DE WERELD NU

The Endgame of Financialization: Stealth Nationalization

Stealth Nationalization

Interview van Gordon T Long met Charles Hugh Smith over diens verwachtingen van toekomstige ontwikkelingen. Zit er een vorm van nationalisatie in de lucht? Antwoord: nee, maar toch zoiets. Stealth Nationalization is het woord van vandaag de dag.

Zie voor het verder onderbouwen ook het bijbehorende artikel op OfTwoMinds.com


Duur: 35:28

Publicatie 5 oktober

3 reacties

 1. Cool Pete schreef:

  Wat ik er van begrijp, is, dat het “EU”-konsrtukt, via die “ECB”, een verborgen en buiten-
  reglementaire, financiele machtsgreep pleegt, door:
  – maandelijks voor miljarden euro’s bij te drukken
  – maandelijks voor tientallen miljarden euro’s, staats- en bedrijfs-obligaties op te kopen.
  Het hele financiele- / economische stelsel, wordt door die “EU” gekaapt.
  Leidend tot het corporatisme van das Vierte Reich.

 2. Voight-Kampff schreef:

  Cool Pete, inderdaad. Voor een samenhangend beeld dient eraan toegevoegd te worden dat de opbouw van Das Vierte Reich is verlopen via het volgende chronologische proces van geweldloze staatsgrepen:

  Soevereiniteits staatsgreep:
  De soevereiniteit van het volk is in 1814 overgedragen aan de ‘soevereine vorst’ Willem van Oranje – die toen nog niet de titel ‘koning’ voerde in het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden.

  Monetaire staatsgreep:
  In 2002 is er een monetaire unie op EU-niveau ingevoerd waarbij de mogelijkheid van sturing op systeemgebied (macro) in Nederland ontbrak.

  Grondwettelijke staatsgreep:
  Met de aanvaarding van het verdrag van Lissabon in 2007 (invoering in 2009) zonder mandaat is er sprake van machtsoverdracht aan een externe entiteit.

 3. Voight-Kampff schreef:

  Cool Pete, inderdaad. Voor een samenhangend beeld dient eraan toegevoegd te worden dat de opbouw van Das Vierte Reich is verlopen via het volgende chronologische proces van geweldloze staatsgrepen:

  Soevereiniteits staatsgreep:
  De soevereiniteit van het volk is in 1814 overgedragen aan de ‘soevereine vorst’ Willem van Oranje, die toen nog niet de titel ‘koning’ voerde in het Soeverein Vorstendom der Verenigde Nederlanden.

  Monetaire staatsgreep:
  In 2002 is een monetaire unie op EU-niveau ingevoerd waarbij de mogelijkheid van sturing op systeemgebied (macro) in Nederland ontbrak.

  Grondwettelijke staatsgreep:
  Met de aanvaarding van het verdrag van Lissabon in 2007 (invoering in 2009) is er sprake van machtsoverdracht aan een externe entiteit, zonder mandaat.