DE WERELD NU

Niet populisme, maar de elite is de bron van ellende 

Populisme

Je hoort het regelmatig van de elitaire eurofielen uit Brussel en Den Haag: populisme is gevaarlijk. 

Populisme volgens de elitaire eurofielen is de bron van alle kwaad, minimaal fascistisch en neigend naar nationalistisch en het brengt daardoor de EU-superstaat in gevaar.

Deze “conclusie” is meer dan ironisch, daar fascisme juist een voorstander is van meer invloed door de overheid. De eigenlijke fascisten zijn dan ook niet de populisten maar juist de eurofielen met hun droom over een centraal geleide EU-superstaat dat evenredig is aan het fascistische ideaal van meer invloed door een centraal geregeerde overheid die de burger knecht.

Deze elite is voor meer EU en minder nationale Natiestaat. Deze elite is voor open grenzen en daardoor meer immigratie, want immigratie houdt de lonen laag en houdt de druk op de oorspronkelijke werkende klasse hoog. Met andere woorden: de eurofiele elite verdient aan de ellende waarin de werkende klasse zich meer en meer verkeert. Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat de SP zich inzet voor meer immigratie en het is daardoor voor mij onbegrijpelijk dat er nog arbeiders zijn die SP stemmen. Speelt de SP onder een hoedje met de eurofiele elite? Dat nog net niet, maar van een misplaatste solidariteit is wèl sprake. Massa-immigratie is niet in het belang van de werkende klasse. Niets meer en  niets minder.

De eurofiele elite beheerste het spel van ongebreidelde massa-immigratie tot in de vingertoppen tot de Engelse werkende klasse voor een Brexit stemde. Daarom is de tegenwerking van de EU-oligarchen ook zo groot. Ze doen er alles aan om de Britten te straffen voor hun ongehoorzaamheid. Zomaar over je eigen immigratiebeleid willen beslissen is een absolute no go in Brussel. De Britten worden landen als Hongarije, Oostenrijk en Italië ten voorbeeld gesteld. De elitaire eurofielen geven dit signaal af: werk mee of we doen er alles aan je kapot te maken.

Met het door Brussel gepromote Marakkesh-verdrag wordt het komende debat in Den Haag dus erg interessant. Durven VVD en CDA het aan dit zelfmoordpact te steunen? Met de komende Provinciale Statenverkiezingen en EU-verkiezingen voor de boeg wordt het interessant te kijken of deze partijen de eurofiele elitaire druk durven weerstaan, of dat zij voor Nederland durven kiezen. De vervolgvraag in het verlengde van bovenstaande these is: hoe lang blijft het electoraat van beide partijen slaafs achter het CDA en de VVD aanlopen wanneer zij besluiten te buigen voor hun Brusselse meesters?

Natuurlijk hoop ik op verzet van beide partijen, maar ik verwacht dat zij zich zullen wentelen in holle frasen als: solidariteit, “Europese eenheid” (waar zij de EU bedoelen) en iets met mensenrechten. Uw mensenrechten worden dan ondergeschikt gemaakt en u kunt de lasten van de massa-immigratie dragen waarbij u steeds minder gebruik kunt maken van de verzorgingsstaat omdat die wordt leeggegeten door de zogenaamde nieuwkomers.

U leest het. Het is juist de elite (die goed voor zichzelf en hun vriendjes zorgt) die de problemen veroorzaken. Uw problemen dus, waar niet naar geluisterd wordt en die aan de kant worden geschoven in het kader van de vaart der volkeren en meer van dat soort leeg eurofiel geleuter.

Het zijn de populisten die uw belangen het beste willen en kunnen behartigen. Modern populisme is per definitie antifascistisch, omdat het tegen de EU-superstaat is, en pleit voor meer nationalisme. In een nog niet zo ver verleden werd nationalisme als iets ergs beschouwd. Maar het zijn de nationalisten die de werkende klasse beschermen, het zijn de postmoderne internationalisten die de huidige werkende klasse willen onderdrukken en politiek wegvagen.

De eurofiele elite is de bijl aan de wortel van onze beschaving. Stem de komende verkiezingen met uw verstand. Stem populistisch.

An elite is someone who’s for themselves and not for the country.  

Steve Bannon

18 reacties

 1. reageerbuis schreef:

  Mee eens. `Onze` Pinokkio c.s. leidt ons willens en wetens naar de afgrond. Zal Marrakesj zeker tekenen, zoals zijn staatssecretaris Harbers de voorafgaande Verklaring van Marrakesj in mei al deed.

 2. maya b. schreef:

  Goed artikel! Bij diverse artikelen die op VoL worden gepubliceerd, zoals dit, denk ik, “goed artikel, niets aan toe te voegen, o dat wist ik niet, of zou willen dat ik het zo mooi kon verwoorden” .
  Kan Veren of Lood misschien een knop plaatsen waardoor je als reageerder één of meer plusjes o.i.d. kan uitdelen? Dat hoeft dan voor de lezers niet direct zichtbaar te zijn, maar dan weet de auteur wel dat zijn werk gewaardeerd wordt.

 3. henk schreef:

  # maya b,
  top idee

 4. Bob Fleumer schreef:

  Onze regering heeft de oorlog verklaard aan het Nederlandse volk als ze het Marrakesh pact tekenen wordt die oorlog in gang gezet.

 5. Karina schreef:

  ‘Het is voor mij dan ook onbegrijpelijk dat de SP zich inzet voor meer immigratie en het is daardoor voor mij onbegrijpelijk dat er nog arbeiders zijn die SP stemmen’.

  Voor mij is het nog onbegrijpelijker dat CU een voorstander is van immigratie.
  Dat geldt ook voor de SGP in mindere mate. Over de Paus wil ik het niet eens hebben.
  (CDA telt niet mee ….bij hun staat de C voor de show).
  De immigranten bestaan voornamelijk uit moslims met hun koran… de vernietiger van het christelijke geloof.

 6. Bennie schreef:

  @Bob, zo zie ik het ook.
  Het is het verraad van de west Europese machthebbers aan hun bevolking.
  Slippendragers van de multinationals en het internationale socialisme.

 7. Cool Pete schreef:

  Decennia-lang heeft dat elitaire en diktatoriale “EU”-konstrukt, bewust en planmatig,
  de mening en overtuiging van de meerderheid van de bevolking in de landen,
  genegeerd, afgewezen, monddood gemaakt, geschonden.
  En wie geven ze dan de schuld ? …………….

  ‘Populisme’ = de werkende democratie.

 8. Ahava schreef:

  @Karina, de C van het CDA staat voor countdown. Ook de D klopt hierin niet, net zo min als bij VVD en al helemaal niet bij D666.

 9. Voight-Kampff schreef:

  “Niet populisme, maar de elite is de bron van ellende”. Deze conclusie adresseert niet de bron van alle ellende en schiet daarom schromelijk tekort.

  Het kader waarbinnen een functionele en doelmatige samenleving georganiseerd dient te zijn ziet er als volgt uit; een constitutionele republiek onder de wet (met vertegenwoordiging, scheiding van machten en gelijkheid voor iedereen).

  Het uitgangspunt bij dit kader is de soevereine mens met recht op veiligheid en vrijheid (doelmatigheid).

  De analyse van de huidige toestand van de Nederlandse samenleving:
  – Constitutioneel, geen grondwet die aan de wet is voorafgegaan;
  – Republiek, geen republiek maar een koningshuis;
  – Wetten, geen vertegenwoordiging/ scheiding van machten/ gelijkheid.

  De huidige Nederlandse rechtsstaat is theoretisch ongegrond en in praktische zin een oligarchie.

  Democratie (als middel en niet als doel) is geen bezigheid voor luie en domme mensen. De burgers in Nederland zijn slaven van de elite, zonder enig besef van hun onderworpenheid.

  Dit artikel draagt ook niet bij aan een beter begrip van de deplorabele (theoretische) toestand van de Nederlandse rechtsstaat.

 10. Niets is wat het lijkt schreef:

  Het grootste schandaal is dat de NL overheid een internationaal verdrag blijkbaar blind steunt.
  De 2e kamer mocht in 1e instantie geen debat erover, er werd geprobeerd het stiekem in alle stilte door te jassen.
  Al ruim een maand komen er geen antwoorden op de 100 vragen die zijn gesteld aan Harbers.
  Het moge inmiddels duidelijk zijn wat de bedoeling van e.a. is en daar komen we dan achter als het kalf verdronken is.
  Burgers, deplorables, wakker worden, hoogste tijd.

 11. maya b. schreef:

  # Niets is wat het lijkt, “Burgers, deplorables, wakker worden, hoogste tijd.”
  Zo ontzettend mee eens. Jan Roos heeft gisteren op twitter een tweet geplaatst om te peilen of de gele hesjes opstand ook in Nederland zou kunnen. Misschien zou de wakkere burgers en deplorables hem vast een “like” of retweet kunnen geven?

 12. maya b. schreef:

  O, ik vergat zijn twitter account te vermelden: https://twitter.com/laviejanroos

 13. Hannibal schreef:

  @Maya B., Henk

  We begrijpen en waarderen jullie gedachte. Technisch is het wel mogelijk geloof ik, en we hebben er wel eens over gedacht ook. Maar het heeft een aantal grote nadelen, en ik vermoed dat dat ook de reden is dat men er bij GS en andere sites die het ooit hadden mee is gestopt. Ik zal het hier proberen uit te leggen, al is geen van de dingen die ik noem op zich doorslaggevend.
  1. Voor je het weet wordt het een populariteitspoll over een mening, een feit of een schrijver. Die bias raak je niet eenvoudig kwijt.
  2. De kwaliteit van een stuk is niet iets om over te stemmen.
  3. Een onderwerp dat (nog) niet populair is, kan minder stemmen krijgen dan het verdient, ook als het later een grote vlucht neemt (het best bekeken stuk op VoL ooit stond 5 maanden te verpieteren in een hoekje tot iemand elders het oppikte en het viral ging. Ik heb zojuist even gekeken, en het staat nu op 111.000 views. Bizar hoog, dat zijn GS-cijfers. De hele top-tien staat overigens boven de 25.000, maar een stuk dat eindigt op 400 views is daarom nog geen verloren kans. Er zijn stukken die ik belangrijk vind te hebben gepubliceerd.
  4. De waardering voor een stuk is soms tijdgebonden. Plusjes en minnetjes leiden dan alleen af.
  5. Van stukken die het goed doen melden we dat van tijd tot tijd aan auteurs. Speciaal van stukken die weinig commentaren kregen, maar het wel goed deden qua leescijfers. Er zijn nu eenmaal heel goede stukken waarover eigenlijk weinig op (aan) te merken valt.
  6. Bijna 80% van de lezers van VoL vinden onze stukken via Google en andere zoekmethoden. Die mensen zoeken op onderwerp, en daar besteden we dan ook veel aandacht aan daar op in te spelen.Maar voor deze mensen lijkt een waarderingssysteem me niet zo heel relevant.

  Nadeel van populariteitscijfers is ook dat je ongemerkt toewerkt naar wat het succes leek te genereren. Op termijn vermindert dat de diversiteit van de stukken, terwijl ook niet zeker is of je de goede clue gebruikte. Ik schreef ooit en stuk op DDS dat het erg goed deed. De follow up over hetzelfde onderwerp een paar weken later werd nauwelijks bekeken.
  Stuk ging over Cyprus, en kwam net uit in de week dat de meeste mensen hun vliegvakantie boeken. Daarna was dat overduidelijk minder, of niemand wilde nog naar Cyprus, daar wil ik af zijn. Maar je begrijpt hoop ik wat ik bedoel. Die follow up had ik onder normale omstandigheden nooit geschreven, maar voor het eerste was de tijd meer dan rijp. Ook externe factoren (buiten je macht en kennis) spelen vaak een rol in het succes van een stuk.

  Het is niet dat we geen belangstelling hebben voor hoe ons werk ervaren wordt, maar het mag onze gedachten niet gaan domineren. Alles bijeen leidt het teveel af vind ik. Er zijn ook sites die leescijfers geven van een stuk, maar er bestaan gadgets om die cijfers bizar hoog op te jagen. Bij Pauwnieuws.nl – onzaliger nagedachtenis – hadden ze dat. 1x F5 en er stonden weer 700 nieuwe views bij – om half vier ’s nachts. Dan neem je jezelf toch niet geheel serieus.

 14. Niets is wat het lijkt schreef:

  Mee eens Hannibal.
  De paradox is ook dat jullie heel veel goede artikelen publiceren, maar dat de aandacht daarvoor door de veelheid van nieuwe artikelen steeds meer naar de achtergrond verdwijnt.
  Dat komt de actualiteit ten goede, hoewel ik het soms wel eens jammer vindt dat steengoede items daardoor naar achteren verdwijnen.

  Pluim voor de kwaliteit van jullie stukken.

 15. Cool Pete schreef:

  @Voight-Kampff wijst, zoals eerder, op de noodzakelijke fundamenten :
  o.a.:
  – de soevereine burger; de dienende overheid
  – de taak van de overheid bestaat uit : voor veiligheid en onafhankelijkheid zorgen
  – een [ nieuwe ? ] duidelijke, rechtvaardige Grondwet; een Grondwet prevaleert altijd
  – een Constitutioneel Hof
  – het handhaven van de wetgeving
  – de scheiding der machten
  – de democratische rechtstaat

  Zonder deze fundamenten, kan een gezonde samenleving, niet bestaan.

  Al tijden, roepen wij : waar zijn onze staatsrecht-juristen ?

 16. maya b. schreef:

  Ok @Hannibal, dank voor de uitgebreide reactie, die is duidelijk. Als de auteurs maar op één of andere manier merken dat we hun goede werk waarderen, ook als we geen expliciete reactie onder het artikel zetten.

 17. Gerrit Joost schreef:

  @ Voight-Kampff en Cool Pete. Van jullie opmerkingen word ik blij. Welke politicus met hart voor de zaak pakt dit op? (Of is dit een contradictio in terminis?) D66 was vroeger voor vernieuwing, nu verkwanselen ze ons ondemocratisch aan Europese Unie (de EUtopie). Landverraders vind ik ze nu.

 18. Cool Pete schreef:

  @Gerrit Joost : dank voor uw reactie.

  Hoort en zegt het voort.
  Benadert allen, Kamer-leden, en overige politici en bestuurders.