Auteur: Toon Kasdorp

Toon Kasdorp

Toon Kasdorp (Roermond 8 maart 1940- Amsterdam 26 december 2018) hield als gepensioneerd advocaat een blog bij met als titel "Maatschappelijke beschouwingen". Een deel van zijn artikelen werd bij zijn leven al op Veren of Lood gepubliceerd, en we houden zijn nagedachtenis in ere door van de zeer lezenswaardige artikelen die niet eerder hier werden gepubliceerd geregeld nieuwe voorbeelden te plaatsen. Toon was een wijs man, en wilde gelezen worden. Dat was en is en blijft de moeite waard.

Het gaat niet om de waarheid maar om het bewijs

Goed liegen, zoals spionnen en oplichters dat doen, is niet zo gemakkelijk. Goed liegen is meestal een kwestie van op een essentieel punt net naast de waarheid zitten en voor de rest precies vertellen...

marktdenken. NL2021, Haatzaaien vanuit de PvdA

Over Jacques Wallage

De familie Wallage is afkomstig uit de arme Kanaalstreek in Oost Groningen, uit Wildervank met name. Jacques Wallage zelf komt oet stad, zoals ze in Groningen zeggen, d.w.z. uit de stad Groningen zelf. Hij...

De onwrikbaarheid van de publieke opinie

Het is wonderlijk hoe een eenmaal gevormde publieke opinie stand kan houden tegen alle bewezen feiten in, tot hij na verloop van tijd opeens om kan slaan. Maar dat laatste kan lang duren en...

Bram in Nederland

In de Volkskrant protesteert vandaag een immigrant tegen de druk die op hem zijn lotgenoten wordt uitgeoefend om te integreren. Hij was van plan zijn oudste zoon te

Een echte bezuiniging

Martijn van Calmthout, wetenschapsredacteur van de Volkskrant, noemde het op woensdag 2/11/11, in een hoofdredactioneel commentaar, verbijsterend dat de wetenschappelijke omgeving van Stapel het bedrog niet had opgemerkt. Het is minder verbijsterend voor wie...

Aysel Erbudak

Ziekteverzekeraar Achmea heeft Aysel Erbudak buiten spel gezet, met medewerking van Dees Brandjes en Jos Beijnen, de beide mededirecteuren in het Slotervaart en van