DE WERELD NU

Overheidsagitprop over Syriërs en andere immigranten

overheidsagitprop, agitprop, MH17

De berichtgeving die via de Volkskrant de media binnen sijpelden vanmorgen waren weer van een oprechte schijnheiligheid waar je u tegen zegt. Overheidsagitprop was nog nooit zo subtiel in haar verschijningsvorm, en nimmer zo bot in haar uitwerking.

overheidsagitprop

Dat klinkt prachtig. Mits je het vergelijkt met de instroom die in 2015-16 plaats vond. Mijn persoonlijke referentiekader is meer 1985. Waarbij ik de Vietnamese bootvluchtelingen die hier per vliegtuig arriveerden dan liefst nog vergeet. Nu is 288 Syriërs die dit jaar naar Nederland mogen komen inderdaad erg weinig. Reden voor tevredenheid? Dat valt tegen. In Elsevier viel dit me op:

De UNHCR, de vluchtelingenorganisatie bij de Verenigde Naties (VN), draagt Syriërs voor die in aanmerking komen voor Nederlands asiel. Dit zijn meestal de meest laagopgeleide, kwetsbare en ongezonde migranten, meldde Der Spiegel al in 2016.

U ziet wat ik bedoel? Dat men vervolgt met:

Vervolgens toetst de politie of kandidaten een gevaar zijn voor de openbare orde. Immigratiedienst IND checkt daarna of iemand niet betrokken is bij oorlogsmisdaden of een bedreiging vormt voor de nationale veiligheid. Het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, voert dan in de ambassade in Ankara nog een gesprek over het leven in Nederland.

klinkt me minder mooi in de oren dan je het lezen kunt. Want sinds hoe lang is dit de dagelijkse praktijk? Die 2000 toegelaten Syriërs van vorig jaar geven u het antwoord al: het is een recente praktijk, Dit bericht was in de eerste plaats bedoeld om de Volkskrant-lezer voorzichtig op de hoogte te stellen dat het speelkwartier echt voorbij is. Maar de goedwillende Nederlandse staat blijft mensen opnemen.

De Volkskrantlezers
Is het werkelijk beter om de Volkskrant-lezers te bedotten dan de goedwillende brave burgers die al die invasies van de afgelopen dertig jaar manmoedig verdroegen? Eerst maar eens zien hoe lang dit beklijft, maar dat is me niet genoeg. Als je ogen wilt openen teneinde draagvlak te creëren, dan moet je eens wat duidelijker zeggen waarom je dingen doet, en laten wilt. Dat je ongezonde mensen tijdelijk toelaat om ze te genezen of anderszins weer op de been te helpen: prachtig, vooral mee doorgaan. En na afloop subiet weer terug, opdat iedereen weet waar hij of zij aan toe is.

Dat we niet voortdurend worden lastig gevallen met eenzelfde agitprop als waar die twee Armeense kinderen nu de kwade gevolgen van beleven. Heel Nederland beseft dat wat daarmee gebeurt mensonterend is, maar de overheid wil zó graag bewijzen dat er geen christenen worden voorgetrokken, dat er christen worden achtergesteld. Eenvoudig schandalig. Al bijna net zo schandalig als de advocaten die er zorg voor droegen dat het uiteindelijk zo ver gekomen is met die kinderen.

De goede werken van het COA
Dat COA en aanverwante diensten nu toch vooral laten zien hoe zorgvuldig en gewenst ze kunnen werken, zou de overheid een stimulans moeten geven dat ook ten aanzien van binnenwandelende Afrikanen uit te voeren, en de EU tot medewerking te dwingen door de grenzen te sluiten. Argument? Dat de EU zich niet aan de afspraken heeft (kunnen?) houden. Open binnengrenzen zijn nooit bedacht om de hele wereld hierheen te laten komen. Niet de landen die de grenzen weer sluiten blazen het Schengen-verdrag op, maar diegenen die de buitengrenzen hebben verwaarloosd,, de Brusselse EU voorop.

De verwarring over het bericht vanmorgen was direct  al enorm, De Telegraaf had de portee in het geheel niet begrepen,, en kwam met een stuk dat vooral mensen boos maakte. De NOS legde de nadruk op de nieuw gevonden gevoeligheid voor de verkeerde denkbeelden (houd asieladvocaten alstublieft weg uit Turkije, nu!!), evenals in het al geciteerde stukje in Elsevier gebeurde.

Waarover het had moeten gaan
Maar waarover het eigenlijk eens had moeten gaan is over de slinkse wijze waarop we voortdurend door de overheid –  en zij die daar ten bate van de eigen carrière aan de touwtjes treken – worden gemanipuleerd. Want hebben we al iets gehoord van een fundamentele koerswijziging van het Nederlandse beleid? Een evaluatie van hoe die open grenzen zo maar tot een ramp konden leiden? Hoe we al die gearriveerde mensen gaan terugsturen? En niet te vergeten; hoe we de herziening van die volkomen uit de tijd geraakte internationale asielverdragen gaan regelen??? Dan laat  ik de discussie over de noodzaak om nog extra immigranten toe te laten verder nog even buiten beschouwing, evenals een discussie over hoe hoog het voltage op de hekken rond Ceuta moet worden. Maar zo lang aan die eerste vragen niet openbaar wordt gewerkt, en men met berichtjes als vanmorgen komt, is er geen enkele reden de overheid op dit punt te vertrouwen.

7 reacties

 1. Karina schreef:

  Vreemd…. Syriërs met extreme ideeen komen het land niet in.
  IS koppensnellers worden welkom geheten.
  Wat hierboven geschreven staat: Om de zoveel tijd ‘mannetaal’ om de aandacht af te leiden van het politieke disfunctioneren, onbekwaamheid en zwakheid.

 2. IA schreef:

  Nogmaals… alles wat de staat zegt is gelogen, alles wat de staat heeft is gestolen.

 3. Demon schreef:

  Deze berichten zijn alleen maar om de mensen zand in de ogen te strooien. Hoe zit het dan met de gelukszoekers uit Afghanistan,Eritrea ? En de syriers die in het begin 2015, 2016 , 2017 hier naar toe zijn gekomen? Zijn die ook door gelicht ?

 4. Prikker schreef:

  Ceuta? Voltage? Kippengaas zag ik.
  Ik snap het een beetje vanuit deze beschrijving van een geheel fictief personage: Wanneer ik in Duitsland een volgevreten vetzak zie orakelen dat het toch een schande is dat wij duitsers als land van miljoenen niet een paar bootvluchtelingen of syriers kunnen opnemen. Het is een opmerkelijk contrast, deze humaniteit bij dit onreine wezen aan te treffen Je ziet dat hij van niks weet je ziet dat hij een nieuwe manier heeft gevonden om nog enigszins respectabel voor de dag te komen, zonder die moralistische übermensch-prietpraat is het waarschijnlijk gewoon een bierzuipende beierse varkenkop zonder enige moraal, met godmagweten watvoor familiaire oorlogsachtergrond, een creatie waar iedere ethiek en subtiliteit overduidelijk in ontbreekt, die uit zn muil stinkt en innerlijk vervuild is. In ken m niet ik lul maar wat en hij bestaat niet echt dus ik kan er niks over zeggen maar ik heb het gevoel dat hij het zelf wel weet. Dus dan maar dat. Het werkt. Tot zn eigen stomme verbazing. Hoewel, terwijl hij bezig is schitteren zn kleine varkensoogjes en stiekum rekent hij op het beoogde effect. Normaliter zou geen hoer m willen aftrekken. Gratuit noemen ze het, de pest is alleen dat die dikzak macht heeft. En de pest is dat die duitsers daar timide van worden en stoppen met nadenken als er op hun Schuldgefühl wordt gewerkt. Hij wint, zoals iedere randdebiel wint die zijn wapens hanteert. Niemand durft zich te verroeren en dat is wat ik er van snap.

 5. Jantje schreef:

  De Islam hoort niet thuis in Europa.
  Bij een weldenkend, beschaafd en verlicht persoon zou de Islam geen vat kunnen krijgen. Iedereen die de Islam aanhangt, is gehersenspoeld tot een zombie.
  De Islam is de g leugen van de duivel.

 6. Juanito schreef:

  Zelf nadenkende burgers in dit land hebben weinig reden onze overheid te vertrouwen, want iedere nadenken burger in dit land weet dat Den Haag een volgzaam bijkantoortje is van Brussel en ook iedereen die zelfstandig nadenkt in dit landje, weet dat er hier te lande heel veel ambtenaartjes en kleine politici rondlopen die op allerlei leuke baantjes in de Eu azen. Weinig nieuws onder de zon dus. Het bedrijfsmodel voor de heersende, vrijwel, kinderloze al dan niet intersectionele klasse moet immers doorgaan. Hoe het er over 20 of 50 jaar voor onze kinderen en kleinkinderen uit ziet, interesseert ze geen ene malle moer.

 7. Carthago schreef:

  Voor alle huidige regenten geldt: farizeeërs
  herken je aan hun fluisterstille daden.