crisis? Laat maar ploffen!

Het College voor de Mensenrechten, dat klachten over discriminatie verwerkt, verkeert in een bestuurlijke crisis wegens ‘discriminatie en intimidatie’ door voorzitter Jacobine Geel. De beste oplossing is gewoon de stekker eruit trekken en bij...

Hoofddoek bij politie, hoofddoekenverbod, BOA

Vrouwen hebben de plicht zich te verzetten tegen de hoofddoek

Vandaag kwam het College voor de Rechten van de Mens met de uitspraak dat een hoofddoek voor vrouwelijke politieagenten zou moeten worden toegestaan.

discriminatie

Discriminatie is kennelijk een lastig begrip

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is veel hoger dan onder autochtone Nederlanders. De SER wijt dit aan discriminatie, een asociaal verschijnsel dat mede om die reden bestreden hoort te worden.