Tags: Azteken

rechtsstaat, Constitutioneel Hof

Rechtsstaat – Wilders over de moslims

De manier waarop er met uitgangspunten van de rechtsstaat wordt gemarchandeerd stond Toon Kasdorp niet aan.

discriminatie

Discriminatie is kennelijk een lastig begrip

De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is veel hoger dan onder autochtone Nederlanders. De SER wijt dit aan discriminatie, een asociaal verschijnsel dat mede om die reden bestreden hoort te worden.