Tags: EU

EP2019, Hongarije 2

Hongarije en de poppenkast in Brussel

Waarom het linksige EUP zo hysterisch doet over Hongarije ga je begrijpen als je de hier geschetste achtergronden overziet.

Libië , Turkije 17

Turkije, Libië en NATO?

Turkije lijkt als enige land van de groep die zich met dat land bemoeide op dit moment heel actief in Libië. Het eist nu ook NATO-steun.

Turkije 6

Turkije verdeelt EU-gelden 2021-2027 alvast

Over de EU-begroting van 2021-2017 is nog voldoende paniek in Brussel, maar niet in Turkije. Men wéét dat de schatting wordt betaald.

Turkije 5

Turkije, Libië en de toegevoegde waarde voor NATO

De Turkse migrantenpolitiek zou zowel voor de EU als NATO een goede reden moeten zijn het bondgenootschap met Turkije nog eens tegen het licht te houden. Maar er is meer, veel meer.

Verenigd Europa 4

Voors en tegens van een Verenigd Europa

Een verenigd Europa heeft voors en tegens. Toon Kasdorp bespreekt voor- en nadelen, waarbij samenwerking zijn voorkeur heeft.

Verhofstadt 9

Verhofstadt had niet helemaal ongelijk…

Nu de Corona-pandemie ook de lang verwachte economische crisis heeft doen uitbreken zien we dat politici het allemaal wel wisten, maar niet begrepen. De oplossingen van Verhofstadt zijn zowel onwenselijk als onzinnig.

ECB-beslissing 12

Schokgolven van Duits hof over ECB-beslissing

De ECB-beslissing van het Duits Constitutioneel Hof in Karlsruhe gisteren heeft enige schokgolven door de EU gezonden, waarvan het goed is kennis te nemen. Ter lering ende vermaak.