DE WERELD NU

De Vuile Was – buiten ophangen

vuile was

Laffe kaaskop! Domme Hollander! Tut-tut-dictatuur!

Het mag ons gezegd worden, en het gebeurt eindelijk. De Wall Street Journal heeft berichtgeving over het tweede Wildersproces. Dat er minder-minder vrijheid van meningsuiting in West-Europese landen begint te komen, daagt nu ook bij onze grote democratische broer, en het bevalt ze niets. Dit is goed nieuws voor ons. Het Amerikaans publiek is groot en de taal wordt internationaal begrepen: wat Amerika ziet, ziet de wereld. Nadat het machtsmisbruik van de Britse staat tegen Tommy Robinson brede aandacht onder een breed Amerikaans publiek ontving, werd het ook acceptabel om hem te steunen. Gevolg: een donatie-campagne zodat hij vertegenwoordiging kon betalen. Robinson werd vrijgesproken, en de zaak zelf is als “cagey” bestempeld.

Er is al langer een verschuiving in het internationale beeld. De westerse Gutmensch heeft geen enkele andere boodschap voor landen in crisis behalve “tut-tut-tut, Hoe durf je geen zelfmoord te plegen!” De uitverkoren landen waar Gutmenschen voorheen niets dan lof voor hadden zeggen genoeg: Nederland voor Fortuyn, vervolgens “Scandinavië”, met name Zweden. Ik doe de aanname dat zij het valse ideaal prijzen. Waarheids-ontkenning is ook de maatstaf van de gutmensch-moraliteit.

Intussen wensen de “xenofoben” landen gezondheid toe, en verwerpen zij elites welke vijandig zijn tegenover het eigen volk. Ik wil u dus vragen onze vuile was buiten te hangen, en onze waanzin aan de wereld te verkondigen. En voor wat hoort wat, dus verdom de Britse autoriteiten voor hun faciliteren van de sharia, veracht Duitsland voor de censuur over migrantenmisdaad terwijl het wordt geteisterd door wetteloosheid, en Zweden is Zweden. Deze beschamende vertoning hoeft niet verdragen te worden. Toon meer zelf-respect!