DE WERELD NU

Terrorismebestrijding? EU-controle en burgertje pesten!

Terrorismebestrijding

De terrorismebestrijding zoals die in de EU wordt gepresenteerd is een klucht. De nieuwe aanpak in Nederland onderstreept dat alleen maar.

En ze zijn er nog trots op ook:

Luchtvaartmaatschappijen zijn vanaf vandaag verplicht passagiersgegevens van alle vluchten naar of uit Nederland aan te leveren aan een nieuwe eenheid.
De ‘Passagiersinformatie-eenheid’ (Pi-NL) zal de gegevens verwerken en zo nodig doorgeven aan andere instanties, zoals de politie. De gegevens mogen vijf jaar worden bewaard. Doel van dit systeem is terrorisme en andere ernstige criminaliteit te voorkomen en op te sporen.

Terrorismebestrijding

Grapperhaus is ervan overtuigd dat deze nieuwe werkwijze de veiligheid dient. Volgens hem zijn er diverse waarborgen voor de privacy.

Dat maakt dat er dan circa 150 mensen in Nederland overtuigd zijn van het nut van deze nieuwe geldverslindende maatregel. De onmatige aandacht voor de privacy is al een clou waar het probleem zit:

“De bewaartermijn van de gegevens is beperkt, de uitwisseling met andere landen is aan strikte voorwaarden gebonden en een specifiek aangestelde functionaris houdt toezicht op de naleving.” De Pi-NL is ondergebracht bij de Koninklijke Marechaussee.
(..)
De Tweede en Eerste Kamer gingen dit jaar met een ruime meerderheid akkoord met een wet van minister Grapperhaus, waarin de Pi-NL en de opslag van data zijn geregeld.

Wat aan dit NOS-verhaal ontbreekt is dat het een uitvloeisel is van een EU-oekaze. Helaas voor betrokkenen is mijn geheugen iets beter dan gemiddeld, en wist ik nog wat ik dacht en er over schreef toen dit twee jaar geleden werd geopperd:

Uhm ja, die controles op wie de Schengen-zone binnen komen en verlaten worden vooral uitgevoerd op vliegvelden (!!!), waarmee dus primair en bijna uitsluitend welopgevoede EU-burgers worden lastiggevallen. Mensen in burqa en andere volledig bedekkende kleding wordt toegestaan zich aan doorkijkcontroles te onttrekken om religieuze gevoelens te sparen. Vreemd toch dat er nooit iemand op die vliegvelden gepakt wordt – al zal de EU ‘het succes’ er van dus wel toejuichen. Maar asielmigranten komen gemeenlijk te voet, of per boot uit Libië. Waarbij een telefoontje naar Frontex als je een kilometer uit de Libische kust bent al garant staat voor een snelle overtocht naar Italië met een geriefelijke kustwachtschuit. Een paspoort is in zo’n geval eerder een handicap dan een voordeel. Rendement van deze maatregelen: total geen. Maar het klinkt prachtig.

Er is niet veel veranderd in die twee jaar. Controle op de vliegvelden heeft vooral toegevoegde waarde voor een nauwere monitoring van hoe inwoners van de Schengen-zone zich bewegen. Migranten, terroristen en anderen die hier niets te zoeken hebben en kwaad in de zin, komen lopend of met een boot de grenzen over. Waarom zouden die het risico nemen dat ze op een vliegveld staande gehouden worden? Vliegvelden werden altijd al strenger gecontroleerd als uitvloeisel van de tijd dat diverse verdwaasden dachten dat het het summum van progressief terroristisch bewustzijn was om met een gekaapt vliegtuig naar Cuba te reizen. Iets dat al een jaar of dertig (of langer) volkomen uit de mode is.

Maar wordt er iets ondernomen om de grenzen te sluiten voor ongewenst volk? Nee toch? Opnieuw een voorbeeld van schijnveiligheid die wel de controle op burgerbewegingen vergroot. Dat die gegevens na vijf jaar worden gewist?

 1. Dat moet nog blijken. Is al heel vaak ‘fout gegaan’.
 2. Waarom vijf jaar? Wat is er dienstig aan te weten dat een terrorist vier jaar geleden met het vliegtuig van Amsterdam naar Barcelona reisde?

Dat het stonk was me twee jaar terug al duidelijk, en zowel de uitwerking als dat de Nederlandse minister die deze EU-oekaze implementeerde en aanpaste voor lokaal gebruik er mede de bewieroking van in ontvangst mag nemen zijn allemaal signalen van een groeiende EU-dwingelandij. Dat nette mensen er toch geen bezwaar tegen zouden moeten hebben als … Ik hoor nog wel van u als ui er achter komt dat uw vliegreisje naar Zürich of Guernsey bij de belastingdienst diverse vragen bleek op te roepen over wat u daar financieel uitvoert.

5 reacties

 1. Jan schreef:

  Het telefoontje van de belastingdienst komt al na een telefoontje met die lande n.

 2. Gerrit Joost schreef:

  Denk het merendeel (99% ?) van de wetgeving, die er wordt doorgedrukt is afgestemd op de EU-wensen. Ik kan me niet voorstellen dat Grapperhaus deze kulwet zelf verzint. Een taak van de Marechaussee is toch om zorg te dragen voor de veiligheid van ons land. Al het inkomende verkeer van buiten moet worden gecheckt. Mensen binnenlaten en ze vervolgens op een lijst zetten maakt het leven inderdaad niet veiliger. Je moet alleen de verdachten signaleren en daar actie op nemen.

 3. BegrensEuropa! schreef:

  Het is inderdaad allemaal weinig effectief. De overheid zou wat meer tegen massa-migratie en clubs als de moslimbroederschap, grijze wolven, wereldkalifatistische DENK-achtigen, hezbollah enz. moeten doen in plaats van die te faciliteren. Grapperhuis zal volhouden dat als zijn nieuwe marechaussee eenheid in de komende 10 jaar 1 keer ergens ter wereld 1 grote terroristische klapper voorkomt het zich al heeft ‘terugverdiend’. Vooralsnog weinig reden tot vreugde of bewieroking.

 4. Bert schreef:

  Mede mogelijk gemaakt door de partij die de vrijheid zo hoog heeft staan, de PVV.

  Het wetsvoorstel, dat de Europese PNR-richtlijn (Passenger Name Record) omzet in Nederlands recht, werd in maart door de Tweede Kamer aangenomen. Denk, GroenLinks, PvdD en SP stemden destijds tegen. Dinsdag ging de Eerste Kamer akkoord. SGP, ChristenUnie, VVD, Fractie-Duthler, 50PLUS, OSF, D66 en PVV stemden voor. GroenLinks, PvdD en SP stemden tegen.
  https://www.security.nl/posting/611667/Eerste+Kamer+akkoord+met+opslag+passagiersgegevens

 5. Grapjas schreef:

  Controle? Onderdrukking van mogelijkheden tot verzet- van ons.