DE WERELD NU

Remigratie -3-

Remigratie

Kunnen we als Nederlandse staat van immigranten eisen dat ze zich onderwerpen aan remigratie? Dat valt tegen.

Kan een verdrag ons dwingen buitenlanders metterwoon in Nederland toe te laten? Het antwoord op die vraag is ja. Nederland heeft het soort verdragsrecht dat inhoudt dat niet alleen specifieke bepalingen in verdragen de Nederlandse wet overrulen, maar dat dat ook een bevoegdheid die aan een internationale organisatie is gegeven ons kan dwingen de eigen wet buiten toepassing te laten.

Is dat dom? Jazeker is dat dom. Voor iedere afwijking van onze wet zou een nieuwe Nederlandse wet nodig moeten zijn. In de meeste gevallen zou dat overigens een zelfde uitwerking hebben. Wanneer we iets met gedragspartners overeen komen dat afwijkt van eerdere verdragen of van bestaande wetgeving, dan doen we dat bewust en dan komt die nieuwe wet er ook wel. Maar dat dat onze wet onbedoeld overruled kan worden, dat is niet in de haak.

In een klein land als Nederland met een bevolkingsdichtheid die in Europa door geen enkel ander land wordt geëvenaard is de bevoegdheid om over de eigen ruimte te beschikken van cruciaal belang. Die bevoegdheid hadden we daarom nooit uit handen moeten geven.

Ook met wettelijke bevoegdheden kun je overigens illegale immigratie niet tegenhouden, maar je maakt het jezelf wel een stuk gemakkelijker om die aan te pakken. Hoe we precies de immigratie van de laatste decennia moeten stoppen en vervolgens terugdraaien is een ander verhaal. Dat zal alleen in samenwerking met onze buurlanden kunnen en we moeten ons erop voorbereiden dat het een strijd zal opleveren waar we niet ongeschonden uit zullen komen. Maar alles is beter dan deze tsunami zijn boosaardige gang te laten gaan.


Remigratie 1 en 2 vindt u onder de linkjes.


Dit artikel verscheen eerder op het Blog van Toon Kasdorp