DE WERELD NU

Safe space

klimaat

Safe space is een modern progressief toverwoord. Het is onderdeel van de moderne identity politics dat je recht hebt op je eigen waanzin.

Universiteiten, hogescholen en andere openbare instellingen worden al enige tijd door activisten geprest om safe spaces in te richten voor minderheden die in de openbare ruimte zichzelf niet kunnen zijn. Dit is zowel bedreigend als angstwekkend.

Het angstwekkende is dat de mensen waarvoor die safe space wordt gevraagd kennelijk van mening zijn dat ze in de normale openbare ruimte in Nederland zichzelf niet of onvoldoende kunnen zijn. Een safe space is namelijk een plek waarover de bezitter de absolute zeggenschap heeft over de regels die daarbinnen gelden. En dat is tamelijk bedreigend, want door toe te geven aan de eis tot een safe space erkent de verantwoordelijke instantie niet alleen de gevraagde veiligheid niet te kunnen leveren in de normale openbare ruimte, maar tevens dat ze zich verplicht voelt die veiligheid alsnog maar binnen een beperkter kader te leveren.

Hoe veilig is de openbare ruimte in Nederland nog? Dat valt niet mee. Tuig beheerst in veel grotere steden de straten, en de politie beperkt zich tot boe roepen en vinger zwaaien. Meer is ook onmogelijk, gezien de vervolgreactie van de rechterlijke macht op die wegens problemen gearresteerde jongeren – je moet het al wel heel bont maken wil er meer dan een taakstrafje in zitten.

Maar die moderne normale buitenruimte – met al haar gevaren – is niet precies het probleem waar het de vragers om safe places om gaat. Waarvan zij verschoond wensen te blijven is juist die onvervuilde authentieke Nederlandse openbare ruimte.

Dit laat onweerlegbaar zien dat het erkennen en toekennen van safe spaces in gaat tegen het belang van de Nederlandse samenleving. Toestaan en toejuichen dat mensen zich daarvan kunnen afsluiten is niet in het belang van een organische maatschappij waarbinnen men elkaar respecteert. Het is juist de onwil dat respect voor de authentieke Nederlandse normen en waarden op te brengen dat aan de basis ligt van de vraag naar safe spaces.