DE WERELD NU

Schoolstrijd & Haga lyceum – vrijheid onderwijs IS dood

schoolstrijd, diversiteit, Haga-Lyceum

De gang van zaken rond het Haga Lyceum laat duidelijk zien dat een nieuwe schoolstrijd op uitbreken staat. Ook, dat de vrijheid van onderwijs al dood is.

Nooit eerder was het nodig om de bekostiging van een school te beëindigen, werd minister Slob geciteerd. Ik begrijp dat het hem pijn deed dat juist hij de gezagsdrager was die er toe gedwongen werd. Tegelijk hoop ik dat bij hem het besef doordringt dat een nieuwe schoolstrijd al niet meer vermeden kan worden, en hoe langer men wacht met een herziening van grondwettelijke rechten op dit vlak, des te zwaarder zal het uiteindelijk blijken te zijn.

Houd uw adem niet in, de reden dat dit soort conflicten uiteindelijk hoog op loopt is dat beleidsmakers te lang blijven hopen dat het wel goed komt. Maar dat het niet goed komt wil men ook om ideologische overtuigingen niet in de ogen zien, zodat men zonder verder nadenken op een ramp af koerst. Dat is immers voor later? Het zijn de gebreken van een democratie dat ze zelden verder kijkt dan de toekomstige zegeningen die zij brengen wil, maar de bedreigingen negeert omdat die het gedroomde beeld verstoren.

schoolstrijd

Wat dat betreft biedt de guerrilla die men vanuit het Haga lyceum voert nog enige hoop, al is het niet meer dan theoretische en ook verwacht ik er niet heel veel van. Wel wordt er ervaring opgedaan met het type verzet dat vanuit islamitische scholen mogelijk is:

De school zal de Raad van State vragen de maatregel van de minister op te schorten. En er loopt ook nog een zaak tegen de Onderwijsinspectie.
In zijn brief aan Slob schrijft directeur-bestuurder Atasoy dat hij “onder overheidsdwang” gisteren de medezeggenschapsraad en de ouderraad van de school heeft gevraagd de statuten te negeren en daarmee de verplichte sollicitatieprocedure over te slaan. Maar zij zijn daartoe niet bereid.

Vrijheid van Onderwijs is dood
Wat ik ook als bijzonder interessant kenmerk voor mijn argument dat de Vrijheid van Onderwijs al dood en begraven is, is de manier waarop het Haga Lyceum zich verzet. Met heel terechte argumenten, helaas:

Atasoy benadrukt dat wijziging van de statuten een grote impact heeft op de grondslag van de school. Volgens hem doet Slob tekort aan “wettelijk verplichte onderdelen” door het advies- en instemmingsrecht van de medezeggenschapsraad te beschrijven als een administratieve handeling.

Wat niet wordt gezegd maar door de regels heen schemert, is dat de vrijheid van onderwijs tegenwoordig beperkt is tot wat de overheid nuttig en dienstig acht. Als ik het gekrakeel zo eens overzie heb ik het angstige vermoeden dat de inhoud van het door het Haga Lyceum gewraakte burgerschapsonderwijs – we horen hier weinig over, maar ‘ondermaats’ betekent hier botweg dat het Haga kinderen op leidt voor het leven in een islamitische maatschappij – mij evenmin zou bevallen. Als je ziet wat een klimaathysterische kinders overal te zien zijn, is dat burgerschapsonderwijs dat nu tot het curriculum behoort in meerdere opzichten zwaar suspect.

Een volledig nieuwe schoolstrijd
Hetgeen mij sterkt in de overtuiging dat als ik een school zou oprichten waar wordt onderwezen dat ‘diversiteit’ maatschappelijk ontwrichtende ideologische kletskoek is, ook de financiering van die school zal worden ingetrokken. En heel snel ook. Want de staatsideologie schrijft iets anders voor. Vandaar ook mijn pleidooi de grondwet zodanig te veranderen dat er een uitsterfconstructie kan worden opgezet voor de ideologische overtuigingen in het huidige onderwijs, maar beter zou het zijn een volledig nieuwe schoolstrijd te beginnen.

De nieuwe schoolstrijd zou moeten gaan over de ideologie die kinderen er op school krijgen ingepompt. Tegen het Nederlandse onderwijs zoals dat nu bestaat heb ik al bijna even grote bezwaren als de huidige bestuurders van het Haga. Wellicht wordt het tijd op dat vlak eens een Nieuwe Zuil op te richten.


Meer over de redenen voor en aanpak van een nieuwe schoolstrijd vindt u hier.

8 reacties

 1. Jantje schreef:

  Als de Haga niet kan, dan betekent dit, puntje bij paaltje, dat de islam niet kan.
  Maar dat is Wilders gelijk geven en dat kan niet.

 2. Cool Pete schreef:

  Dit heeft niets met de “vrijheid van onderwijs” te maken.
  [ En nu gaan ze geld vragen aan Qatar, Saudi-Arabia, o.i.d. ]

  De islam verwerpt en bestrijdt de democratische rechtstaat. Verbieden, dus.

 3. Grapjas schreef:

  Vrijheid van onderwijs KAN niet inhouden dat moslims daar leren Blanken te haten. Of richten wij binnenkort EINDELIJK Anti-Religiescholen op, waar de misdaden jegens de Westerling soor uit het Midden-Oosten geïmporteerd Monotheïsme worden geleerd?

 4. carthago schreef:

  Vrijheid van onderwijs is goed ,maar onderwijs in vrijheid is beter.
  Islamonderwijs daarom gewoon verbieden.
  Het is echt niet moeilijk omdat de wet genoeg mogelijkheden biedt .Alleen nog lef.

 5. BegrensEuropa! schreef:

  Ik snap niet wat de “Raad van State” op dit moment te maken heeft met het verzoek tot opschorting van de ministeriele maatregel. Dat de medezeggenschapsraad van de school niet wil meewerken ligt voor de hand. Dit is namelijk geen schoolstrijd maar een schooljihad. Als men wil dat moslims in Nederland kunnen blijven dan zal men een juridisch onderscheid moeten maken tussen inpasbare en niet-inpasbare moslims en dito gedachtengoed. Dat van de moslimbroederschap, salafisme en wahhabisme hoort tot de niet-inpasbare variant en moet in al haar uitingsvormen verboden worden. Zeker op scholen. Het uitdragen ervan in moskeeen dient op uiteenlopende manieren te worden teruggedrongen tot een niveau dat de samenleving er in de toekomst geen nadelen van zal ondervinden.

 6. Jan de Jong schreef:

  Kon je 40 jaar geleden al zien aankomen. Paars heeft destijds verzuimd Artikel 23 aan te pakken. Pappen en nathouden is de Nederlandse politiek.

 7. Ravian schreef:

  Helemaal mee eens Hannibal; zowel het op scholen verspreiden/promoten van de islamitische ideologie als het verspreiden van de marxistische ideologie moet dringend beëindigd worden.
  De politieke/religieuze neutraliteit moet er op de een of andere wijze geborgd worden.
  Hetzelfde geld voor de NPO overigens.

 8. Roos schreef:

  Als zij zich niet willen aanpassen aan de Nederlandse samenleving maar hun Islam ideologie willen verspreiden met haat en nijd laat ze dan terug gaan hun oerland. Dan horen ze hier niet thuis.