The USA and the World -Wolf Richter on the Keiser Report

Hoe lang kan het huidige economische systeem in stand blijven in het licht van de voortgaande opkomst van China? Is de dominantie van de USA ten einde?