Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

Geen geweld op straat

Vrijheid van meningsuiting wil niet zeggen dat iedereen alle meningen maar uiten kan op iedere manier die hem goeddunkt. Eigenlijk wil vrijheid van meningsuiting niet veel meer zeggen dan dat de overheid meningen niet...

Zeewier in plaats van bruinkool?

Als het gebruik van zeewier als brandstof efficiënter is dan het bouwen van windmolens, dan is meteen het bewijs geleverd dat we met die windmolens maar liever op moeten houden.

Het einde van de slavernij en het kolonialisme

Toen de Whigs in Engeland een meerderheid in het parlement veroverden betekende dat op termijn het einde van kolonialisme en slavernij. De Whigs waren de baas in Engeland en de Engelsen waren het toen...

De Mortibus

De terugkeer van Aantjes op het publieke toneel, als éminence grise, irriteerde mij grenzeloos. Dat geldt ook voor de pleidooien voor zijn rehabilitatie van dat kuiken Terpstra en van andere protestantse christenen. Het bewijst...

Angela Merkel, Amerika en de holocaust

Premier Netanyahu van Israël heeft in Duitsland gezegd dat het Amin Al-Hoesseini, de Palestijnse grootmufti van Jeruzalem was, die Hitler op het idee gebracht heeft van de holocaust. Dat is niet nieuw, het was...

Turken en andere immigranten

Bij mij in de buurt is een kleine wasserij annex kledingreparatie die gerund wordt door een al wat ouder Turks echtpaar. Dat zijn twee alleraardigste mensen. Ze zijn populair

Wat een rare move richting Turkije!

Angela Merkel is een aardig mens, een vriendelijke vrouw. Dat zal niemand willen ontkennen, denk ik. Maar haar behandeling van het vluchtelingenprobleem in Europa gaat van kwaad tot erger. Eerst die uitnodiging aan Jan...