Tags: Amsterdam

gezag in Amsterdam, politieke zwakzinnigheid, vuilverbranding AEB, Mars tegen Geweld 4

Amsterdam – de betaling van wethouders

Acht wethouders voor grote steden als Amsterdam? Het mag en het heeft politieke voordelen. Maar de toegevoegde waarde weegt niet op tegen de kosten.

parallelle samenleving 14

Parallelle samenleving aan de onderkant negeert politie

De parallelle samenleving die het moeilijkst te bereiken is voor de overheid en zich ook normaal al nauwelijks laat regeren negeert de Corona-crisis.

Corona 21

Nomen est omen – hoe noem je zoiets als Amsterdam?

Of anders gesteld: hoe zou je Amsterdam nu noemen als het vandaag werd gesticht? Gesticht lijkt me een goed begin, maar of je verder moet?

Corona paniek Nederland 18

Corona paniek Nederland nu in voorbereiding

Wie dacht dat de Corona paniek Nederland wel passeren zou komt bedrogen uit. Er wordt hard gewerkt aan het kweken van hysterie.

menslievend 17

Slavernijcommissie en haar excuses

De gemeenteraad van Amsterdam heeft een interessante Slavernijcommissie ingesteld om te onderzoeken of en hoe excuses voor de slavernij gepast zijn.

Amsterdam, Femke Halsema, kuddegeest,handhaving, klimaathoax 9

Klimaathoax – PBL onbetrouwbaar, Amsterdam dwingend

Vooral de spin off van het bestuurlijke werk aan de klimaathoax is voor de huidige wijze van leven heel bedreigend. Amsterdam is een voorbeeld.

Amsterdam, Femke Halsema, kuddegeest,handhaving, klimaathoax 12

Amsterdam is sociaal gewoon een poel piranha’s

Burgemeester Halsema van Amsterdam en haar consorten komen met nieuw beleid dat lang geleden normaal was. Maar dat was toen.