DE WERELD NU

PvdPopie wil nieuwe schoolstrijd om allochtonen te slijmen

schoolstrijd, diversiteit, Haga-Lyceum

Nihilistisch en totaal kansloos, maar het is effectief stemmen ronselen – een nieuwe schoolstrijd  aan gaan is absoluut contraproductief, behalve voor één ding. De PvdA ten voeten uit.

De terminologie die PvdA-leider Asscher hanteert is nog het meest kenmerkend voor wat hier gebeurt. Afschuiven door bijzondere scholen? Voor de vertegenwoordiger van de partij die verantwoordelijk is voor de volledige afbraak van de kwaliteit van het openbare onderwijs in Nederland, en deels van de kwaliteit van het Nederlandse onderwijs in het algemeen, past slechts bescheidenheid zou je zeggen. Maar nee;

Openbare scholen worden nu teveel een afvoerputje van minder goede leerlingen. Daardoor zou volgens de PvdA-leider ongelijkheid ontstaan en zouden probleemgevallen bij elkaar komen.

Asscher ruikt nu een kansje zijn geïmplodeerde partij weer enigszins op de politieke kaart te zetten door een nieuwe schoolstrijd te lanceren:

En:

Als het aan Asscher ligt, krijgen leerlingen een leerrecht en scholen een acceptatieplicht. “Dat is nodig om in de toekomst te voorkomen dat artikel 23 van de Grondwet wordt misbruikt door scholen om bepaalde kinderen te weigeren”, zegt hij.

Toen ik deze zomer een lans brak om het probleem van de andere kant aan te vatten door in te zetten op een bredere aanpak van integratie, bepleitte ik daarmee de weg van geleidelijkheid. Asscher daarentegen zoekt een confrontatie – van geleidelijkheid zal zijn partij niet groeien, en integratie is voor de PvdA nog nooit iets geweest waarom zij zich bekreunde. Niet voor niets eindigde ik in juli met:

Dat je dit niet aan politici alleen over kunt laten hoef ik hopelijk niemand nog uit te leggen?

Asscher bewijst nu hoe waar een woord dat was. Hij wil juist inbreken op het behoud van een christelijke schoolcultuur:

“Nu wordt het artikel misbruikt om bepaalde leerlingen te weigeren. Omdat ze een taalachterstand hebben, hun ouders het verkeerde geloof aanhangen of omdat ze de school niet kunnen betalen. Daarom wil ik artikel 23 wijzigen.”

Door de weg van een initiatiefwet te kiezen en te spreken over het wijzigen van de Grondwet in deze verraadt Asscher dat het hem slechts om publiciteit is te doen, want politiek is dit kansloos:

Een aanpassing van het grondwetsartikel voor bijzonder onderwijs ligt gevoelig, zeker bij de christelijke partijen. De kans dat er iets verandert is klein, omdat de regeringspartijen in het regeerakkoord hebben afgesproken niets te veranderen aan het huidige beleid.

Door deze weg te kiezen garandeert de PvdA dat dit nooit op enige termijn effectief kan worden. Op mijn woord, ze zijn bijna nog erger dan het graaivolk van de VVD.

14 reacties

 1. Carthago schreef:

  In feite erkent Asscher volmondig dat de bestaande christelijke scholen beter voldoen dan de rest .Laat een moslimfamilie het niet horen,die breken de christelijke school dan meteen af.

 2. Juanito schreef:

  Asscher kan beter zijn energie steken in het maatschappijmodel van de Deense socialisten. Zij hebben uiteindelijk ook het licht gezien en de logica begrepen.

  Stop de ongebreidelde import van kansloze woestijn- en oerwoudvolken in de Westerse samenleving. Dat zet meer zoden aan de dijk, dan wat ik hierboven lees. En niet alleen voor het overbelaste onderwijs.

 3. max schreef:

  Juanito, uitheemse import kost 20 miljard op jaarbasis, hun IQ ligt tussen 69 en 84.

 4. Karina schreef:

  Christelijke scholen zullen nooit een kind afwijzen met een andere religie of geen religie. Wat wel zo is, dat bij een kennismakingsgesprek met hoofd van een basisschool, de ouders erop attent worden gemaakt dat er aandacht wordt geschonken aan het christelijke geloof. Op nette manier maken ze duidelijk dat als dit niet naar het zinnetje is, het beter is uit te kijken naar een andere school.
  Ook worden kinderen geaccepteerd waarvan de ouders geen geld hebben. Deze kinderen gaan gratis met schoolreisje en maakt gebruikt van bepaalde voorzieningen die worden betaald door andere ouders.

  Of kinderen worden geweigerd met taalachterstand, dat weet ik niet. Maar dit soort kinderen horen ook thuis op een school die in staat is speciale hulp te geven.

 5. Gerrit Joost schreef:

  Als je het Christelijk onderwijs en haar faciliteiten afschaft, dan krijgt de Islam ook geen faciliteiten meer. Is Islam een godsdienst? Godsdienst is een onderdeel van de Islam. Islam erkent geen trias politca, hier zit het probleem. Het is een alles in één pakket. Artikel 23 lid 3: Het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienst of levensovertuiging, bij de wet geregeld. Alle andere artikelen van de wet kunnen vervallen, dan heeft de Onderwijsinspectie ook minder in de gaten te houden… Dolk in de rug steker Asscher kan zich beter bezighouden met de scholing binnen zijn partij, de kweekvijver voor Denk politici.

 6. Thomas schreef:

  @Max. Met een IQ tussen de 69 en 84 hoor je toch echt wel op een bijzondere school.
  In dat opzicht heeft Ascher dus wel gelijk. Alleen bestaan deze scholen toch al en zal hij dit soort scholen niet bedoelen? Het schooltype begint met een B dacht ik.

 7. Juanito schreef:

  Nooit gedacht dat al die ‘vluchtelingen’ die de westerse samenleving gingen verrijken slechts een iQ hebben tussen de 69 en 84.
  Dit waren toch allemaal hoger opgeleiden, zoals artsen, apothekers, natuurkundigen, ed.? Hallo NOS, Volkskrant, NRC, hoe zit dat?
  Misschien dat Karin Orwelldrongelen dit fake-nieuws eindelijk eens kan rechtzetten.

 8. Carthago schreef:

  @juanito.Tussen 69 en 84 ……per gezin.Ook tellen is al heel lang een issue op het ministerie van onderwijs.

 9. Hannibal schreef:

  @Juanito
  Het idee dat een hogere opleiding alleen door mensen met hogere IQ’s wordt gevolgd moet u vergeten. Kijk naar bezetters van zetels in de Tweede Kamer, om maar eens een luchtplaats voor arbeidsongeschikten te noemen. Mocht u het niet direct zien dan kan ik u onverschillig welke debatbijdrage van Kees Verhoeven (D66) aanbevelen. De confrontaties met Martin Bosma zijn het meest vermakelijk, maar bij lange na niet de enige waar de man zijn totale onbenul spuit. Meer zou voor niemand nodig moeten zijn. 🙂

 10. Juanito schreef:

  Ik hou mij aanbevolen voor een concreet voorbeeld van een persoon met een iQ tussen 69 en 84 die hoog is opgeleid en dit met succes heeft afgerond.

  Ik zal je matsen, HBO pretrichting met diploma is ook hoogopgeleid.

  Ik ben het met je eens dat een succesvolle afronding van een hogere opleiding geen garantie is dat de persoon in kwestie slim zou zijn.

 11. Juanito schreef:

  Kleine correctie:
  “Je” moet “U” zijn.

 12. Johan P schreef:

  Tsja. Het idee dat hoger onderwijs alleen maar gevolgd wordt door mensen met een hoger IQ is helaas duidelijk onzin. Dit is er een mooi artikeltje over.
  https://logicfreezone.wordpress.com/2018/12/08/heeft-facebook-een-zwarte-mensen-probleem/

  Dat gezegd zijnde moet ik toegeven dat ik er een groot voorstander van zou zijn om ALLE onderwijs op religieuze basis af te schaffen en slechts openbaar onderwijs aan te bieden. Waarbij alle grotere religies en levensbeschouwingen aan bod komen, met zowel een set van voors en tegens die onderwezen moeten worden. Als verplichte leerstof overigens, maar pas vanaf het voortgezet onderwijs. Het basisonderwijs zou volledig godsdienst-vrij moeten zijn wat mij betreft. OOK wat betreft uitingen daarvan. Dus geen hoofddoeken, geen kruisjes, geen keppels.
  Als er ouders zijn die hun kind godsdienstig onderwijs willen laten volgen dan kunnen ze dat uitstekend doen NA schooltijd, op EIGEN kosten.

 13. Hannibal schreef:

  @Juanito: probeer Paul de Leeuw; https://nl.wikipedia.org/wiki/Paul_de_Leeuw
  Zou hij echt hoger scoren dan 84? Bovendien: Conservatorium en Kleinkunstacademie zijn ook HBO.

  Maar alles bijeen is IQ niet zo vreselijk relevant. Wat je er mee doet (hard werken, training!) en of je common sense bezit is veel belangrijker. Dat principe werkt twee kanten op, en maakt IQ daarom niet iets om uitgebreid mee te pronken.

  NB – de meeste academici zweven rond een gemiddelde van 110 (een stuk lager komt dus ook voor!), daar is het systeem ook op ingesteld. Die afstand tot 84 is daarom veel minder groot dan je mogelijk verwachtte. De afstand omhoog kan daarom pijnlijk groot blijken – veel gillers die roepen dat ze ook iets op een universiteit hebben gedaan zijn voorbeelden van die realisatie.

 14. Johan P schreef:

  @Hannibal.
  Ik slechts gedeeltelijk met je meegaan. IQ is zeer zeker belangrijk. Ja, het is veel belangrijker wat je ermee doet, maar het IQ bepaalt wel of men er wat mee kan doen. Een IQ dat onder de 84 ligt beperkt de mogelijkheden nogal.
  Je mag wel stellen dat in veel opzichten het leger van de VS een eigen samenleving vormt. Veel mensen gaan voor een tijd in dienst vanwege de opleidingsmogelijkheden tijdens diensttijd. Maar zelfs het leger van de VS, waarin een ongelofelijke hoeveelheid aan verscheiden mogelijkheden zijn, ziet af van mensen die onder die IQ score vallen omdat er zelfs binnen die organisatie geen ruimte is voor mensen die die eis niet halen. Zelfs als kannonnenvoer zijn ze ongeschikt omdat een dergelijk laag IQ het vrijwel onmogelijk maakt om ze wat dan ook voor discipline bij te brengen om ze inzetbaar te maken.