DE WERELD NU

‘Patriottisme’ is geen antwoord op onze problemen

Patriottisme

Volgens eigen zeggen is patriottisme het ideologisch fundament van PVV en FvD: de vaderlandsliefde, onze (NL) joods-christelijke waarden. Het is de onderbouwing voor hun streven naar staatkundige autonomie: grenzen dicht, de natiestaat beslist uiteindelijk.

Dit patriottisme is dan de uitdrukking van de volkswil, of in ieder geval van de mensen die in een NL-sprekende cultuur met de bijbehorende waarden zijn opgegroeid en ergens in de afgelopen vijftig jaar een serieus te nemen bijdrage aan de maatschappij hebben geleverd.

Ik hoop dat ik met voorgaande formulering van de groep waar het om gaat voldoende duidelijk heb gemaakt dat het niet exclusief om blanke witte mannen, al of niet boos, gaat. En dat sneeuwvlokjes of millennials die geen serieuze bijdrage leveren of zelfs door hun hand en spandiensten aan “de vreemde ander” de boel afbreken hier niet onder vallen. Of de patriotten ooit een parlementaire meerderheid gaan vormen valt te betwijfelen. Daarvoor is de uitverkoop van ons land door het uitdelen van paspoorten aan migranten en fop-diploma’s aan nieuwe generaties misschien al te ver voortgeschreden.

Patriottisme klinkt dan misschien een stuk beter dan nationalisme, indien nadrukkelijk de natiestaat als autonome eenheid wordt gepropageerd lijkt de laatste term toch meer van toepassing. Er bestaan nu al tegenstellingen tussen de aan de EU deelnemende landen die regelmatig tot behoorlijke problemen leiden. Als het nationalisme in de diverse staten verder toeneemt — en dat zal de logische consequentie zijn van de opheffing van de EU door allerlei EXITs — dan worden die problemen groter en minder makkelijk op te lossen. De kans op echte conflicten neemt daarmee toe. In ieder geval zullen de machtigen, Duitsland voorop, nog meer hun stempel op de minder machtigen kunnen drukken. Met patriottisme is misschien niet zoveel mis, maar met de nationalistische conclusies die nu getrokken worden wel.

De vraag zou beantwoord moeten worden wat eigenlijk ons vaderland is, wat onze NL cultuur en wat die joods-christelijke waarden voorstellen. Bij dat laatste moeten we als eerste aantekenen dat daarbij “humanistisch”, “verlicht”, “liberaal” ook betrokken zouden moeten worden. We kunnen om te beginnen opmerken dat deze waarden niet exclusief Nederlands zijn maar in zeer veel EU-landen de overwegende waarden; in ieder geval in Noordwest Europa. Dat geldt ook voor de cultuur: De markt voor culturele content (romans, films, muziek) is zeer internationaal, in Nederland misschien nog wel meer dan in andere landen. Ook onze eetgewoonten, wetten, banksysteem, wetenschap zijn weinig nationaal of patriottisch.

In al deze dimensies is wel een Nederlandse afdeling te vinden maar de verschillen met andere landen zijn niet de moeite van een aparte staat waard. Het is vaak folklore. De vraag is of de EU op deze terreinen een onderdrukkende rol speelt. Daarnaast zijn de nationale politieke elites medeplichtig aan de huidige EU en moeten, net als de EU-elite zelf vervangen worden of fundamenteel (onder druk) de koers wijzigen. Verlaten van de EU zonder verandering van die elite zal ons weinig opleveren. Een verkiezingsoverwinning van patriottische krachten is onvoldoende.

Het hameren op de natiestaat en het zich keren tegen een federatie maakt de oppositie moeilijker in plaats van makkelijker. Als men voor een ander Europa en tegen de EU is slaat men de elite een belangrijk politiek argument uit handen om de oppositie weg te zetten als enge nationalisten. Een groot deel van de bevolking snapt dat van een terugkeer naar de natiestaat geen positief resultaat te verwachten is en blijft ook daarom uit de buurt van nationalistisch verbaal geweld en stemt dan maar in arren moede op EU-partijen. Het is een slechte strategie, zeker als men na het uiteenvallen van de EU eigenlijk wel een federatie aan zou willen gaan.

Dat nationale verschillen niet meegenomen kunnen worden in een Europese federatie is in ieder geval voor Noordwest Europa onzin. Wij gaan de Duitse Bratwurst niet verbieden evenmin als dirndljurkjes en dansmariekes. Ik zou zeggen: lees Voskuils “Het Bureau” als je meer wil weten over de status van de “Nederlandse” cultuur. Oh ja, als de grenzen dicht gaan dan mag er alleen nog Frans Bauer en Guus Meeuwis op de radio. En zeker geen Beethoven.

De onderdrukking van EU is vooral economisch van aard en betreft in de eerste plaats de positie van de werkenden en de kleine ondernemers. Een belangrijke onderdeel van het verslechteren van die economische positie is de bevolkingspolitiek. Het zogenoemde omvolken. En hoewel dat laatste zeker onze cultuur onder zware druk zet is dat een min of meer onbedoeld neveneffect. Er worden vanuit de EU geen wetten voorgeschreven die onze cultuur onderdrukken.

Er is alle reden om ons tegen die economische politiek van vrijhandel en het daarbij behorende vrije verkeer van kapitaal en mensen te verzetten, maar dat geldt voor alle EU landen en daarmee voor de EU als geheel. De grenzen moeten dicht; de grenzen van een Europese Federatie. We schieten er niets mee op om als individueel landje te proberen de strijd met de globale krachten aan te gaan. Complexe stelsels van onderlinge afspraken die voor de EU in de plaats zouden moeten komen gaan daar niet bij helpen. Die strijd gaan we verliezen. Er is alle reden voor een Europese Federatie. Het is duidelijk dat daar op dit moment niet alle landen van de huidige EU aan deel kunnen nemen. Het is ook duidelijk dat die federatie geen enkele gelijkenis zal vertonen met de huidige EU.


Zie van dezelfde auteur ook: Lieve nationalisten, denk nog eens na! en Coup Europa


Dit artikel verscheen eerder op Harde Woorden

9 reacties

 1. Erik schreef:

  Bovenstaande lijkt me meer een persiflage van wat wordt nagestreefd , een samenwerking tussen staten en hun parlementen op basis van gelijkwaardigheid waarbij die parlementen niet zijn gedegradeerd tot gemeenteraden zonder budgetrecht en een ongekozen commissie midddels ukazes nieuwe wetten en belastingen uitvaardigt.
  In de huidige situatie hebben de parlementen van kleinere staten geen inbreng meer, het gaat om Berlijn en Parijs.
  Feitelijk hebben we nu een gecombineerde Frans/Duitse bezetting, die ons ook nog eens van ons eigen leger gaat beroven en klaar staat om enge avonturen in het oosten te beginnen, net als tijdens de vorige bezettingen.
  Democratie is slechts mogelijk in de polis, het begrensde taal en cultuurgebied waarbinnen de algemene discussies zich voltrekken.
  Samenwerking is noodzakelijk en wijst niemand af, de Brusselse tyrannie met de as Parijs/Berlijn wordt breed veracht en afgewezen zoals uit beide referenda bleek.

 2. Victor Onrust schreef:

  “persiflage van wat wordt nagestreefd” Erik? Je vervolg dekt behoorlijk mijn interpretatie. Met je “ongekozen commissie” doe je het voorkomen dat ik de EU verdedig. Ik zou zeggen: lees het stuk eens goed.

 3. wim schreef:

  Het is zeer de vraag of het ‘omvolken’ een onbedoeld neveneffect is. Er zijn voldoende publieke uitspraken van kopstukken die aantonen dat die ‘omvolking’ bewust wordt nagestreefd en toegejuicht. Al was het alleen maar om nieuw electoraat te winnen.

 4. G. Gonggrijp schreef:

  Omvolken een neveneffect? Als een vooraanstaand politicus als Schäuble de instroom van exoten een middel noemt tegen inteelt van het Duitse miljoenenvolk, voortgekomen uit de maar liefst zes stammen der Franken, Saksen, Friezen (net als Nederland) en verder de Thüringers, de Zwaben en de Bim-Bam-Beieren, dan lijkt zo’n opmerking rijkelijk naïef.

 5. Theo schreef:

  Als we onze cultuur willen behouden dan zou het al heel wat helpen als er een dam kon worden opgeworpen tegen de voortgaande islamisering.
  De EU komt met wetgeving die kritiek op het mohammedanisme verbiedt. Dat maakt het moeilijk voor degenen die daar een vijand en een bedreiging in zien, zich tegen die vijand te wapenen. Zeker zijn dat wetten die onze cultuur onderdrukken.

  Verder is het ondemocratische instituut van zelfverrijkers in Brussel een belediging voor eenieder die democratische waarden aanhangt. Dat instituut is in de gelegenheid gesteld om hele bevolkingsgroepen aan zich te binden niet door kwalitatief goede besluiten maar door het uitdelen van geld, subsidiëring genoemd. Gekochte loyaliteit, een aanfluiting voor een zich democratisch noemend orgaan.
  In derde-wereld landen noem je zulke manipulatie corruptie.

 6. Erik schreef:

  Indien dit geen persiflage is, wat doet die titel dan boven dit artikel, en de afwijzing van nationalisme als strekking er van?
  Als de verdere strekking van mijn betoog identiek is aan het artikel, dan is dat in het artikel zelf, goed verborgen gebleven.

 7. carthago schreef:

  Patriottisme is echter wel een heel belangrijk hulpmiddel tot het oplossen van problemen die zijn onstaan door de bewuste uitsluiting van patriottisme en nationale identiteit door slechts enkele elitaire linkse globalisten op geroofde bestuurszetels.

 8. Josef Kuijpers schreef:

  Deze theoretische beschouwing is al -blijkens- onze Vaderlandse Geschiedenis door alle eeuwen heen volledig achterhaald. Nederland heeft altijd handel gezocht en gevonden over alle wereldzeeën heen. Zij deden zaken met China, Japan, Zuid Amerika, Noord Europa en wat al niet meer. Neen, daar hebben we de EU absoluut niet nodig, en waar ze wel van waarde zou kunnen zijn laten ze liggen. Zónder de EU gaat het zaken doen gewoon door iets meer rompslomp wellicht maar zéker zo voordelig als we de gehele rekening opmaken.

 9. Victor Onrust schreef:

  Slechte lezers, ik probeer het nog een keertje “Het zogenoemde omvolken. En hoewel dat laatste zeker onze cultuur onder zware druk zet is dat een min of meer onbedoeld neveneffect” Het omvolken is dus GEEN nevenzaak/effect.

  Wat vroeger ging gaat nu niet meer. Maar ja, droom nog rustig even verder tot de chinezen hier op de stoep staan. Een multinationaal leger is een lachertje.