DE WERELD NU

Ze moeten wakker worden in Den Haag

Den Haag

Als Den Haag door blijft gaan met de mensen te negeren die zich tegen het bestaande beleid richten, dan kan het niet anders of vroeg of laat krijgt Wilders een meerderheid in het parlement.

Dan staat de Nederlandse elite voor de keuze  om een staatsgreep te plegen of toe te zien hoe Wilders het bestel gaat aanpassen aan de wensen van het volk. Dat laatste zal ongeveer als volgt in zijn werk gaan.

In de eerste plaats gaat Wilders zorgen voor een politie en een leger dat loyaal is aan de bestaande grondwet. Binnen het kader van die grondwet en zo nodig met steun van de gewapende macht, gaat hij dan een reorganisatie van de overheid doorvoeren, die de efficiency gaat verhogen en de kosten terug zal brengen tot een niveau van 25% van het nationaal inkomen. Voor deze wijziging in het beleid zal hij op Europees niveau steun gaan zoeken bij gelijkgezinden in de noordelijke buurlanden.

Als de bezuinigingen een succes blijken te zijn en de bestaande overheid qua aantal mensen is gehalveerd en overal waar dat mogelijk is vervangen is door computers, zal Wilders een commissie van vijftig ervaren adviseurs benoemen. Die commissie zal vijf jaar de tijd krijgen om met een voorstel te komen voor een meer permanente inrichting van de overheid. Die zal in de eerste plaats gemakkelijk moeten kunnen worden aangepast als de omstandigheden daar om vragen. In die overheid zal het volk weer zeggenschap moeten krijgen.

Volk, niet te definiëren als politiek partijen die met het oog op de problemen van de negentiende en twintigste eeuw zijn opgericht. Het volk, dat zijn in de praktijk de bedrijven, de verenigingen en de maatschappelijke organisaties die door de mensen zelf zijn opgezet, waar de kiezers hun boterham verdienen en hun dagen in doorbrengen.

Bestuurders zijn professionals, maar ze horen wel het vertrouwen te hebben van het volk. Wat we tegenwoordig hebben is een volksvertegenwoordiging die geen contact meer onderhoudt met haar kiezers. Kamerleden worden benoemd door de politieke partijen en uit het reservoir van beroepspolitici, waar ook de bestuurders en de hoge ambtenaren uit gerekruteerd worden. De Kamer is onderdeel van een onafhankelijk  bestuurlijk apparaat en heeft met de mensen in het land nauwelijks nog iets te maken.

Als we democratisch willen blijven, moet daar verandering in komen en wat je ook op Wilders tegen kunt hebben, hij staat meer open voor veranderingen dan alle andere Nederlandse politici.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp

5 reacties

 1. hendrik j. schreef:

  ik hoop dat ik niet de enige blijk te zijn die met verlangen uitkijkt naar dat moment, hoewel het veel te laat zal zijn, de islam heeft dan al twee voeten tussen de deur.

 2. reageerbuis schreef:

  De EU stevent in sneltreinvaart af op een totalitair stelsel. Tot de Europese waarden behoort tegenwoordig islamisering van de samenleving met alle gevolgen , die daarbij horen. Er wordt constant gemeten met twee maten ten nadele van de autochtone gewone burger, die daar steeds meer de dupe van wordt. De rechtsstaat wordt daardoor afgebroken. Ook de partijen die `democratie` in hun vaandel voeren, treden deze met voeten. Intussen slaapt het volk, dat wordt zoet gehouden met brood en spelen, grotendeels rustig verder.

 3. Niets is wat het lijkt schreef:

  Het land wordt NIET geregeerd.
  De 2e Kamer is buitenspel gezet.
  De oppositie is en wordt nog steeds buitenspel gezet.
  De 1e Kamer is meer bezig met lobbyen voor eigen zaak dan het parlement en de wetten te controleren.
  Men is alleen en uitsluitend met zijn eigen belang en het partijbelang bezig.
  In de rechtspraak wordt voortdurend met 2 maten gemeten, zelfs ronduit activistisch krom gesproken.
  Het kan niet langer een complottheorie genoemd worden dat het volk met opzet vertrapt wordt.
  Het is zo.
  Wanneer dringt het bij de grote massa nu eens door?

 4. jantje schreef:

  Dat zal de dag zijn.
  Maar met, pak hem beet, 80% slapers in dit land gaat het er, helaas, nooit van komen.

 5. Jubbe Feenstra schreef:

  Dit land is gek en veel van de mensen die er wonen en werken.
  Deed deze week een opfriscursus autorijden voor ouderen.
  Bekende opmerkingen, vergeet de dode hoek niet enz.
  Hé mevrouw, ik rijd al 60 jaar en heb nooit iets gehad.
  U schakelt wel erg veel!
  Jaaaaa, er zit een 1.2 ltr. diesel in deze auto, vijf versn. vooruit en als ik niet schakel dan bokt en stoot het.
  Als ik een 2.5 ltr. zes cylinder zou rijden hoef ik minder te schakelen!
  Meneer het is zo slecht voor koppeling enz!
  Maar ik heb dozijnen auto’s gehad en er is NOOIT iets dergelijks kapot gegaan!
  Als ik hier ga staan naast u auto sta ik in blinde hoek.
  Ja dat klopt, maar de auto en u staan stil.
  Als ik rijd is de situatie anders en heb ik allang gezien dat er iets of iemand aankomt.
  Nogmaals, ondergetekende heeft nooit ongeluk gehad, niet door eigen doen, nog door anderen.
  Ook nooit auto’s stuk gereden.
  Maar dan gaat een totaal onbekend iemand, omdat ze kennelijk iets moeten roepen, negatief zitten doen.
  O ja, voor ik het vergeet, ik mag wel vliegen, daar ben ik wel goed in en kennelijk en geen gevaar.