Categorie: Wereldpolitiek USA

NATO-bijeenkomst

Wil Trump – of de USA – de NATO opblazen?

Het idee is genoeg om paniek te veroorzaken, of de gebruikelijke hoon van de NOS te triggeren als het weer eens over een idee Trump gaat. Over de ratio er achter hebben we het...

Turkije

Turkije, Trump en de oostelijke Mediterranee

De conflictstof tussen Turkije en de USA hoopt zich op, en de Turken zijn een publicitair offensief begonnen. Zijn dàt NATO-bondgenoten?

diplomatiek

USA degradeert EU diplomatiek – Brussel woedend

Heel diplomatiek kun je het niet noemen, want in Brussel is men de razernij nabij. Maar welbeschouwd heeft de EU deze degradatie volledig aan zichzelf te wijten.

China, machtsstrijd binnen EU, USA2020

Kiest China voor economische crisis of oorlog?

In China lijkt de eeuwige economische boom voorbij. Voor machthebber Xi is dat slecht nieuws – de Chinese communistische partij (het lokale elitekartel) is terecht doodsbenauwd voor de gevolgen.

Oekraïne

Is Oekraïne de Muis die brullen gaat?

In Oekraïne lijken de zaken drastisch uit de hand te gaan lopen. En wie kijkt naar de manier waarop de vijandschap met Rusland op de spits gedreven wordt heeft evenmin reden rustig te slapen.

dollar

Het einde van de dollar als wereldmunt in zicht – Willem Middelkoop en Paul Buitink

Hoe lang zal de Amerikaanse dollar de wereldeconomie nog blijven domineren, en wat zullen de gevolgen zijn als die dominantie verdwijnt?

geld

Dave Smith on Trump’s Christmas Surprise in Syria & Afghanistan

De USA trekken zich terug uit Syria & Afghanistan. Dat is zowel schokkend nieuws, een logisch gevolg van de omstandigheden en de overtuiging van president Trump.