Het onderwijs is onder gegaan aan ‘verbeteringen’

Soms krijg je het idee dat de bedoeling van iedere hervorming van het onderwijs er op is gericht het niveau verder omlaag te krijgen. Dat is succesvol, helaas.