DE WERELD NU

Over terreur

Terreur 14

We leven steeds meer met de dagelijkse kans te worden geconfronteerd met terreur. Maar zijn eventuele oplossingen wel oplossingen?

Op de chique Apollolaan in Amsterdam Zuid staat een oorlogsmonument. Een groepje van drie bronzen mannen. Zij staan daar omdat de Duitsers in WWII daar burgers hebben geëxecuteerd. Het waren gevangenen, die met de daad waarvoor ze geëxecuteerd werden niets te maken hadden. Dat nu, is terreur.

Als het de verzetsstrijders waren geweest die de daad — de executie van een Duitse officier — hadden gepleegd dan was het een executie van vijanden door de Duitse bezettingsmacht geweest en geen terreur. De minste ongehoorzaamheid zal ongekende gevolgen hebben is de boodschap. De jakobijnse en stalinistische terreur zijn daar nog heftiger voorbeelden van.

Als een bevrijdingsbeweging aanslagen pleegt op gezagsdragers, hoogwaardigheidsbekleders, de leiding van de verdediging van de orde of vitale systemen van de elite dan is dat geen terreur. Zij bestrijden de vijand zelf, wat je daar verder ook van mag denken en mogen zich uit dat oogpunt terecht een bevrijdings- of verzetsbeweging noemen. Naarmate die machtige vijand zich beter beveiligd of de bewapening en aanhang van de bevrijdingsbeweging tekort schiet kan die uitwijken naar terreur: de bevolking angst aanjagen door geweld en dood tegen willekeurige burgers en het daarmee ontwrichten van het dagelijks leven. Omgekeerd: naarmate de regering in het nauw komt grijpt zij zelf naar terreur.

Terreur door een illegale beweging is onmogelijk zonder een stevige eigen basis, een groep van voldoende omvang die legaal in het land verblijft en met de ideeën van de terroristen sympathiseert. Die basis blijft mede in stand door het uitoefenen van terroristische druk op de eigen groep. Om te beginnen met uit de eigen groepscultuur stoten van afwijkende geluiden, gevolgd door meer maffiose vormen zoals bedreiging, brandstichting, ontvoering of het heffen van beschermgeld. Er zijn verbindingen tussen criminaliteit en terreur, waarbij criminaliteit een Robin Hood achtige activiteit wordt, bezien vanuit de terrorist en hun aanhang.

Voor ieder verzet is een geloof in “het goede” noodzakelijk, een ideologie waarin de politieke beweging waar de terroristen deel van uitmaken haar eenheid en doelen formuleert en beleeft. Dat kan een godsdienst, nationalisme of socialisme zijn.

Veel terroristische daden vergen niet erg veel organisatie en training. Ze kunnen zelfstandig worden voorbereid en uitgevoerd door kleine groepen of eenlingen. Dat was al zo voor het internet bestond, denk ook aan de cellenstructuur van het verzet tegen de Duitsers. Het internet heeft de mogelijkheden uitgebreid en vereenvoudigd. Het is niet nodig dat een aanslag die met een “handtekening”, bijvoorbeeld het roepen van “Allah Akbar”, gepleegd is officieel door ISIS of Al Qaida geclaimd wordt. Als bron van ideologie en instructie zijn zij hoe dan ook oorzaak en schuldig. Voor een aanslagen op de heersende macht zelf (verzet) zijn wel voorbereiding, een goede organisatie en voldoende middelen nodig. Het eenmansleger Breivik voldeed aan die voorwaarden.

Terreur is wel degelijk effectief, al denken onze machthebbers daar schijnbaar anders over. Niet alleen dwingt zij tot maatregelen die de vrijheid van burgers beperkt, ze draagt bij aan een klimaat waarbij de ideologie van de terroristen, de islam, niet meer weersproken mag worden, en zelfs geaccepteerd en gefaciliteerd wordt.

Hoe terreur te bestrijden?
De huidige wijze van terreurbestrijding bestaat uit het bewaken van gevoelige objecten en personen gekoppeld aan inlichtingenwerk om potentiële terroristen op te sporen en op te pakken. Deze werkwijze is kostbaar en werkt onvoldoende

Het bewaken van gevoelige personen en objecten is voor een belangrijk deel geen terrorismebestrijding maar verdediging tegen vijandelijkheden en daarmee juist een oorzaak van terrorisme. Als ik de minister niet kan doden dan dood ik gewone burgers. Als ik de vitale verbindingen van de elite niet kan aanvallen dan ga ik voor de winkelstraat. Voor een ander deel heeft het een waterbedeffect, waarbij terroristen nog eenvoudiger doelen kiezen. Dit leidt tot een steeds verdergaande bewaking en daarmee opsluiting van de eigen burger, die voortdurend vrijheden moet inleveren. Zonder dat er uiteindelijk iets mee wordt opgelost. Merk op, dat er een verbinding is tussen beveiliging tegen “gewone” misdaad, terreur en het beperken van de vrijheden van de gewone burger.

Het huidige inlichtingenwerk is ineffectief, maar het is de vraag of het ooit beter kan. De opsporing van vrijheidsstrijders is al lastig als het gaat om een groep die tot de eigen cultuur behoort zoals de Baader-Meinhof groep, maar in een dergelijke groep kan men infiltreren. Bij de huidige islamitische terreur is infiltratie bijna onmogelijk. Men kan als individu een terroristische aanslag plegen door wat handleidingen van internet of desnoods uit een ouderwets boek te halen. Voor de ideologische vorming hoeft men niet naar massa- of zelfs huiskamerbijeenkomsten te gaan. Het in de gaten houden van internet kan wel behulpzaam zijn, maar ten eerste wordt dat werk bemoeilijkt door de privacyroepers en de wetten en regels die zij hebben afgedwongen. In dat kader nog maar eens aandacht voor privacy is in het voordeel van de kwaadaardigen. Tevens is er een taalprobleem en is er de kolossale omvang en chaos in de werking van het internet zelf. Vanwege culturele- en taalverschillen is het lastig om een groep te infiltreren en het werven van infiltranten onder de doelgroep zelf is om diezelfde reden uiterst riskant: men kan slechter beoordelen of de persoon aan de juiste kant staat.

Heeft men eenmaal potentiële terroristen gevonden, dan is het probleem dat die niet zomaar opgepakt en uitgezet of opgesloten kunnen worden. Zij moeten eerst serieuze voorbereidingen hebben getroffen of al (bijna) tot actie zijn overgegaan. Ons rechtssysteem is gebaseerd op daden, niet op intenties. Maar zelfs als intenties voldoende zouden zijn, is het bij het huidige functioneren van de rechtspraak een lastige en tijdrovende zaak. Om de daad te voorkomen moet men dus vrijwel permanent observeren; een zeer arbeidsintensieve zaak. Volgens There Is No Intelligence Solution to Britain’s Rivers of Blood zijn 24 medewerkers nodig om één persoon afdoende in de gaten te houden. Zelfs als dat slechts de helft zou zijn kan men begrijpen dat er slechts enkelen in de gaten gehouden kunnen worden.

Wat dan?
Terrorismebestrijding is eigenlijk alleen mogelijk door de voedingsbodem weg te nemen. Niet door te proberen met veel subsidie mensen te overtuigen dat ze gezellig “bij ons” moeten gaan horen, maar door te verbieden en te straffen. Daarvoor zijn radicale maatregelen nodig, waarbij men evenals bij de operatie van een gezwel niet te zuinig moet snijden. Alles wat ook maar zweemt naar de gepropageerde ideologie (voor de hardnekkigen: elke godsdienst is (ook) een ideologie) moet aangepakt worden. Als niet toevallig voorbeeld de islam.

Het georganiseerd beoefenen van de islam zou slechts aan stromingen die ondubbelzinnig uitspreken onderdeel te willen zijn van onze cultuur kunnen worden toegestaan. Alleen versies van de Koran en andere geschriften toestaan waaruit oproepen tot geweld of achterstelling geschrapt zijn. Arabisch mag als omgangstaal alleen achter de voordeur; daarbuiten en in geschrift alleen met vergunning. Elk symbool dient uit de openbare ruimte te verdwijnen, zoals we ook hakenkruizen niet accepteren. We zullen de grenzen goed moeten bewaken en dat geldt ook voor de communicatiemiddelen zoals internet.

Dat dat niet kan is onzin, de Chinezen kunnen het redelijk goed. Het zal niet honderd procent waterdicht zijn maar negentig zal zeker helpen. De bestraffing zal voornamelijk moeten bestaan uit uitsluiting, waarbij uitwijzing, gekoppeld aan het ontnemen van staatsburgerschap niet te moeilijk behoort te zijn. Het heeft weinig zin daar verder op in te gaan, want uit bovenstaande wordt duidelijk dat een dergelijke aanpak onder ons huidige rechtsstelsel uitgesloten is.

Zelfs bij een afgekondigde noodtoestand zal het lastig zijn, al helpt dat wel. Het is duidelijk dat dit geen zaak is die op nationale schaal kan worden aangepakt. Maar er zal nog flink wat terrorisme en een halve volksopstand nodig zijn voordat de Europese elite dit gaat aanpakken als ze dat al ooit gaat doen. Dan zou het wel eens te laat kunnen zijn. Zonder een betere elite. En geen “directe democratie” of “patriottisme”.


Dit essay verscheen eerder op Harde Woorden.

Meer over terreur op Veren of Lood vindt u hier

14 reacties

 1. carthago schreef:

  Eerst de grenzen dicht want het blijft anders gewoon dweilen met de kraan open .Maar dat gebeurt helaas voorlopig echt niet want de dutchies zijn historisch dappere dweilers na zoveel overstromingen .Een week vóór verkiezingen is de islamjihad even uit het nieuws gehouden dus dat geeft het stemvee weer moed om op de omvolkers te stemmen.lichtUit.NL.

 2. BegrensEuropa! schreef:

  Het door Onrust voorgestelde programma is weinig realistisch. Ik zou het voorlopig beperken tot drie punten: 1. in Europees verband: opt-outs voor directe en indirecte (bijv. via Duitsland of Zweden) massamigratie van buiten de EU voor elk land in de EU dat dit wenst; 2. nationaal: verbod op en actieve bestrijding van elke uitingsvorm van en/of facilitering of financiering van kalifatisme, hier begrepen als de essentie van islam, namelijk de wereldwijde onderwerping van alles en iedereen als zijnde strijdig met het korte- en lange-termijn veiligheidsbelang van Nederland; 3. nationaal: verzekering van de vrijheden van meningsuiting en meningsvorming en godsdienst ten aanzien van de islam, zowel voor moslims als niet-moslims. De achterliggende gedachte is eenvoudig. De islam is ‘a hard nut to crack’, maar een nutcase van een godsdienst, nevertheless. Kalifatisme, repressie, terreur, veroveringsdrang en indoctrinatie zijn onacceptabel, maar zijn eenvoudig terug te voeren tot de grondteksten van de islam. Een ieder die dat faciliteert vertoont een fatale weeffout in zijn of haar denkvermogen. Veel cultuurmoslims en heimelijk afvallige moslims vertonen die weeffout niet (want die weten hoe het zit). Daarbij wordt het tijd om de gruwelen van de islam, waar dan ook ter wereld, in de MSM, inclusief het journaal, naar buiten gebracht worden. Toedekking ervan is contraproductief.

 3. IA schreef:

  Ik denk dat je heersers hier onmiddelijk mee akkoord gaan…

 4. Benedict Broere schreef:

  Als je zou willen dat Nederland over 100 jaar nog steeds hoog scoort in de Human Development Index en de Social Progress Index, welke twee meest significante gevaren zou je dan moeten aanwijzen? Persoonlijk denk ik dan aan EEN, de islam, een ergens in de 7e en 8e eeuw verzonnen woestijnroversidee, bedacht voor het genereren van een onbeperkte stroom van rovers en buit en lichamen voor seks, en TWEE, de ideologie die zich in allerlei bochten wringt om maar te verhinderen dat het gevaar van EEN onderkend wordt. Het kan zeer wel zo zijn dat over 100 jaar Nederland ergens zit waar Pakistan nu zit in de genoemde indexen, en dat postuum de verantwoordelijke politici alsnog worden aangeklaagd wegens poging tot genocide op de eigen samenleving en cultuur. Het kan ook zijn dat de EU uit elkaar klapt en dat in een revolutie bedoelde politici een onprettig einde vinden.

 5. Etienne Jansen schreef:

  Sinds het ontstaan van de islam worden er oorlogen gevoerd door en ook tegen de islam en dit gaat helaas niet veranderen punt uit. Dit is gewoon pragmatisch gezien de waarheid. Of men links of rechts is of welke mening mensen daarover hebben doet daar niets aan af. Feit is dat het grootste deel van de wereld geen moslim is en geen oorlog wil. Dus het ziet er zeer slecht uit voor de islam. en dat blijkt wel uit het feit dat in vrijwel iedere oorlog de islamitische partij verliest.

 6. IA schreef:

  Dan hoeven we ons dus geen zorgen te maken.. Trouwens… De chinezen (als ze meer zouden kezen zouden er veel meer wezen) zijn er en die hebben geen bhoefte aan de islam. Dus dat geblaat over omvolken etc… Je kunt het laten, ga naar de kroeg of de fil of neuk met je man of vrouw. Dat laatste doe de meeste van de reaguurdertjes hier te weinig heb ik het idee

 7. IA schreef:

  En dan nog maar een prangende vraag: wat is er op tegen om naar een beter oord te vluchten aks je het slecht hebt. Iedereen wil het toch beter hebben? Of het terrecht is dat een staat een deel van mijn bezit inneemt om dat voor die mensen te bekostigen is een tweede maar ik vind het ook geen geweldig idee dat een staat van de geld mensen doodmaakt…

 8. Etienne Jansen schreef:

  IA . In noord west China Birma Filippijnen bijvoorbeeld wordt ook omgevolkt of beter gezegd ontvolkt. Dáár is men de gevolgen van omvolking al beu.
  De omvolkingssituatie hier in Europa kun je zien als een soort nieuwe koude oorlog. Met aan het einde twee mogelijkheden.
  of de radicaal islamitische muur valt door een verlichting of renaissance binnen de islam.
  of er wordt ontvolkt.

 9. N.G. schreef:

  Pleit u eigenlijk voor een Bismarckiaanse Kulturkampf?
  https://nl.wikipedia.org/wiki/Kulturkampf

 10. carthago schreef:

  Per dag/nacht zijn in Nederland 10 tallen overvallen / steek”incidenten ” ,al dan niet met dodelijke afloop.London,Zweden ,Berlijn en Parijs staan er sinds de import van islamimport en van gelukzoekers uit africa om bekend maar Shilhole.NL steekt er inmiddels statistisch per hoofd van de bevolking met vlag en wimpel boven uit.Gewoon doorlopu mensu.

 11. Ronald Kaatee schreef:

  Interessant artikel. Twee vragen naar aanleiding van twee stukjes tekst: ‘Voor een aanslagen op de heersende macht zelf (verzet) zijn wel voorbereiding, een goede organisatie en voldoende middelen nodig. Het eenmansleger Breivik voldeed aan die voorwaarden.’ Hoezo was het afslachten van tientallen pubers een aanslag op de heersende macht?
  En: ‘Het georganiseerd beoefenen van de islam zou slechts aan stromingen die ondubbelzinnig uitspreken onderdeel te willen zijn van onze cultuur kunnen worden toegestaan.’ Welke stromingen binnen de islam vinden ongelovigen, vrouwen, homo’s en Joden niet minderwaardig?

 12. Ano schreef:

  Pffff wat lees ik hier allemaal toch ??!
  Ik dan dacht eerst dat dit de 8chan was.
  Maar het is de verenofdood

 13. Victor Onrust schreef:

  @Ronald Eerst pleegde Breivik een bomaanslag op de heersende partij. Daarna op opvolgers (pubers) in opleiding, niet op willekeurige burgers in een winkelstraat. (Dit is een realistische constatering, geen goedkeuring.)
  En inderdaad, een stroming binnen de Islam die de Westerse waarden als uitgangspunt neemt bestaat niet en kan ook niet bestaan.

 14. Ronald Kaatee schreef:

  Die pubers waren pubers en verre van de heersende macht en als je probeert ze daar wel onder te scharen, ben je niet bezig met een realistische constatering, maar met een gedachtekronkel, naar het zich laat aanzien om Breivik toch (in ieder geval enigszins) te vergoelijken. Het vergoelijken van de slachtpartij van Breivik vind ik uiterst verwerpelijk.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.